ร่วมงานกับเรา

มาร่วมเป็นหนึ่งในครอบครัวของเรา

ร่วมงานกับเรา

มาร่วมเป็นหนึ่งในครอบครัวของเรา

ตำแหน่งงาน

งานตำแหน่งต่างๆที่ KSecurities

แนะนำ Kasikorn Securities

หลักทรัพย์กสิกรไทย คำตอบทางการเงินที่ครบวงจร พร้อมความเป็นเลิศของบริการ บริษัท หลักทรัพย์กสิกรไทยเป็นบริษัทในเครือธนาคารกสิกรไทย ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทที่ให้บริการด้านการเงินชั้นนำของไทย มีโครงสร้างอันแข็งแกร่งจากประสบการณ์ ผลงาน และความเชี่ยวชาญอันยาวนานในธุรกิจการเงินการธนาคาร

บริษัท หลักทรัพย์กสิกรไทยเป็นบริษัทที่ได้รับอนุญาตที่มีความเชี่ยวชาญในการให้บริการด้านการลงทุนแบบครบวงจร ไม่ว่าจะเป็นการให้คำปรึกษาด้านวาณิชธนกิจ การรับประกันและจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ตลอดจนการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ โดยบริษัท ฯ เป็นสมาชิกของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และจดทะเบียนเป็นโบรกเกอร์หมายเลข 11 ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตำแหน่งงาน

Equity Wealth Manager / ผู้จัดการเงินทุนบุคคล
Investment Consultant, Financial Services, Capital Markets
03 Oct 2022

Responsibilities

 • Offer investment advice to clients, provide specific strategies and goals based on individual needs and preferences
 • Able to introduce, monitor and consult wide varieties of financial products to clients

Qualifications

 • Bachelor's degree or higher in Finance, Economics, Accounting or other related fields
 • 0-5 years of experience as Investment Consultant  in Finance or Securities Industry
 • Possess IC License
 • Pleasant personality
 • Good communication skills
 • Good command of English or other foreign languages  is preferable
 • New Grads also welcome
Investment Advisory
IA, Investment, Investment management, Finance
03 Oct 2022

Investment Advisory

Responsibilities

• Analyze stocks fundamental from both macro and micro perspectives (focusing on Thai stocks)

• Work with other team members to formulate stocks investment strategy to propose to investment committee

• Actively follow market trends and updates in order to recommend stocks investment portfolio rebalancing

• Work with Dealer to efficiently execute porfolio rebalancing

• Accompany Marketing to prepare presentation and attend calls/meetings with clients

• Respond to clients inquiry regarding market conditions and investment performance

• Work with Dealer, IT, middle/back office to improve operational process

Qualifications

• At least Bachelor's degree in investment management, finance, economics, business administration, or any other related fields

• CFA level 1 or above is a plus

• 1-3 years of work experience in Investment Management

• Excellent communication skills both in Thai and English

• Good team working and eager to learn

Application Specialist
System analyst, Business Analyst, Software Engineer
03 Oct 2022

Responsibilities

 • Determine operational process objectives by studying business functions, gathering information; evaluating expected outcome and format.
 • Analyze requirements including design for constructing diagram and writing document of specification and operational workflow.
 • Collaborate directly with business stakeholders to provide solution, guidance and consultation in addressing application service effectively
 • Collaborate directly with technical team i.e. designer, system analyst, developer to deliver application resolution
 • Prepare test scripts and perform testing ranging from functional testing, integration testing, UAT testing, regression testing and PVT testing.
 • Be able to work in a collaborative environment with service mind and positive attitude.
 • Be able to work under pressure to prioritize and manage multi-tasks on time efficiently.
 • Be able to work in multiple projects simultaneously.
 • Ensure excellence in application service delivery to meet business user and customer satisfaction and minimize down time on a daily basis
 • Monitor and take action on application processing task as per a pre-schedule defined
 • Willing to work in on-call support model

Qualifications

 • Bachelor’s or Master’s degree in IT, computer science, computer engineer, or related fields. 
 • 3 – 7 years of working experience in business system analysis or a related field
 • Strong communication skills i.e. spoken and written, and presentation
 • Good people management and conflict resolution skills
 • Proficient computer skills, including Microsoft Office Suite. (Word, PowerPoint, Outlook, and Excel) and related tools
 • Background skills in software development technology such as Java, SQL, Jasper, API, Git, and related fields
 • Background skills in system analysis and design role
 • Experience in Securities trading, financial asset, and financial business is preferable.
Project Specialist
Project Manager , Business Analyst
03 Oct 2022

Responsibilities

 • Creating a total solution and collaborating with prospective users and clients to co-develop a roadmap and drive projects from concept to launch in a fast-paced environment.
 • Works with cross-functional teams and various stakeholders, including analytics, design/user experience, engineering, and user enablement.
 • Managing the backlog and prioritized project based on changing requirements.
 • Work closely with BU in order to make business run smoothly and up-to-date.

Qualifications

 • Master degree in IT, Computer Engineering, Computer Science, MBA, Economics, Finance or related fields.
 • At least 2 years of experiences in  BA , Project Management and/or Product Development.
 • Team spirit and good communication abilities.
 • Familiarity with agile is a plus.
 • Able to work in a collaborative environment and manage time efficiently.
Financial Engineer
Financial Engineer, CFA, FRM, MATLAB. VBA, Python
03 Oct 2022

Responsibilities

 • Develop and validate financial models (mainly equity volatility model, trading model, and derivative pricing/hedging model) in either MATLAB/VBA/Python
 • Analyze the model impact on product design and hedging.
 • Quantitative research for new product development of Derivatives and Trading.
 • Develop and test trading strategies/tools used by traders.
 • Provide documentation of quantitative research processes, results, and testing procedure.
 • Effective communication of the results with external audiences.
 • Assist with risk/trade performance/management reports.
 • Automate work processes and procedures.
 • Provide IT requirements for new product development.
 • Design and confirm functional specification including application flow, business logics, reports, etc.
 • Other projects as assigned.

Qualifications

 • At least two year of relevant experience in the financial services industry
 • Master's degree in numerate field e.g. Computer/Financial Engineering/any other science background
 • Any level of CFA or FRM is helpful
 • Understand Thai Capital Markets, Risk Management, Derivatives models and Valuation techniques, and Dynamic hedging techniques.
 • Strong programming skills with knowledge of MATLAB, VBA, Python. Familiar with distributed computing infrastructure.
 • Business Knowledge of Banking and Finance and Technical Knowledge to Certain Extent
 • User level data-base expertise and data mining ability are required
 • Enjoy working on multidisciplinary team to solve analytically complex problems.
 • Detail and process oriented.
 • Comfortable working in a structured environment that emphasizes operational controls.
 •  Ability to work on multiple projects, often with tight deadlines.
Human Resources Business Partner / HR Projects
HR Projects, HRBP, HR generalist, HRM, HRD
03 Oct 2022

Job Description

 • Creates and executes a strategy for talent acquisition and determines best recruiting and selection models in consultation.
 • Manage internal communication function to support all HRM & HRD such as recruitment, welfare and Employee Development etc.
 • Manage related HR Projects for the key business units/ internal clients 
 • To develop and support employee engagement and retention strategies.
 • Track and analyze relevant HR metrics for management reports.
 • Act as a point of contact for HR policies, practices, and compliance
 • Other HR-related duties as assigned

Qualification

 • Bachelor's degree or higher in Human Resource or related field
 • Minimum of 5 years’ direct experience in a HR Business Partner role and/or the full spectrum of human resource functions
 • Excellent interpersonal, collaboration skills and strategic perspective
 • Execution-focused, with strong attention to detail
 • Flexibility and the ability to adjust to a constantly changing work environment