สาขาธนาคาร

กรุงเทพฯ และ ปริมณฑล

สาขาธนาคาร

กรุงเทพฯ และ ปริมณฑล

ติดต่อเรา

ความเชื่อมั่นและไว้วางใจที่ได้รับ คือ พลังผลักดันสู่การมุ่งมั่นนำเสนอ บริการที่ดีที่สุด…อย่างไม่หยุดยั้ง

กรุงเทพฯ และ ปริมณฑล

ที่อยู่

เลขที่ 400/22 ชั้น 1 อาคารธนาคารกสิกรไทย อาคารธนาคารกสิกรไทย ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์

02-7960000 หรือ 02-3450000

Fax.

02-7960199

เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ 8.30-17.00 น. (เว้นวันหยุดธนาคาร)