บริการซื้อขายหลักทรัพย์อัตโนมัติผ่านกองทุน

เริ่มต้นลงทุนในธุรกิจชั้นนำด้วยตนเอง

บริการซื้อขายหลักทรัพย์อัตโนมัติผ่านกองทุน

เริ่มต้นลงทุนในธุรกิจชั้นนำด้วยตนเอง

ผลิตภัณฑ์และบริการ

ตอบสนองทุกรูปแบบการลงทุน

บริการซื้อขายหลักทรัพย์อัตโนมัติผ่านกองทุน

K-Stock 2 Fund

บริการซื้อขายหลักทรัพย์อัตโนมัติผ่านกองทุนกสิกรไทย

K-Stock 2 Fund เป็นบริการเพิ่มผลตอบแทนของเงินลงทุนระหว่างรอลงทุนในหลักทรัพย์ โดยการนำเงินที่ได้จากการขายหลักทรัพย์ เข้าลงทุนในกองทุน K-Treasury หรือ K-Money โดยอัตโนมัติ ซึ่งเป็นกองทุนรวมที่มีความเสี่ยงต่ำและมีโอกาสได้รับผลตอบแทน ที่ดีกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ และเมื่อมีการซื้อหุ้นจะทำการขายกองทุนเพื่อมาชำระค่าซื้อหลักทรัพย์โดยอัตโนมัติ

จุดเด่นของบริการ

ลูกค้าสามารถเลือกใช้บริการหักบัญชีอัติโนมัติเพื่อดำเนินการดังต่อไปนี้

Contact

ติดต่อผู้แนะนำการลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทย

รายการเด่นที่น่าติดตาม