คู่มือการใช้บริการของบัญชี

คำแนะนำ

คู่มือการใช้บริการของบัญชี

คำแนะนำ

คำแนะนำและคู่มือบริการ

ตอบสนองทุกรูปแบบการลงทุน

คู่มือการใช้บริการของบัญชี

การเปิดบัญชีลงทุนผ่านเว็บไซต์ของหลักทรัพย์กสิกรไทย

สามารถทำได้ 2 ช่องทาง คือ

  1. เปิดบัญชีผ่าน Desktop
  2. เปิดบัญชีผ่าน Mobile

ATS : บริการหักบัญชีอัตโนมัติ

บริการหักบัญชีอัตโนมัติ (Automatic Transfer System - ATS) เป็นบริการเพื่อชำระค่าซื้อหลักทรัพย์หรือโอนเงินค่าขายหลักทรัพย์ ผ่านบัญชีธนาคารที่ลูกค้าระบุ โดยจะให้บริการได้หลังจากที่ลูกค้า สมัครใช้บริการหรือเปิดบัญชีหลักทรัพย์แล้วประมาณ 1-3 สัปดาห์

ODD : บริการโอนเงินออนไลน์ E-Payment (ODD)

บริการโอนเงินออนไลน์ E-Payment (ODD) ลูกค้าไม่ต้องแจ้งข้อมูลการฝากเงินหลักประกัน โดยระบบจะอัพเดทเงินทันทีแบบเรียลไทม์

แจ้งรายการธุรกรรม

สามารถทำได้โดยผ่านระบบ E-Form ทั้งบน K-Cyber Trade website และ K-Cyber Trade mobile

การแจ้งถอนหลักประกัน

การแจ้งชำระค่าซื้อ

โอนเงินระหว่างพอร์ตการลงทุน

Contact

กรุณาติดต่อผู้จัดการเงินทุนบุคคลของท่าน หรือ KS Customer Service

สมัครโอนเงินปันผลเข้าบัญชีธนาคาร

การส่งตัวอย่างลายมือชื่อ

ขอเอกสารย้อนหลัง

การให้ความยินยอมเปิดเผย

สมัครบริการหักบัญชีอัตโนมัติ(ATS)(สำหรับบัญชี Cash)

รายการเด่นที่น่าติดตาม