ค่าธรรมเนียมการซื้อ-ขายหลักทรัพย์

คำแนะนำ

ค่าธรรมเนียมการซื้อ-ขายหลักทรัพย์

คำแนะนำ

คำแนะนำและคู่มือบริการ

ตอบสนองทุกรูปแบบการลงทุน

ค่าธรรมเนียมการซื้อ-ขายหลักทรัพย์

Click to Icon hide
มูลค่าการซื้อขายต่อวัน (X) (บาท) กรณีซื้อขายผ่านเจ้าหน้าที่เงินทุนบุคคล (EM) การซื้อขายผ่านอินเทอร์เน็ต
บัญชีแคชบาลานซ์ บัญชีแคช บัญชีเครดิตบาลานซ์
ค่าธรรมเนียมขั้นต่ำต่อวัน* 50 บาท 50 บาท 50 บาท 50 บาท
X <= 5 ล้าน 0.25% 0.15% 0.20% 0.15%
5 ล้าน < X <=10 ล้าน 0.22% 0.13% 0.18% 0.13%
10 ล้าน < X <=20 ล้าน 0.18% 0.11% 0.15% 0.11%
X > 20 ล้าน 0.15% 0.10% 0.12% 0.10%

อัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าวยังไม่รวมค่าธรรมเนียมและภาษี ดังนี้

  • ค่าธรรมเนียมตลาดหลักทรัพย์ฯ (Trading Fee) 0.005% ของมูลค่าการซื้อขาย
  • ค่าธรรมเนียมการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ (Clearing Fee) 0.001% ของมูลค่าการซื้อขาย
  • ค่าธรรมเนียมการกำกับดูแล (Regulatory Fee) 0.001% ของมูลค่าการซื้อขาย
  • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ของค่าธรรมเนียมทั้งหมด

*ค่าธรรมเนียมขั้นต่ำต่อวัน

ในวันที่ท่านมีรายการซื้อขายหลักทรัพย์ หากมีค่าธรรมเนียมซื้อขายต่อวัน ต่ำกว่า 50 บาท บริษัทจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ 50 บาท บวกด้วย ค่าธรรมเนียมตลาดหลักทรัพย์ฯ (SET Trading Fee) 0.005%, ค่าธรรมเนียมการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ (TSD Clearing Fee) 0.001%, ค่าธรรมเนียมการกำกับดูแล (Regulatory Fee) 0.001% ของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ต่อวัน และภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT 7%) หากมีค่าธรรมเนียมซื้อขายต่อวันมากกว่า 50 บาท บริษัทจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามจริง

หมายเหตุ :

  1. อัตราค่าธรรมเนียมสำหรับบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์บัญชีแคช (Cash Account) รวมค่าธรรมเนียมการหักบัญชีเงินฝากธนาคารอัตโนมัติ (ATS Fee) 14 บาท
  2. สำหรับบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ประเภทแคชบาลานซ์ Cash Balance บนระบบซื้อขายหลักทรัพย์ออนไลน์ (Streaming และ efin Trade Plus) บริษัทฯ จะสำรองวงเงินจาก Line Available เป็นจำนวน 53.50 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว แต่ยังไม่รวมค่าFee 0.007%) โดยมีผลในวันที่ 18 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป
    • กรณีที่มีจำนวนเงินสดที่คงเหลือในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ 0 บาท ระบบจะแสดงข้อมูล วงเงินที่สามารถส่งคำสั่งซื้อขายได้ (Line Available) เป็น -53.50 บาท
  3. สำหรับบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ประเภท Cash Balance บนระบบซื้อขายหลักทรัพย์ออนไลน์ “Streaming” บริษัทฯ จะสำรองวงเงินจาก Line Available เป็นจำนวน 53.50 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยมีผลในวันที่ 18 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป

รายการเด่นที่น่าติดตาม