ร่วมงานกับเรา

มาร่วมเป็นหนึ่งในครอบครัวของเรา

ร่วมงานกับเรา

มาร่วมเป็นหนึ่งในครอบครัวของเรา

ตำแหน่งงาน

งานตำแหน่งต่างๆที่ KSecurities

แนะนำ Kasikorn Securities

หลักทรัพย์กสิกรไทย คำตอบทางการเงินที่ครบวงจร พร้อมความเป็นเลิศของบริการ บริษัท หลักทรัพย์กสิกรไทยเป็นบริษัทในเครือธนาคารกสิกรไทย ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทที่ให้บริการด้านการเงินชั้นนำของไทย มีโครงสร้างอันแข็งแกร่งจากประสบการณ์ ผลงาน และความเชี่ยวชาญอันยาวนานในธุรกิจการเงินการธนาคาร

บริษัท หลักทรัพย์กสิกรไทยเป็นบริษัทที่ได้รับอนุญาตที่มีความเชี่ยวชาญในการให้บริการด้านการลงทุนแบบครบวงจร ไม่ว่าจะเป็นการให้คำปรึกษาด้านวาณิชธนกิจ การรับประกันและจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ตลอดจนการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ โดยบริษัท ฯ เป็นสมาชิกของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และจดทะเบียนเป็นโบรกเกอร์หมายเลข 11 ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตำแหน่งงาน

IT-Back Office Support
At least 2 years of experience in IT-Back Office, Informix, MS Sqlserver, AIX, Linux, 4GL
13 Jun 2022

Responsibilities

• Administrate and monitor core backoffice system

• Query database and create report by user request

• Support users to solve trading technical related issue

• Identify software bugs or issues and find solution to resolve problem

Qualifications

• Bachelor's Degree or higher in IT or related fields

• At least 2 years of experience in IT-Back Office

• Experience in Securities Trading System (Freewill - SBA)

• Working experience in Database (Informix, MS Sqlserver) and UNIX (AIX, Linux), 4GL, Shell Script

• Service minded, feel comfortable to interact with users

• Handling multiple tasks and proactive work behavior

• Good communication skills

• Ability to work under pressure

• Ability to analyze and find root cause of problem

IT-Front Office Support
At least 1 years of experience in IT-Front Office, iFIS, Settrade, UNIX , AIX, Linux
13 Jun 2022

Responsibilities

• Administrate and monitor core trading and internet trading systems

• Get user requirement and provide solution

• Support users to solve trading technical related issue

• Identify software bugs or issues and find solution to resolve problem

Qualifications

• Bachelor's Degree or higher in IT or related fields

• At least 1 years of experience in IT-Front Office

• Experience in Securities Trading System (iFIS/Settrade)

• Working experience in UNIX (AIX, Linux), Shell Script and Windows Server

• Service minded, feel comfortable to interact with users

• Handling multiple tasks and proactive work behavior

• Good communication skills

• Ability to work under pressure

• Ability to analyze and find root cause of problem

Financial Solution Advisory
Private Banking, Private Wealth Management, Financial Services
01 Jun 2022

Responsibilities

 • To manage relation with high net-worth customers including both existing group and group of new customers.
 • Responsible for selling of investment products and execute deals to meet maximum customer satisfaction.

Qualifications

 • Bachelor’s Degree or Master’s Degree in related field.
 • IC License is a must, CFP is preferable.
 • At least 3 years of experience.
 • Experience in private wealth, marketing optimization processes is an advantage.
 • Pleasant personality with good communication skills.
 • Good command of spoken and written English.
 • Good governance, Responsive, Accountability, Creativity, Enthusiasm.
Equity Wealth Manager / ผู้จัดการเงินทุนบุคคล
Investment Consultant, Financial Services, Capital Markets
01 Jun 2022

Responsibilities

 • Offer investment advice to clients, provide specific strategies and goals based on individual needs and preferences
 • Able to introduce, monitor and consult wide varieties of financial products to clients

Qualifications

 • Bachelor's degree or higher in Finance, Economics, Accounting or other related fields
 • 0-5 years of experience as Investment Consultant  in Finance or Securities Industry
 • Possess IC License
 • Pleasant personality
 • Good communication skills
 • Good command of English or other foreign languages  is preferable
 • New Grads also welcome
IA Investment Manager
IA, Investment, Investment management, Finance
01 Jun 2022

IA Investment Manager

Responsibilities

• Analyze stocks fundamental from both macro and micro perspectives (focusing on Thai stocks)

• Work with other team members to formulate stocks investment strategy to propose to investment committee

• Actively follow market trends and updates in order to recommend stocks investment portfolio rebalancing

• Work with Dealer to efficiently execute porfolio rebalancing

• Accompany Marketing to prepare presentation and attend calls/meetings with clients

• Respond to clients inquiry regarding market conditions and investment performance

• Work with Dealer, IT, middle/back office to improve operational process

Qualifications

• At least Bachelor's degree in investment management, finance, economics, business administration, or any other related fields

• CFA level 1 or above is a plus

• 1-3 years of work experience in Investment Management

• Excellent communication skills both in Thai and English

• Good team working and eager to learn

Strategist (Equity / Mutual Fund)
Research,Analyst,Strategist,Mutual Fund
01 Jun 2022

Job Description

 • Analyze global and domestic economic performance
 • Summarize and analyze research from many various sources for easy to use and giving more accurate investment advice to clients
 • Cooperate with sales teams to provide ideas and recommendations to clients on the economy and investment.

Qualification

 • Bachelor’s or Master’s degree in Finance, Economics, Accounting or other related fields
 • At least 2 years of experience in Research Analyst or Investment Strategist
 • Understanding of the asset management industry (such as portfolio construction, risk management, equity investing, etc.)
IT Infrastructure
งานคอมพิวเตอร์ / IT / โปรแกรมเมอร์
01 Jun 2022

Responsibilities 

 • Server infrastructure management, performance monitoring, Operating System upgrades, and troubleshooting (AIX, Windows, Linux, VMware)
 • DB system management, performance monitoring (SQL, DB2, Informix, MySQL)
 • Antivirus System, Backup System Admin management and monitoring (Trend Micro, Mcafee, Veeam Backup)
 • Define and Setup Standard for IT system (Server spec, Database, backup policy, PC OS and S/W standard)
 • R&D new product/technology/feature to support Company.
 • Setup Security Procedure related to IT system (OS, DB, BackupData, DR)
 • Patching for fixing Vulnerability.
 • Provide Systems Administration, including maintaining user/group configuration.
 • Be seconded-level support for IT support.
 • Support system operation, monitor, and change request.

Qualifications 

 • Bachelor's Degree or higher in Computer Engineer, Computer Science, Electrical Engineer or related fields.
 • At least 3-5 years’ experience in Hardware, Network, Database (Informix, MS SQL, DB2), Firewall and VMware.
 • Have knowledge in Network and Security (TCP/IP, routing protocol, Log Analyzer)
 • Good skills in administrate UNIX systems, especially in AIX and Linux.
 • Can handle VMware system, Cloud Concept, IP Phone system.
 • Good Analysis and solving problem skill.
 • Fast learning, high responsibility, good communication skill, good service mind and can work in pressure environment.
 • Have experience in brokerage business would be advantage.
Software Developer
Software, IT, UAT, PVT, Computer Engineering
01 Jun 2022

Responsibilities

 • The main responsibility is to build software application regarding to the software business requirement and security requirement
 • Ensure to develop and deliver software based on standard Software Development Methodology
 • Work closely to software delivery team to gather software requirement, analysis, design and transform to software functional specification
 • Prepare test scripts and perform testing ranging from functional testing, integration testing, UAT testing, regression testing and PVT testing.
 • Actively deliver all software up to date to keep system safe and secure
 • Ensure to produce the stability application software to production environment
 • Maintain and support system related in financial product and trading domain.

Qualifications

 • Bachelor's or higher degree in Computer Engineering, Computer Sciences, Information system, or related
 • Strong knowledge in following software development technology: Java, MSSQL, Struts, Spring, and API technology.
 • Background in DevOps and Container platform are at an advantage
 • Knowledge in financial products such as Equity, Mutual Fund, TFEX, SBL, and Derivative is preferred.
Application Support Specialist
System analyst, Business Analyst, Software Engineer
01 Jun 2022

Responsibilities

 • Determine operational process objectives by studying business functions, gathering information, evaluating expected outcome and format.
 • Analyze requirements including design for constructing diagram and writing document of specification and operational workflow.
 • Deliver software references by writing and maintaining user documentation and training users.
 • Collaborate directly with business stakeholders to provide solution, guidance and consultation in addressing application service effectively.
 • Collaborate directly with technical team i.e. designer, system analyst, developer to deliver application resolution.
 • Be Able to drive cross-functional interaction to ensure successful and timely delivery of high-quality services.
 • Ensure excellence in application service delivery to meet business user and customer satisfaction and minimize down time on a daily basis.
 • Monitor and take action on application processing task as per a pre-schedule defined.
 • Be able to working in multiple projects simultaneously.

Qualifications

 • Bachelor’s or Master’s degree in IT, computer science, computer engineer, or related fields.
 • 3 – 7 years of working experience in business system analysis or a related field.
 • Strong communication skills i.e. spoken and written, and presentation.
 • Strong people management and conflict resolution skills.
 • Willing to work in on-call support model.
 • Be able to work in a collaborative environment with service mind and positive attitude.
 • Be able to work under pressure to prioritize and manage multi-tasks on time efficiently.
 • Proficient computer skills, including Microsoft Office Suite. (Word, PowerPoint, Outlook, and Excel)
 • Background skills in software development technology such as Java, SQL, Jasper, API, Git, and related fields.
 • Background skills in system analysis and design role.
 • Background skills in design and develop workflow applications with Joget will be an advantage.
 • Experience in Securities trading, financial asset, and financial business is preferable.
Project Specialist
Project Manager , Business Analyst
01 Jun 2022

Responsibilities

 • Creating a total solution and collaborating with prospective users and clients to co-develop a roadmap and drive projects from concept to launch in a fast-paced environment.
 • Works with cross-functional teams and various stakeholders, including analytics, design/user experience, engineering, and user enablement.
 • Managing the backlog and prioritized project based on changing requirements.
 • Work closely with BU in order to make business run smoothly and up-to-date.

Qualifications

 • Bachelor degree in IT, Computer Engineering, Computer Science or related fields.
 • At least 2 years of experiences in  BA , Project Management and/or Product Development.
 • Team spirit and good communication abilities.
 • Familiarity with agile is a plus.
 • Able to work in a collaborative environment and manage time efficiently.
Digital Marketing Specialist
Digital Marketing, SEO, content creator
01 Jun 2022

Responsibilities

 • Oversees digital marketing platform operations, including content writing ,campaign traffic, new journey developments & enhancement, website and application analytic tool, content portal & ads network integration, and tracking code deployment for digital campaigns
 • Drive traffic to a company's website or social media platform to enhance the visibility of a brand, product and service
 • Develop, implement and manage our digital marketing campaigns to build each brand’s online presence and improve engagement.
 • Understanding customer data platform, marketing automation and knowledge e.g. Google Analytics, Web Optimization, Ads Tracking
 • Analyze, deploy and develop an integrated marketing technology roadmap that includes deep collaboration with the IT, Data Analytic, CRM, and related stakeholders and work closely with vendors and partners for requirement analysis, design and development towards digital marketing platform.
 • Summarize effectiveness for each communication channel and suggest for new opportunity.
 • Stay up to date with the latest digital media best practices and technologies.

 
Qualifications

 • Bachelor's degree or higher in Digital Marketing, Business Administration, Economic, Computer Science, MIS or related field.
 • At least 3 years’ experience in digital marketing, preferably in Banking or financial industry.
 • Excellent knowledge of online media channels, techniques, Coding, metrics, planning and technology.
 • Channel Expertise: Knows Digital Marketing, Social Media, Facebook Ads, Google Ads, SEO and Website, Application.
 • Experience in handling Social media platforms, Website, Application, Marketing Automation, or Marketing Technology would be a plus
 • Familiar with creation of Webpage and email templates creation using HTML and CSS
 • Having skills in content writing, content management, and performance monitoring and analytical.
 • Understanding of consumer behaviors and industry trends.
 • Highly creative thinker.
 • Good command of written and spoken both Thai and English.
Research Associate
Research,Analyst, CISA or CFA
22 Jun 2022

Job Description

 • Successful candidate will be part of that Research team that conducts industry/securities research and provide investment recommendation.
 • The position will allow successful candidate to develop strong analytical and communication skills with specific sector expertise.

Qualification

 • Bachelor degree or Master degree in Finances, Accounting, Economics or Related fields.
 • Working experience in related field will be plus.
 • Good Command of written and spoken English.
 • Proficiency in Microsoft Excel and Word.
 • CISA or CFA level I.
 • Strong work attitude
IT Security
IT Security, Cyber Security, MIS, Network Security
01 Jun 2022

Responsibilities

 • Design & Implement information security control to complied with security policy and standard.
 • Perform regular penetration testing, vulnerability assessment and continuous responsibility to Threat detection and prevention.
 • Collaborating with stakeholder to advise on secure architecture/design, attack surface reduction, least privileged design, threat mitigations, and security best practices.
 • Participate in IT change management process to help ensure information security issues are addressed.
 • Responsible for Monitor, Investigate and Handling Security Incident, review services and information at risk both Cloud and On-Premise.
 • Establish information security awareness program & IT risk assessment program.

Qualifications

 • Minimum 3 years of working experiences in Cyber Security or technical implementation.
 • Strong knowledge of IT Security Domain concepts. (e.g. Identity and Access Management, Asset Security, Network Security, Security Operations, Software Development Security)
 • Strong project management, interpersonal, influencing, and advisory skills.
 • Know in information security principles, security protocol and standard.
 • Experience in Security Engineering Domain e.g. Risk Assessment, Vulnerability Management, Penetration Testing, Network security etc.
 • 1-3 years of hands on Linux/Windows and Network Security experience.
 • Interest in information security and a desire to learn techniques and technologies such as application security, cryptography, threat modeling, penetration testing, etc.
 • Experience with web security and security compliance experience. (e.g. Firewalls, Web App Firewall, IDS/IPS systems and PCI, HIPAA, FIPS, OWASP, ISO/IEC 27001 etc.)
 • Exceptional troubleshooting and problem solving skills.
 • Flexible, Self-Learning, Self-motivated, Team-player, willing to work in dynamic and fast-paced environment.
E-Business
Online Trading, Investment Consultant, E-Business
01 Jun 2022

Responsibilities

 • Assist online-trading customers.

Qualifications

 • Bachelor’s degree or higher in Economics, Accounting, Finance, or other related fields.
 • 0-2 years’ experience in Investment Consultant (IC), E-Business or related fields.
 • Possess IC License.
 • Familiarity to technologies.
 • Understanding of programs and applications on ios, android and windows.
 • Service-minded, self-motivated and driven.
 • Good command of English and computer literacy.
Financial Engineer
Financial Engineer, CFA, FRM, MATLAB. VBA, Python
31 May 2022

Responsibilities

 • Develop and validate financial models (mainly equity volatility model, trading model, and derivative pricing/hedging model) in either MATLAB/VBA/Python
 • Analyze the model impact on product design and hedging.
 • Quantitative research for new product development of Derivatives and Trading.
 • Develop and test trading strategies/tools used by traders.
 • Provide documentation of quantitative research processes, results, and testing procedure.
 • Effective communication of the results with external audiences.
 • Assist with risk/trade performance/management reports.
 • Automate work processes and procedures.
 • Provide IT requirements for new product development.
 • Design and confirm functional specification including application flow, business logics, reports, etc.
 • Other projects as assigned.

Qualifications

 • At least two year of relevant experience in the financial services industry
 • Master's degree in numerate field e.g. Computer/Financial Engineering/any other science background
 • Any level of CFA or FRM is helpful
 • Understand Thai Capital Markets, Risk Management, Derivatives models and Valuation techniques, and Dynamic hedging techniques.
 • Strong programming skills with knowledge of MATLAB, VBA, Python. Familiar with distributed computing infrastructure.
 • Business Knowledge of Banking and Finance and Technical Knowledge to Certain Extent
 • User level data-base expertise and data mining ability are required
 • Enjoy working on multidisciplinary team to solve analytically complex problems.
 • Detail and process oriented.
 • Comfortable working in a structured environment that emphasizes operational controls.
 •  Ability to work on multiple projects, often with tight deadlines.
Financial Product Development
VBA, SQL, Excel, Structured Notes, SBL, Derivative Warrants
31 May 2022

Responsibility

 • Operate as per workflow for Financial products such as SBL, Derivative Warrants, Structured Notes, etc.
 • Produce the related reports on daily/WEEKLY/monthly basis
 • Prepare Regulatory Filing documents
 • Collect and analyze competitors’ internal and external information
 • Coordinate with other teams to ensure the success of projects
 • Work with the team for any assigned tasks and projects

 Qualification

 • At least Bachelor degree in business administration, economics, finance or any other related fields
 • At Least 2 Years of Work Experience in Financial Industry
 • Understanding of general finance, DErivatives and stock market
 • Excellent communication skills
 • Proficiency with MS Office (Word, Excel and Powerpoint)
 • Ability to gather and interpret relevant data and information
 • Good service mind and eager to learn person
 • Be meticulous and thorough person with attention to details
 • IT Skill in Excel VBA and SQL will be a huge advantage 
Senior Financial Product Development
Structured Notes, Derivative warrant, OTC, ISDA, CSA, Distribution Agreement, MATLAB, VBA, Python
22 Jun 2022

Responsibilities

 • Leading FP team to develop structured notes, derivative warrant, OTC derivatives and other financial products
 • Originate product/instrument ideas both for client’s investment and for company’s hedging
 • Manage projects, product life cycle, co-ordinate with internal and external stakeholders to successfully deliver and transact the products
 • Improve process, work-flow to efficiently operate and fulfill of all regulatory requirements
 • Work with IT development, traders, risk, etc. to build and improve IT infrastructure for financial product development
 • Negotiate with counterparties to conclude Master Agreement (e.g. ISDA, CSA, Distribution Agreement) and Trade Confirmations
 • Work with global custodians, internal operations and foreign partners to ensure settlement of foreign securities within required timeframe  
 • Work with Compliance to generate and review regulatory filling documents, termsheet, factsheet, sale sheet and sale process
 • Analyze industry and competitors to come up with new product recommendation, hedging ideas, etc.
 • Product promotion, Sales communication/education and Visit key clients with Marketing, Private Banker, Relationship Manager
 • Review, develop and validate pricing models, sensitivity analysis, hedging models (mainly equity volatility model, trading model, and derivative pricing/hedging model) in either MATLAB/VBA/Python
 • Analyze the model impact on product design and hedging
 • Develop and test trading strategies/tools used by traders

 Qualifications

 • At least 7 years of relevant experience the financial product development
 • Bachelor degree or higher in relevant fields e.g. Business, Economics, Finance, Financial Engineering or other numerate subjects
 • Good understanding of Thai capital markets, risk management, derivatives models, valuation and hedging techniques
 • Good understanding of international financial markets and transaction conventions
 • Business knowledge in investment products, especially structured products
 • Familiarity with programming languages such as MATLAB, VBA, Python, etc.
 • Enjoy working on multidisciplinary team to solve analytically complex issues
 • Details and process oriented, data driven and evidence based approach
 • Ability to work on multiple projects, often with tight deadlines