ร่วมงานกับเรา

มาร่วมเป็นหนึ่งในครอบครัวของเรา

ร่วมงานกับเรา

มาร่วมเป็นหนึ่งในครอบครัวของเรา

ตำแหน่งงาน

งานตำแหน่งต่างๆที่ KSecurities

แนะนำ Kasikorn Securities

หลักทรัพย์กสิกรไทย คำตอบทางการเงินที่ครบวงจร พร้อมความเป็นเลิศของบริการ บริษัท หลักทรัพย์กสิกรไทยเป็นบริษัทในเครือธนาคารกสิกรไทย ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทที่ให้บริการด้านการเงินชั้นนำของไทย มีโครงสร้างอันแข็งแกร่งจากประสบการณ์ ผลงาน และความเชี่ยวชาญอันยาวนานในธุรกิจการเงินการธนาคาร

บริษัท หลักทรัพย์กสิกรไทยเป็นบริษัทที่ได้รับอนุญาตที่มีความเชี่ยวชาญในการให้บริการด้านการลงทุนแบบครบวงจร ไม่ว่าจะเป็นการให้คำปรึกษาด้านวาณิชธนกิจ การรับประกันและจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ตลอดจนการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ โดยบริษัท ฯ เป็นสมาชิกของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และจดทะเบียนเป็นโบรกเกอร์หมายเลข 11 ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตำแหน่งงาน

IT Developer / Programmer Analyst (Java)
IT Developer, Software Tester, Financial Services
15 Sep 2021

Responsibilities

 • Design, develop, and testing in-house Application/Web Service/API.
 • Analyze the impact for the change or new requirement.
 • Ensure the best possible performance and quality of the applications.
 • Review code of other team members.
 • Support / Analyze Application problem.
 • Support, monitor, and maintain business applications/systems.
 • Support, troubleshoot, and generate ad-hoc queries/reports upon requests.
 • Provide technical support to other team members.

Qualifications

 • Bachelor’s or Master’s Degreein Computer Science, IT, Computer Business or any related fields.
 • At least 3-5 years’ experience in JAVA software development.
 • Preferred experience in web front-end and web services (SOAP/REST) development based on J2EE, Struts, Spring, Hibernate/MyBatis technologies including Servlet, Java beans, EJB, JMS, JavaScript, Java Mail, HTML, XML, JSP, ASP, CSS, Bootstrap, Scriptella, UML or other software design skilled, etc.
 • Preferred experience in MS SQL, MySQL, DB2, and Informix databases.
 • Preferred experience in Tomcat, SSIS, and GlassFish and/or Payara web server.
 • Excellent knowledge of Relational Databases, SQL.
 • Nice to have knowledge of securities industry.
 • Can use Tools: Eclipse, NetBean, Jasper iReport Tools, MS Word & Excel.
 • Good attitude and able to work as part of a team and can work under pressure and overtime.
 • Proactive, Self-motivated, Fast Learner, and willing to contribute and work as a team.
 • Take the initiative to troubleshoot and solve issues quickly and efficiently.
 • Be able to work independently with service-minded characteristics.
 • Handling multiple tasks and responsibilities in a dynamic environment.
Digital Marketing and Social media specialist
Digital Marketing
16 Sep 2021

Responsibilities

 • Planning communication for digital media and content marketing.
 • Create daily content to serve all platform.
 • Overseeing daily digital contents across digital platform. (including FB Live and VDO content)
 • Provide and posts digital content pictures, info graphics, and videos by schedule.
 • Optimizes content for the social media channels (e.g. Line, Facebook, Instagram, and YouTube) and website.
 • Develop, implement and manage our digital marketing campaigns to build each brand’s online presence and improve engagement.
 • Execute successful digital campaigns by coordinating with functional teams, monitoring the performance and providing insights for optimization.
 • Monitor SEO and user engagement and suggest content optimization.
 • Stay up to date with the latest social media best practices and technologies.
 • Coordinate with internal party for product information, external party for any activities or marketing material.
 • Be an advocate of the company in social media, engaging in dialogues and answering questions where appropriate and actively sharing content in target social networks/ online channels.
 • Monitor key online content metrics to track success.
 • Summarize the effectiveness for each communication channel and suggest for new opportunity.

 
Qualifications

 • Bachelor’s Degree or higher in Digital Marketing, Business Administration, Economic, or related fields. 
 • At least 3 years’ experience in digital marketing, preferably in Banking or financial industry.
 • Analytical experience via Google Ads, SEM, Analytics, Facebook, Instagram, YouTube, Line OA etc.
 • Strong knowledge in digital Marketing, Strategic planning.
 • Having skills in content writing, content management and performance monitoring. 
 • CRM background across customer acquisition and retention and passionate about customer data desirable.
 • Good command of written and spoken both Thai and English.