eFin Stock Pickup

eFin Stock Pickup

eFin Stock Pickup

eFin Stock Pickup

eFin Stock Pickup

โปรแกรมวิเคราะห์ ผ่านคอมพิวเตอร์

ท่านที่ใช้งานผ่านคอมพิเตอร์ (PC) หรือ Notebook ท่านสามารถเข้าใช้งานผ่าน K-Cyber Trade ได้โดย login เข้าระบบในครั้งเดียว ทั้งนี้สามารถดูกราฟเพื่อวิเคราะห์หลักทรัพย์ ผ่านโปรแกรมที่ทางบริษัทฯ ให้บริการ ได้ดังนี้

efin Stock PickUp

e-Finance โปรแกรมช่วยวิเคราะห์การลงทุนในตลาดหุ้น และตลาดอนุพันธ์ ด้วยการนำเสนอข้อมูลกราฟทางเทคนิค ข้อมูลด้านปัจจัยพื้นฐานในรูปแบบที่หลากหลาย ข่าวสารจากสำนักข่าวคุณภาพ และระบบสแกนหุ้นพร้อมทั้งเครื่องมือที่นำเสนอข้อมูลเชิงสถิติกับ Indicator ที่มีมากกว่า 130 ชนิด ช่วยให้ค้นหาจังหวะการซื้อขายหุ้นได้อย่างง่ายดาย

e-Finance

e-Finance โปรแกรมช่วยวิเคราะห์การลงทุนในตลาดหุ้น และตลาดอนุพันธ์ ด้วยการนำเสนอข้อมูลกราฟทางเทคนิค ข้อมูลด้านปัจจัยพื้นฐานในรูปแบบที่หลากหลาย ข่าวสารจากสำนักข่าวคุณภาพ และระบบสแกนหุ้นพร้อมทั้งเครื่องมือที่นำเสนอข้อมูลเชิงสถิติกับ Indicator ที่มีมากกว่า 130 ชนิด ช่วยให้ค้นหาจังหวะการซื้อขายหุ้นได้อย่างง่ายดาย