ร่วมงานกับเรา

มาร่วมเป็นหนึ่งในครอบครัวของเรา

ร่วมงานกับเรา

มาร่วมเป็นหนึ่งในครอบครัวของเรา

ตำแหน่งงาน

งานตำแหน่งต่างๆที่ KSecurities

แนะนำ Kasikorn Securities

หลักทรัพย์กสิกรไทย คำตอบทางการเงินที่ครบวงจร พร้อมความเป็นเลิศของบริการ บริษัท หลักทรัพย์กสิกรไทยเป็นบริษัทในเครือธนาคารกสิกรไทย ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทที่ให้บริการด้านการเงินชั้นนำของไทย มีโครงสร้างอันแข็งแกร่งจากประสบการณ์ ผลงาน และความเชี่ยวชาญอันยาวนานในธุรกิจการเงินการธนาคาร

บริษัท หลักทรัพย์กสิกรไทยเป็นบริษัทที่ได้รับอนุญาตที่มีความเชี่ยวชาญในการให้บริการด้านการลงทุนแบบครบวงจร ไม่ว่าจะเป็นการให้คำปรึกษาด้านวาณิชธนกิจ การรับประกันและจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ตลอดจนการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ โดยบริษัท ฯ เป็นสมาชิกของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และจดทะเบียนเป็นโบรกเกอร์หมายเลข 11 ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตำแหน่งงาน

IT-Back Office Support
At least 2 years of experience in IT-Back Office, Informix, MS Sqlserver, AIX, Linux, 4GL
31 May 2023

Responsibilities

• Administrate and monitor core backoffice system

• Query database and create report by user request

• Support users to solve trading technical related issue

• Identify software bugs or issues and find solution to resolve problem

Qualifications

• Bachelor's Degree or higher in IT or related fields

• At least 2 years of experience in IT-Back Office

• Experience in Securities Trading System (Freewill - SBA)

• Working experience in Database (Informix, MS Sqlserver) and UNIX (AIX, Linux), 4GL, Shell Script

• Service minded, feel comfortable to interact with users

• Handling multiple tasks and proactive work behavior

• Good communication skills

• Ability to work under pressure

• Ability to analyze and find root cause of problem

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (อาวุโส)/ รองผู้บริหารฝ่าย ฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย์
Operation, Fund, IPO
31 May 2023

หน้าที่รับผิดชอบ -  บริหารจัดการงานในส่วนงานทะเบียนหุ้น และสามารถออกแบบระบบงาน

 • ให้บริการเรื่องฝาก ถอน โอน รับโอนหุ้น
 • Reconcile ยอดหุ้นของลูกค้าทั้งบริษัท กับ PTI
 • ให้บริการปิดสมุดทะเบียน เพื่อรับสิทธิประโยชน์ต่างๆ
 • ให้บริการจองหุ้นเพิ่มทุน แปลงสภาพ Tender Offer
 • รายงานยอดหลักทรัพย์คงเหลือให้ลูกค้า และ ออกจดหมายยืนยันยอด
 • ชำระรายการซื้อขายหลักทรัพย์กับ CUSTODIAN BANK และ TCH
 • รับผิดชอบงาน Product อื่นๆ Structure note/Private Fund/Mutual Fund
 • รับจองหุ้น IPO/ RO

คุณสมบัติ

 • จบปริญญาตรี / โท สาขา เศรษฐศาสตร์, การเงิน, การบัญชี หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในการทำงาน ธุรกิจหลักทรัพย์ 15 ปี ขึ้นไป
 • มีทักษะในการใช้โปรแกรม Microsoft Word, Excel, Power Point ขั้นสูง
 • สามารถสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้
 • มีมนุษยสัมพันธ์, ชอบงานบริการ
Project Specialist
Business Solution, Project Management
31 May 2023

Responsibilities

-        Provide business solutions, evaluate complexity of business requirement, manage resources and manage project plan to implement prioritized projects for business growth, including developing new products or services, expanding markets, and improving operational efficiency.

-       Handover business briefs, requirements, and mid-to-high-level solutions to our delivery teams for implementation.
-       Works with cross-functional teams and various stakeholders.
-       Managing the backlog and prioritized project based on business plan requirements.

Qualifications


-       Bachelor's Degree / Master's Degree (IT, Computer Engineering, Computer Science, MBA, Economics, or related fields.)
-       3-5 years’ experience in BA , Project Management and/or Product Development.
-       Team spirit and good communication abilities.
-       Familiarity with agile is a plus.
-       Able to work in a collaborative environment and manage time efficiently.

Equity Research Editor
Equity Research Editor, Translator
31 May 2023

Job description:

 • To review and edit equity research reports and ensure stringent standards are met in terms of language and compliance to the relevant regulations.
 • Proofread analyst reports for spelling, grammar, logic and layout.
 • Verify accuracy, cross checking for numbers for consistency, company names mentioned inside reports.

The role of Equity Research Editor will be either on-site or work-from-home and closely work with analysts and strategists. The applicant who can translate English to Thai will be an advantage.

Qualification (Thai)

 • Not older than 55 years old
 • Not less than 3-year experience in the edition works for business articles.
 • Can do both English edition and English to Thai translation.
 • Can assist the publication work occasionally.
 • Can work in flexible shifts.
 • Discipline and responsive
 • Fast working and reliable
 • Teamworking mindset