ค่าธรรมเนียมการซื้อ-ขายหลักทรัพย์

คำแนะนำ

ค่าธรรมเนียมการซื้อ-ขายหลักทรัพย์

คำแนะนำ

คำแนะนำและคู่มือบริการ

ตอบสนองทุกรูปแบบการลงทุน

ค่าธรรมเนียมการซื้อ-ขายหลักทรัพย์

Click to Icon hide
มูลค่าการซื้อขายต่อวัน (X) (บาท) กรณีซื้อขายผ่านเจ้าหน้าที่เงินทุนบุคคล (EWM) การซื้อขายผ่านอินเทอร์เน็ต
บัญชีแคชบาลานซ์ บัญชีแคช บัญชีเครดิตบาลานซ์
ค่าธรรมเนียมขั้นต่ำต่อวัน* 50 บาท + Fee 0.007% + VAT 7% 50 บาท + Fee 0.007% + VAT 7% 50 บาท + Fee 0.007% + VAT 7% 50 บาท + Fee 0.007% + VAT 7%
X <= 5 ล้าน 0.257% + Vat 7% 0.157% + VAT 7% 0.207% + VAT 7% 0.157% + VAT 7%
5 ล้าน < X <=10 ล้าน 0.227% + VAT 7% 0.137% + VAT 7% 0.187% + VAT 7% 0.137% + VAT 7%
10 ล้าน < X <=20 ล้าน 0.187% + VAT 7% 0.117% + VAT 7% 0.157% + VAT 7% 0.117% + VAT 7%
X > 20 ล้าน 0.157% + VAT 7% 0.107% + VAT 7% 0.127% + VAT 7% 0.107% + VAT 7%

*ค่าธรรมเนียมขั้นต่ำต่อวัน

ในวันที่ท่านมีรายการซื้อขายหลักทรัพย์ หากมีค่าธรรมเนียมซื้อขายต่อวัน ต่ำกว่า 50บาท บริษัทจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ 50 บาท บวกด้วย ค่าธรรมเนียมตลาดหลักทรัพย์ฯ (SET Trading Fee) 0.005%, ค่าธรรมเนียมการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ (TSD Clearing Fee) 0.001%, ค่าธรรมเนียมการกำกับดูแล (Regulatory Fee) 0.001% ของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ต่อวัน และภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT 7%) หากมีค่าธรรมเนียมซื้อขายต่อวันมากกว่า 50 บาท บริษัทจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามจริง

หมายเหตุ :

  1. อัตราค่าธรรมเนียมตามตารางข้างต้น ได้รวมค่าธรรมเนียมตลาดหลักทรัพย์ฯ (SET Trading Fee) 0.005% ค่าธรรมเนียมการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ (TSD Clearing Fee) 0.001% และค่าธรรมเนียมการกำกับดูแล (Regulatory Fee) 0.001% ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT 7%)
  2. อัตราค่าธรรมเนียมสำหรับบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์บัญชีแคช (Cash Account) รวมค่าธรรมเนียมการหักบัญชีเงินฝากธนาคารอัตโนมัติ (ATS Fee) 14 บาท
  3. สำหรับบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ประเภทแคชบาลานซ์ Cash Balance บนระบบซื้อขายหลักทรัพย์ออนไลน์ (Streaming และ efin Trade Plus) บริษัทฯ จะสำรองวงเงินจาก Line Available เป็นจำนวน 53.50 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว แต่ยังไม่รวมค่าFee 0.007%) โดยมีผลในวันที่ 18 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป
    • กรณีที่มีจำนวนเงินสดที่คงเหลือในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ 0 บาท ระบบจะแสดงข้อมูลวงเงินที่สามารถส่งคำสั่งซื้อขายได้ (Line Available) เป็น -53.50 บาท
  4. สำหรับบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ประเภท Cash Balance บนระบบซื้อขายหลักทรัพย์ออนไลน์ “Streaming” บริษัทฯ จะสำรองวงเงินจาก Line Available เป็นจำนวน 53.50 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยมีผลในวันที่ 18 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป

รายการเด่นที่น่าติดตาม