บริการหักและฝากเงินเข้ากองทุน

คำแนะนำ

บริการหักและฝากเงินเข้ากองทุน

คำแนะนำ

คำแนะนำและคู่มือบริการ

ตอบสนองทุกรูปแบบการลงทุน

บริการหักและฝากเงินเข้ากองทุน

บริการ K-Stock2Fund (บริการซื้อขายหลักทรัพย์อัตโนมัติผ่านกองทุนกสิกรไทย)

จุดเด่นของบริการ

ลูกค้าสามารถเลือกใช้บริการหักบัญชีอัตโนมัติเพื่อดำเนินการ ดังต่อไปนี้

TIPS

ผลตอบแทนจากการลงทุนที่เพิ่มขึ้นใช่ว่าจะมาจากหลักทรัพย์ที่ซื้อไว้แต่อย่างใด ส่วนที่เพิ่มขึ้นจะมาจากการสร้างโอกาส ของเงินทุน ที่เดิมนักลงทุนมักจะนำมาพักไว้ในบัญชีออมทรัพย์หากมีการขายหลักทรัพย์ออกไปมากกว่า โดยบริการนี้ จะนำเงินจากการขายหลักทรัพย์ไปลงทุนในกองทุนตราสารหนี้ความเสี่ยงต่ำอย่าง K-TREASURY ซึ่งมีสภาพคล่อง ใกล้เคียงกับเงินฝาก แต่ให้ผลตอบแทนที่สูงกว่าเสมือนเป็นทางเลือกที่นอกเหนือจากการพักเงินไว้ในบัญชีออมทรัพย์

รายการเด่นที่น่าติดตาม