คู่มือการใช้บริการของบัญชี

คำแนะนำ

คู่มือการใช้บริการของบัญชี

คำแนะนำ

คำแนะนำและคู่มือบริการ

ตอบสนองทุกรูปแบบการลงทุน

คู่มือการใช้บริการของบัญชี

การเปิดบัญชีลงทุนผ่านเว็บไซต์ของหลักทรัพย์กสิกรไทย

สามารถทำได้ 2 ช่องทาง คือ

 1. เปิดบัญชีผ่าน Desktop
 2. เปิดบัญชีผ่าน Mobile

ODD : บริการโอนเงินออนไลน์ E-Payment

 • ระบบจะอัพเดทวงเงินทันทีแบบเรียลไทม์หลังจากที่ลูกค้าทำรายการโอนเงินออนไลน์ โดยลูกค้าไม่ต้องแจ้งฝากเงินหลักประกันอีกครั้ง
 • หลังจากที่ลูกค้าสมัครใช้บริการ E-Payment สามารถเริ่มใช้งานได้ทันที
 • วิธีสมัครทางออนไลน์

  ธนาคารMobile ChannelWebsite ChannelATM Channel
  Generic placeholder image
  กสิกรไทย
  Generic placeholder image
  Generic placeholder image
  -
  Generic placeholder image
  ไทยพาณิชย์
  Generic placeholder image
  -
  -
  Generic placeholder image
  กรุงเทพ
  -
  Generic placeholder image
  -

  วิธีการฝากเงินออนไลน์สำหรับบริการโอนเงินออนไลน์ E-Payment


  ATS : บริการหักบัญชีอัตโนมัติ Automatic Transfer System

 • บริการชำระค่าซื้อหลักทรัพย์และโอนเงินค่าขายหลักทรัพย์ผ่านบัญชีที่ธนาคารที่ลูกค้าผูกบัญชีไว้
 • ระยะเวลาในการอนุมัติประมาณ 1-3 สัปดาห์หลังจากที่ลูกค้าสมัครบริการหรือเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์
 • บริการ ATS ใช้สำหรับบัญชี Cash Account ในการชำระราคาค่าซื้อขายหลักทรัพย์ และ บัญชี Cash Balance สำหรับวางหลักประกันเท่านั้น
 • วิธีสมัครทางออนไลน์

  ธนาคารMobile ChannelWebsite ChannelATM Channel
  Generic placeholder image
  กสิกรไทย
  Generic placeholder image
  Generic placeholder image
  Generic placeholder image
  Generic placeholder image
  ไทยพาณิชย์
  Generic placeholder image
  -
  -
  Generic placeholder image
  กรุงไทย
  Generic placeholder image
  -
  -
  Generic placeholder image
  กรุงศรีอยุธยา
  Generic placeholder image
  -
  -

  วิธีการฝากเงินออนไลน์สำหรับบริการหักบัญชีอัตโนมัติ ATS

  แจ้งรายการธุรกรรม

  สามารถทำได้โดยผ่านระบบ E-Form ทั้งบน K-Cyber Trade website และ K-Cyber Trade mobile

  การแจ้งถอนหลักประกัน

  การแจ้งชำระค่าซื้อ

  โอนเงินระหว่างพอร์ตการลงทุน

  คู่มือการทบทวนข้อมูลประจำปี (One Review)

  Contact

  กรุณาติดต่อผู้จัดการเงินทุนบุคคลของท่าน หรือ KS Customer Service

  สมัครโอนเงินปันผลเข้าบัญชีธนาคาร

  การส่งตัวอย่างลายมือชื่อ

  ขอเอกสารย้อนหลัง

  การให้ความยินยอมเปิดเผย

  สมัครบริการหักบัญชีอัตโนมัติ(ATS)(สำหรับบัญชี Cash)

  รายการเด่นที่น่าติดตาม