ไม่มีค่าธรรมเนียมขั้นต่ำการซื้อ-ขายหลักทรัพย์

คำแนะนำ

ไม่มีค่าธรรมเนียมขั้นต่ำการซื้อ-ขายหลักทรัพย์

คำแนะนำ

คำแนะนำและคู่มือบริการ

ตอบสนองทุกรูปแบบการลงทุน

ไม่มีค่าธรรมเนียมขั้นต่ำการซื้อ-ขายหลักทรัพย์

Click to Icon hide
มูลค่าการซื้อขายต่อวัน (X) (บาท) กรณีซื้อขายผ่านเจ้าหน้าที่เงินทุนบุคคล (EM) การซื้อขายผ่านอินเทอร์เน็ต
บัญชีแคชบาลานซ์ บัญชีแคช บัญชีเครดิตบาลานซ์
X <= 5 ล้าน 0.25% 0.15% 0.20% 0.15%
5 ล้าน < X <=10 ล้าน 0.22% 0.13% 0.18% 0.13%
10 ล้าน < X <=20 ล้าน 0.18% 0.11% 0.15% 0.11%
X > 20 ล้าน 0.15% 0.10% 0.12% 0.10%

อัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าวยังไม่รวมค่าธรรมเนียมและภาษี ดังนี้

  • ค่าธรรมเนียมตลาดหลักทรัพย์ฯ (Trading Fee) 0.005% ของมูลค่าการซื้อขาย
  • ค่าธรรมเนียมการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ (Clearing Fee) 0.001% ของมูลค่าการซื้อขาย
  • ค่าธรรมเนียมการกำกับดูแล (Regulatory Fee) 0.001% ของมูลค่าการซื้อขาย
  • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ของค่าธรรมเนียมทั้งหมด

*ไม่มีค่าธรรมเนียมขั้นต่ำต่อวัน

ค่าธรรมเนียมซื้อขาย คิดจากมูลค่าการซื้อขายที่เกิดขึ้นจริงต่อวัน บวกด้วย ค่าธรรมเนียมตลาดหลักทรัพย์ฯ (SET Trading Fee) 0.005%, ค่าธรรมเนียมการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ (TSD Clearing Fee) 0.001%, ค่าธรรมเนียมการกำกับดูแล (Regulatory Fee) 0.001% ของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ และภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT 7%)

หมายเหตุ :

  1. อัตราค่าธรรมเนียมสำหรับบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์บัญชีแคช (Cash Account) รวมค่าธรรมเนียมการหักบัญชีเงินฝากธนาคารอัตโนมัติ (ATS Fee) 14 บาท

รายการเด่นที่น่าติดตาม