สาขาธนาคาร

กรุงเทพฯ และ ปริมณฑล

สาขาธนาคาร

กรุงเทพฯ และ ปริมณฑล

ติดต่อเรา

ความเชื่อมั่นและไว้วางใจที่ได้รับ คือ พลังผลักดันสู่การมุ่งมั่นนำเสนอ บริการที่ดีที่สุด…อย่างไม่หยุดยั้ง

กรุงเทพฯ และ ปริมณฑล

ที่อยู่

เลขที่ 400/22 ชั้น 1 อาคารธนาคารกสิกรไทย อาคารธนาคารกสิกรไทย ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์

02-7960000 หรือ 02-3450000

Fax.

02-7960199

เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ 8.30-17.00 น. (เว้นวันหยุดธนาคาร)

ที่อยู่

15/9 อาคารB ชั้น1 ห้องเลขที่ B112 ถนนพระราม2 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

โทรศัพท์

02-7961100 หรือ 02-3440100

Fax.

02-7961149

เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ 8.30-17.00 น. (เว้นวันหยุดธนาคาร)

ที่อยู่

999/3 อาคาร D ชั้น 1 ห้องเลขที่ F01D08000, F01D09000 ถนนพระราม 9 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์

02-7961050 หรือ 02-3440050

Fax.

02-7961099

เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ 8.30-17.00 น. (เว้นวันหยุดธนาคาร)

ที่อยู่

เลขที่ 306 ถนนเสือป่า แขวงป้อมปราบ ป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100

โทรศัพท์

02-7961000 หรือ 02-3440000

Fax.

02-7961049

เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ 8.30-15.30 น. (เว้นวันหยุดธนาคาร)