ร่วมงานกับเรา

มาร่วมเป็นหนึ่งในครอบครัวของเรา

ร่วมงานกับเรา

มาร่วมเป็นหนึ่งในครอบครัวของเรา

ตำแหน่งงาน

ตำแหน่งงานในบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทย

แนะนำ บริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทย

หลักทรัพย์กสิกรไทย คำตอบทางการเงินที่ครบวงจร พร้อมความเป็นเลิศของบริการ บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทยเป็นบริษัทในเครือธนาคารกสิกรไทย ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทที่ให้บริการด้านการเงินชั้นนำของไทย มีโครงสร้างอันแข็งแกร่งจากประสบการณ์ ผลงาน และความเชี่ยวชาญอันยาวนานในธุรกิจการเงินการธนาคาร

บริษัท หลักทรัพย์กสิกรไทยเป็นบริษัทที่ได้รับอนุญาตที่มีความเชี่ยวชาญในการให้บริการด้านการลงทุนแบบครบวงจร ไม่ว่าจะเป็นการให้คำปรึกษาด้านวาณิชธนกิจ การรับประกันและจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ตลอดจนการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ โดยบริษัท ฯ เป็นสมาชิกของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และจดทะเบียนเป็นโบรกเกอร์หมายเลข 11 ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

A high level of experience in web application product development with working knowledge of user interface / user experience best practices. This will include business analysis and requirements gathering and documentation from all business stakeholders and internal/external clients, coordination of project development using agile methodology.

Responsibilities

 • Requirements analysis, management, and communication
 • Developing user stories and breaking down requirements into deliverable functionality
 • Analyze business issues and identify solutions that meet business goals
 • Monitoring deliverables and ensuring timely completion of projects.
 • Recognise and predict use cases to help design intuitive applications
 • Work directly with business stakeholders, clients, designers, developers to coordinate the building of applications to spec and on time

Qualifications

 • Bachelor’s or Master’s degree in computer engineer, computer science, IT or related field.

A high level of experience in web application product development with working knowledge of user interface / user experience best practices. This will include business analysis and requirements gathering and documentation from all business stakeholders and internal/external clients, coordination of project development using agile methodology.

Responsibilities

 • Successful candidate will be part of that Research team that conducts industry/securities research and provide investment recommendation.
 • The position will allow successful candidate to develop strong analytical and communication skills with specific sector expertise.

Qualification

 • Bachelor degree or Master degree in Finances, Accounting, Economics or Related fields.
 • Working experience in related field will be plus.
 • Good Command of written and spoken English.
 • Proficiency in Microsoft Excel and Word.
 • CISA or CFA level I.
 • Strong work attitude

Skill

 • Analytical thinking with ability to see big picture.

Responsibilities

 • Take main responsibility as a developer to develop automated trading systems and financial product trading platforms.
 • Assist team gathering requirements from business team and IT team and transforming into business requirement and system design.
 • Prepare test scripts and perform testing ranging from functional testing, integration testing, UAT testing, regression testing and PVT testing.
 • Review and maintain the existing automated trading systems and financial product trading platforms.
 • Ensure stability of IT production system.

Qualification

 • Bachelor's or higher degree in Computer Engineering or Computer Sciences.
 • Strong knowledge in following technology skills: Java, C++, Angular, MSSQL, Struts and Spring.
 • Knowledge in financial products such as Equity, SBL, Derivative and algorithmic trading is preferred.

Responsibilities

 • Trade and execute Equity and Derivative products according to business plans
 • Co-develop and test TFEX product trading strategies and systems
 • Provide consultation to relevant TFEX product requests
 • Update related parties with updated rules and regulations as well as identify potential TFEX derivatives product business opportunities
 • Pre- and post-trade performance reports
 • Other projects as needed

Qualification

 • Bachelor's degree or higher in Finance, Economics, Engineering or other numerical subjects
 • 2+ years of relevant experience in the financial industry
 • Holder of Equity and Derivative Licenses
 • VBA and programming experience would be advantage
 • Energetic, enthusiastic and a team player
 • Ability to work well under pressure

Responsibilities

 • Collaborate with the business to find out the root cause of the incident and improve the control to mitigate the risk events.
 • Participate and support risk initiatives including the Risk & Control Self-Assessment (RCSA), and the Key Risk Indicators (KRI) Program.
 • Record and reconcile the loss data to ensure the loss data report which submitted to BOT
 • Prepare and present all of the operational risk agenda to Risk Sub-Committee
 • Participate in Business Continuity Plan (BCP) Test to find out the gaps of improvement
 • Participate in Call Tree Test and summarize the result of the test
 • Provide business partners with risk and control advice and guidance
 • Review the risk policies and organize the policy annual review process until sign-off
 • Review the Data Leakage Prevention (DLP) Policy to ensure that the policy which business proposed is appropriate
 • Organize the penetration test of the control

Qualification

 • Bachelor degree or above with major in Finance, Economics, Business Administration, Accounting or related
 • At least 4 years’ experience in operational risk management, audit or procedural review, preferably in banking or financial sectors
 • Knowledge in securities company will be an advantage
 • Good analytical skill, interpersonal and communication skills with logical thinking
 • Be able to work independently and a good team player
 • Proficiency in using Microsoft office

Responsibilities

 • Cooperating with equity wealth manager
 • Managing IPO Project
 • Provide report related to business units
 • Manage Project supporting, coordinating and facilitating all tasks related to projects being as signal

Qualification

 • Bachelor's in related fields or higher
 • Excellent in Microsoft Excel skills
 • Have a pleasant personality
 • 2 years at working experience (optional)
 • Excellent in communication skill
 • Good analytical ,problem-solving skills and multitracking skill
 • Have a leadership skills
 • Service-minded