ร่วมงานกับเรา

มาร่วมเป็นหนึ่งในครอบครัวของเรา

ร่วมงานกับเรา

มาร่วมเป็นหนึ่งในครอบครัวของเรา

ตำแหน่งงาน

งานตำแหน่งต่างๆที่ KSecurities

แนะนำ Kasikorn Securities

หลักทรัพย์กสิกรไทย คำตอบทางการเงินที่ครบวงจร พร้อมความเป็นเลิศของบริการ บริษัท หลักทรัพย์กสิกรไทยเป็นบริษัทในเครือธนาคารกสิกรไทย ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทที่ให้บริการด้านการเงินชั้นนำของไทย มีโครงสร้างอันแข็งแกร่งจากประสบการณ์ ผลงาน และความเชี่ยวชาญอันยาวนานในธุรกิจการเงินการธนาคาร

บริษัท หลักทรัพย์กสิกรไทยเป็นบริษัทที่ได้รับอนุญาตที่มีความเชี่ยวชาญในการให้บริการด้านการลงทุนแบบครบวงจร ไม่ว่าจะเป็นการให้คำปรึกษาด้านวาณิชธนกิจ การรับประกันและจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ตลอดจนการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ โดยบริษัท ฯ เป็นสมาชิกของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และจดทะเบียนเป็นโบรกเกอร์หมายเลข 11 ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตำแหน่งงาน

Strategist (Equity)
Research,Analyst,Strategist,Mutual Fund,Equity
30 Jan 2023

Job Description

 • Analyze global and domestic economic performance
 • Summarize and analyze research from many various sources for easy to use and giving more accurate investment advice to clients
 • Cooperate with sales teams to provide ideas and recommendations to clients on the economy and investment.

Qualification

 • Bachelor’s or Master’s degree in Finance, Economics, Accounting or other related fields
 • At least 2 years of experience in Research Analyst or Investment Strategist
 • Understanding of the asset management industry (such as portfolio construction, risk management, equity investing, etc.)
Application Specialist
System analyst, Business Analyst, Software Engineer
03 Jan 2023

Responsibilities

 • Determine operational process objectives by studying business functions, gathering information; evaluating expected outcome and format.
 • Analyze requirements including design for constructing diagram and writing document of specification and operational workflow.
 • Collaborate directly with business stakeholders to provide solution, guidance and consultation in addressing application service effectively
 • Collaborate directly with technical team i.e. designer, system analyst, developer to deliver application resolution
 • Prepare test scripts and perform testing ranging from functional testing, integration testing, UAT testing, regression testing and PVT testing.
 • Be able to work in a collaborative environment with service mind and positive attitude.
 • Be able to work under pressure to prioritize and manage multi-tasks on time efficiently.
 • Be able to work in multiple projects simultaneously.
 • Ensure excellence in application service delivery to meet business user and customer satisfaction and minimize down time on a daily basis
 • Monitor and take action on application processing task as per a pre-schedule defined
 • Willing to work in on-call support model

Qualifications

 • Bachelor’s or Master’s degree in IT, computer science, computer engineer, or related fields. 
 • 3 – 7 years of working experience in business system analysis or a related field
 • Strong communication skills i.e. spoken and written, and presentation
 • Good people management and conflict resolution skills
 • Proficient computer skills, including Microsoft Office Suite. (Word, PowerPoint, Outlook, and Excel) and related tools
 • Background skills in software development technology such as Java, SQL, Jasper, API, Git, and related fields
 • Background skills in system analysis and design role
 • Experience in Securities trading, financial asset, and financial business is preferable.
Research Associate
Research,Analyst, CISA or CFA
03 Jan 2023

Job Description

 • Successful candidate will be part of that Research team that conducts industry/securities research and provide investment recommendation.
 • The position will allow successful candidate to develop strong analytical and communication skills with specific sector expertise.

Qualification

 • Bachelor degree or Master degree in Finances, Accounting, Economics or Related fields.
 • Working experience in related field will be plus.
 • Good Command of written and spoken English.
 • Proficiency in Microsoft Excel and Word.
 • CISA or CFA level I.
 • Strong work attitude
Financial Engineer
Financial Engineer, CFA, FRM, MATLAB. VBA, Python
03 Jan 2023

Responsibilities

 • Develop and validate financial models (mainly equity volatility model, trading model, and derivative pricing/hedging model) in either MATLAB/VBA/Python
 • Analyze the model impact on product design and hedging.
 • Quantitative research for new product development of Derivatives and Trading.
 • Develop and test trading strategies/tools used by traders.
 • Provide documentation of quantitative research processes, results, and testing procedure.
 • Effective communication of the results with external audiences.
 • Assist with risk/trade performance/management reports.
 • Automate work processes and procedures.
 • Provide IT requirements for new product development.
 • Design and confirm functional specification including application flow, business logics, reports, etc.
 • Other projects as assigned.

Qualifications

 • At least two year of relevant experience in the financial services industry
 • Master's degree in numerate field e.g. Computer/Financial Engineering/any other science background
 • Any level of CFA or FRM is helpful
 • Understand Thai Capital Markets, Risk Management, Derivatives models and Valuation techniques, and Dynamic hedging techniques.
 • Strong programming skills with knowledge of MATLAB, VBA, Python. Familiar with distributed computing infrastructure.
 • Business Knowledge of Banking and Finance and Technical Knowledge to Certain Extent
 • User level data-base expertise and data mining ability are required
 • Enjoy working on multidisciplinary team to solve analytically complex problems.
 • Detail and process oriented.
 • Comfortable working in a structured environment that emphasizes operational controls.
 •  Ability to work on multiple projects, often with tight deadlines.
Financial Product Development
VBA, SQL, Excel, Structured Notes, SBL, Derivative Warrants
27 Jan 2023

Responsibility

 • Operate as per workflow for Financial products such as SBL, Derivative Warrants, Structured Notes, etc.
 • Produce the related reports on daily/WEEKLY/monthly basis
 • Prepare Regulatory Filing documents
 • Collect and analyze competitors’ internal and external information
 • Coordinate with other teams to ensure the success of projects
 • Work with the team for any assigned tasks and projects

 Qualification

 • At least Bachelor degree in business administration, economics, finance or any other related fields
 • At Least 2 Years of Work Experience in Financial Industry
 • Understanding of general finance, DErivatives and stock market
 • Excellent communication skills
 • Proficiency with MS Office (Word, Excel and Powerpoint)
 • Ability to gather and interpret relevant data and information
 • Good service mind and eager to learn person
 • Be meticulous and thorough person with attention to details
 • IT Skill in Excel VBA and SQL will be a huge advantage 
Corporate Strategy
MBA, Economics, Finance
27 Jan 2023

Responsibilities

 • Working with management in the development of strategic business plans and initiatives.
 • Collaborate cross-functionally to drive understanding of strategic business plans and initiatives throughout the company and to surface and resolve issues by partnering closely with execution teams.
 • Identify, analyze and prioritize gaps between execution and company strategies.
 • Proactively prepare industry research and analysis.
 • Help assemble monthly and quarterly management reports.
 • Envision, participate in or execute "ad hoc" projects in support of strategy development.

Qualification

 • Master Degree in MBA, Economics, Finance or related field.
 • High achievement drive.
 • Good command of both written and spoken English.