K-Cyber Trade

K-Cyber Trade

K-Cyber Trade

K-Cyber Trade

K-Cyber Trade

 • Streaming คือ โปรแกรมซื้อขายหลักทรัพย์และตราสารอนุพันธ์เรียลไทม์รูปแบบใหม่ ที่มาพร้อมฟังก์ชันการแจ้งเตือน Alert & Notification และฟังก์ชันอื่นๆ อีกมากมาย
 • Options Wizard คือ โปรแกรมที่ได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อช่วยให้นักลงทุนใช้ประกอบการตัดสินใจ ในการเลือกซื้อขายสัญญา Options ได้ง่ายยิ่งขึ้น
 • ความเคลื่อนไหวตลาด คือ เมนูสรุปการเปลี่ยนแปลงสภาวะตลาดหลักทรัพย์และตลาดตราสารอนุพันธ์พร้อมแสดงราคาหลักทรัพย์และตราสารอนุพันธ์ที่ท่านสนใจ
 • รายชื่อหุ้นในแต่ละดัชนี คือ เมนูแสดงรายชื่อหลักทรัพย์ที่นำมาใช้คำนวณดัชนีต่างๆ
 • ความเคลื่อนไหวหลักทรัพย์ / อนุพันธ์ คือ เมนูแสดงราคาเสนอซื้อขาย พร้อมข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุนรายตัว
 • สรุปภาพรวมตลาดฯ (รีเฟรช) คือ เมนูสรุปการเปลี่ยนแปลงสภาวะตลาดหลักทรัพย์และตลาดตราสารอนุพันธ์
 • ราคาหลักทรัพย์ (รีเฟรช) คือ เมนูตรวจสอบความเคลื่อนไหวราคาหลักทรัพย์พร้อมข้อมูลบริษัทรายตัว
 • กราฟทางเทคนิค คือ เมนูวิเคราะห์กราฟทางเทคนิคด้วยการลาก Trend Line หรือเรียกดู Indicator ขั้นพื้นฐาน
 • Aspen for Browser คือ ข้อมูลและข่าวสารเรียลไทม์ พร้อมทุกการลงทุนที่หลากหลายและเทคนิคคอลชาร์ต เพื่อการวิเคราะห์ทางเทคนิคอย่างครบครันใน Aspen for Browser
 • e-Finance คือ เมนูเชื่อมต่อเข้าสู่ www.efinancethai.com โดยไม่ต้องล็อกอินเข้าระบบซ้ำอีกครั้ง ซึ่งจะแสดงข้อมูลตลาดหลักทรัพย์และตราสารอนุพันธ์ ข่าวตลาดและเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคเรียลไทม์ผ่านระบบ eFin StockPickup
 • เว็บไซต์แนะนำ คือ เมนูแสดงเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องสำหรับหาข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุน เช่น ดัชนีตลาดต่างประเทศ ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ ราคาทองคำ อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ฯลฯ
 • พอร์ตการลงทุน คือ My Multi-Asset Portfolio โดยเพิ่มเติมการแสดงสถานะพอร์ตการลงทุน ด้านกองทุนและพันธบัตรที่ลูกค้าฝากไว้กับบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทย ครบมิติมุมมองของการบริหารพอร์ต นอกเหนือจากพอร์ตหลักทรัพย์และอนุพันธ์
 • รายการซื้อขายวันนี้ คือ เมนูสรุปรายการซื้อขายที่จับคู่ได้ภายในวัน
 • บันทึกกำไรขาดทุน คือ เมนูสรุปกำไรขาดทุนที่เกิดจากการซื้อขายแล้ว
 • ความเคลื่อนไหวเงินสดในพอร์ต คือ เมนูรายงานการเคลื่อนไหวของยอดเงินในบัญชีทั้งหมด เช่น ฝาก-ถอน สรุปรายการรับ-จ่ายสิ้นวัน ดอกเบี้ยเงินฝาก ดอกเบี้ยเงินกู้
 • ใบยืนยันการชำระราคาย้อนหลัง คือ เมนูแสดงใบสรุปยอดรายการซื้อขายที่เกิดการจับคู่ย้อนหลังรายวัน แสดงยอดสรุปรับ-จ่ายสิ้นวัน พร้อมรายละเอียดรายการซื้อขาย
 • ปฏิทินสรุปรายการซื้อขายย้อนหลัง คือ เมนูแสดงใบสรุปยอดรายการซื้อขายที่เกิดการจับคู่ย้อนหลังรายวัน แสดงยอดสรุปรับ-จ่ายสิ้นวัน ในรูปแบบปฏิทิน
 • รายการซื้อขายย้อนหลัง คือ เมนูแสดงการเคลื่อนไหวและยอดคงเหลือของหลักทรัพย์ / อนุพันธ์ ที่เกิดจากการซื้อขายแล้ว
 • รายงานสรุปยอดหลักทรัพย์คงเหลือ ณ สิ้นเดือน คือ เมนูแสดงสถานะหลักทรัพย์คงเหลือ และกำไรขาดทุนของหลักทรัพย์ / อนุพันธ์ ณ สิ้นเดือนที่ผ่านมา
 • รายงานสรุปสินทรัพย์คงเหลือรายเดือน (Single Report) คือ เมนูแสดงยอดสรุปสินทรัพย์รวมทั้งหมดที่มีอยู่กับ บมจ.หลักทรัพย์กสิกรไทย รายเดือน
 • สิทธิ์จากการขึ้นเครื่องหมาย คือ เมนูแสดงข้อมูลสิทธิต่างๆ จากการขึ้นเครื่องหมายของหุ้นในพอร์ตการลงทุน
 • โปรแกรมจัดพอร์ตการลงทุนจำลอง คือ เมนูทดลองบริหารพอร์ตการลงทุนจำลองด้วยตนเอง

เมนูส่งคำสั่ง / สถานะส่งคำสั่ง เป็นเมนูหลักที่เพิ่มขึ้นใหม่ โดยรวบรวมโปรแกรมส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์และอนุพันธ์ทั้งหมดมาไว้ภายใต้เมนูหลักเดียวกัน เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้งานแก่ลูกค้ายิ่งขึ้น ประกอบด้วยเมนูย่อยดังนี้

 • Streaming คือ โปรแกรมซื้อขายหลักทรัพย์และตราสารอนุพันธ์เรียลไทม์รูปแบบใหม่ ที่มาพร้อมฟังก์ชันการแจ้งเตือน Alert & Notification และฟังก์ชันอื่นๆ อีกมากมาย
 • Options Wizard คือ โปรแกรมที่ได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อช่วยให้นักลงทุนใช้ประกอบการตัดสินใจ ในการเลือกซื้อขายสัญญา Options ได้ง่ายยิ่งขึ้น
 • ส่งคำสั่ง / สถานะคำสั่ง คือ เมนูส่งคำสั่งซื้อขายและตรวจสอบสถานะคำสั่งได้ทั้งตลาดหลักทรัพย์ และอนุพันธ์ โดยหน้าจอนี้เหมาะกับเครื่องที่ไม่มีโปรแกรม Flash หรือ ความเร็วอินเตอร์เน็ตที่ค่อนข้างช้า

เมนูข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุน เป็นเมนูหลักที่เพิ่มขึ้นใหม่ โดยจะรวบรวมข้อมูลสำคัญที่ใช้ในการตัดสินลงทุนอย่างครบถ้วนและรอบด้าน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าผู้ใช้บริการ K-Cyber Trade อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ประกอบด้วยเมนูย่อย ดังนี้

 • บทวิเคราะห์ คือ เมนูแสดงบทวิเคราะห์คุณภาพจากนักวิเคราะห์ของหลักทรัพย์กสิกรไทย ที่ครอบคลุมทุกแง่มุมในการลงทุน ทั้งบทวิเคราะห์ทางด้านพื้นฐาน เทคนิค กลยุทธ์ และรายงานเชิงปริมาณ
 • ปฏิทินเศรษฐกิจ คือ เมนูปฏิทินแสดงข้อมูลปัจจัยทางเศรษฐกิจที่สำคัญ และการขึ้นเครื่องหมายสิทธิต่างๆของหลักทรัพย์
 • ข้อมูลบริษัทจดทะเบียน คือ เมนูแสดงข้อมูลบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ทั้งหมด ทั้งข้อมูลพื้นฐานและข้อมูลทางการเงิน
 • ข้อมูลการซื้อขายแยกตามกลุ่มผู้ลงทุน คือ เมนูแสดงข้อมูลปริมาณการซื้อขายของนักลงทุนประเภทต่างๆ
 • ข้อมูลการจัดอันดับ คือ เมนูแสดงการจัดอันดับหลักทรัพย์และอนุพันธ์แบบย้อนหลัง โดยท่านสามารถกำหนดรูปแบบการจัดอันดับข้อมูลได้เอง
 • ข้อมูลการขึ้นเครื่องหมาย คือ เมนูแสดงข้อมูลการขึ้นเครื่องหมายสถานะต่างๆ ของหลักทรัพย์และตราสารอนุพันธ์
 • รับบทวิเคราะห์ / ข้อมูลภาวะตลาด คือ เมนูเพื่อส่งแบบคำขอรับบทวิเคราะห์ของ บมจ.หลักทรัพย์กสิกรไทย ทางอีเมล และแจ้งรับบริการ “แจ้งข้อมูลภาวะตลาด” ผ่าน SMS
 • E-Payment (ODD) คือ เมนูฝากเงินโดยหักบัญชีออนไลน์ โดยลูกค้าสามารถฝากเงินออนไลน์ โดยการหักเงินจากบัญชีธนาคารกสิกรไทยที่ท่านใช้สมัครบริการนี้ไว้ และเพิ่มอำนาจการซื้อทันที ซึ่งใช้ได้กับบัญชี 2 ประเภท คือ แคชบาลานซ์และตราสารอนุพันธ์ (เมนูนี้ให้บริการเวลา 8.30 –17.00 น.)
 • ฝากหลักประกัน ATS คือ แบบคำขอแจ้งการฝากเงินเข้าบัญชีหลักทรัพย์ โดยหักบัญชีแบบ ATS ซึ่งใช้ได้กับบัญชี 2 ประเภท คือ แคชและตราสารอนุพันธ์
 • ถอนเงิน คือ แบบคำขอถอนเงินออกจากพอร์ตการลงทุน
 • โอนเงินระหว่างพอร์ตการลงทุน คือ แบบคำขอโอนเงินระหว่างพอร์ตการลงทุน
 • เปลี่ยนแปลงการชำระราคา คือ แบบคำขอเปลี่ยนแปลงการชำระราคาแบบชั่วคราว
 • กรณีชำระราคาเกินกำหนด คือ แบบคำขอนำเงินค่าขายมาชำระค่าซื้อกรณีผิดนัดชำระ
 • แจ้งโอนหลักทรัพย์ระหว่างบัญชี คือ แบบคำขอแจ้งโอนหลักทรัพย์ระหว่างพอร์ตการลงทุนตนเองภายในบริษัท
 • ขอหนังสือยืนยันสถานะบัญชี คือ แบบคำขอหนังสือยืนยันสถานะบัญชีเพื่อนำไปเป็นหลักฐานทางการเงิน เช่น ขอวีซ่า แจ้งเปลี่ยนช่องทางรับเอกสาร คือ เมนูแจ้งคำขอเปลี่ยนแปลงช่องทางการรับเอกสาร โดยเลือกรับทางไปรษณีย์หรืออีเมล ซึ่งจะมีผลต่อเอกสาร ดังนี้ 1. เอกสารแสดงยืนยันรายการซื้อขายวันนี้ 2. บริการแจ้งยอดเงินชำระราคา
 • ปรับปรุงข้อมูลประจำปีและแบบประเมินความเสี่ยงในการลงทุน คือ เมนูเพื่อการแจ้งปรับปรุงข้อมูลส่วนตัวประจำปีของลูกค้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์และตราสารอนุพันธ์ทุกประเภทบัญชี ตามเกณฑ์ของกลต.
 • เปลียนที่อยู่ คือ แบบคำขอแจ้งเปลี่ยนที่อยู่ในการจัดส่งเอกสารและที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน
 • แจ้งเปลี่ยน Social Network Info คือ เมนูแจ้งการเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ใช้งาน หรืออีเมลสำหรับ Facebook และ Twitter เปลี่ยนบัญชีธนาคาร คือ เมนูแสดงรายละเอียดวิธีการเปลี่ยนแปลงเลขที่บัญชีธนาคารสำหรับบริการต่างๆ ดังนี้
  1. บริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (ATS)
  2. บริการฝากเงินโดยหักบัญชีออนไลน์ (E-Payment : ODD)
 • จองซื้อหลักทรัพย์ผ่านระบบออนไลน์ คือ บริการจองซื้อหลักทรัพย์ผ่านระบบออนไลน์
 • แบบฟอร์มต่าง ๆ คือ เมนูแสดงแบบฟอร์มสำหรับทำธุรกรรมต่างๆกับ บมจ.หลักทรัพย์กสิกรไทย
 • ข้อมูลผู้ถือหุ้น (ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์) คือ บริการข้อมูลผู้ถือหุ้นทางอินเตอร์เน็ต เพื่ออำนวยความสะดวกในการค้นหา ตรวจสอบ และพิมพ์เอกสารต่างๆ ของผู้ถือหุ้นได้ด้วยตนเอง
 • กำหนดหน้าแรก คือ เมนูเพื่อการกำหนดหน้าจอแรก หลังจากล็อกอินเข้าสู่ระบบ
 • กำหนดเมนูลัด คือ เมนูเพื่อการกำหนดเมนูโปรดที่ต้องการใช้งานบ่อย
 • เปลี่ยนรหัส PIN คือ เมนูเปลี่ยนรหัสกำกับการส่งคำสั่งซื้อขาย
 • ลืมรหัส PIN คือ เมนูขอออกรหัส PIN ใหม่ โดยจะต้องตอบคำถามลับให้ถูกต้องตามที่ท่านเคยกำหนดไว้
 • เปลี่ยนแปลงรหัสผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ คือ เมนูเปลี่ยนรหัสผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่
 • คำถามลับ คือ เมนูเพื่อตั้ง หรือ เปลี่ยนแปลงคำถามลับ