สำนักงานใหญ่

สำนักงานใหญ่

สำนักงานใหญ่

สำนักงานใหญ่

ติดต่อเรา

ความเชื่อมั่นและไว้วางใจที่ได้รับ คือ พลังผลักดันสู่การมุ่งมั่นนำเสนอ บริการที่ดีที่สุด…อย่างไม่หยุดยั้ง

สำนักงานใหญ่

ที่อยู่

400/22 ชั้น 1, 3, 11 และ 19 อาคารธนาคารกสิกรไทย ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์

02 796 0000 หรือ 02 345 0000

โทรสาร

02 796 0199

อีเมล์

ks.cs@kasikornsecurities.com

เว็บไซต์

www.kasikornsecurities.com