บริการฝากหลักประกัน

คำแนะนำ

บริการฝากหลักประกัน

คำแนะนำ

คำแนะนำและคู่มือบริการ

ตอบสนองทุกรูปแบบการลงทุน

บริการฝากหลักประกัน

รายละเอียดการฝากหลักประกันแต่ละช่องทาง

บริการฝากหลักประกันผ่านบริการชำระสินค้าและบริการจาก บมจ.หลักทรัพย์กสิกรไทย สะดวกกว่า ไม่ต้องส่งหลักฐานยืนยันการทำรายการ ไม่มีค่าธรรมเนียมในการฝากหลักประกัน โดยสามารถฝากหลักประกันกับธนาคารที่ให้บริการ ได้แก่ ธ.กสิกรไทย ธ.กรุงเทพ ธ.กรุงไทย ธ.กรุงศรีอยุธยา ธ.ไทยพาณิชย์ และ ธ.ทหารไทยธนชาต

เงื่อนไขการฝากหลักประกัน
 • สำหรับการทำรายการผ่านเว็บไซต์ของธนาคารกสิกรไทย (K BIZ) หรือแอปพลิเคชัน (KPLUS) ภายในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 - 19.00 น. เว้นวันหยุดตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ระบบจะเพิ่มอำนาจซื้อหลักทรัพย์ในทันที
 • สำหรับการทำรายการผ่าน K-ATM หรือเคาน์เตอร์ธนาคารของธนาคารกสิกรไทย หรือผ่านธนาคารอื่นๆ ภายในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 - 19.00 น. เว้นวันหยุดตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ระบบจะเพิ่มอำนาจซื้อหลักทรัพย์ภายใน 30 นาที
หมายเหตุ
 1. สำหรับการฝากเงินเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ ท่านต้องระบุเลขที่บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ 6 หลัก และตามด้วยเลขประเภทบัญชี
  • 7 (สำหรับบัญชี Cash Balance)
  • 6 (สำหรับบัญชี Credit Balance)
  • 8 (สำหรับบัญชี Cash)
  • 9 (สำหรับบัญชี TFEX)
 2. สำหรับการทำรายการ การชำระค่าอากรและค่าโอนหุ้น ท่านต้องระบุเลขที่บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ 6 หลัก และตามด้วยเลข 0
 3. รายการนอกเวลาดังกล่าว จะนับเป็นรายการของวันทำการถัดไป

คู่มือการฝากหลักประกัน

Click to Icon hide
ธนาคาร Company Code Website Channel Mobile Channel ATM Channel
Generic placeholder image
กสิกรไทย
50211 Generic placeholder image Generic placeholder image Generic placeholder image
Generic placeholder image
ธ.กรุงเทพ
Service code: KSEC
14114 Generic placeholder image Generic placeholder image Generic placeholder image
Generic placeholder image
ไทยพาณิชย์
0143063200 - Generic placeholder image Generic placeholder image
Generic placeholder image
กรุงไทย
5335 Generic placeholder image Generic placeholder image Generic placeholder image
Generic placeholder image
ทีเอ็มบีธนชาต
2603 Generic placeholder image Generic placeholder image Generic placeholder image
Generic placeholder image
กรุงศรีอยุธยา
24709 Generic placeholder image Generic placeholder image Generic placeholder image

บริการพิเศษเฉพาะลูกค้าธนาคารกสิกรไทย โดยไม่มีค่าธรรมเนียมในการสมัครบริการและการฝากหลักประกัน

วิธีการฝากเงินหลักประกัน

เงื่อนไขการฝากหลักประกัน

 • สำหรับการฝากหลักประกันเพื่อเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ทุกประเภท ระบบจะเพิ่มอำนาจซื้อหลักทรัพย์ในทันที ภายในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 - 19.00 น. เว้นวันหยุดตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย

ลูกค้าที่มีความประสงค์จะเพิ่มหลักประกันในบัญชี Credit Balance, Cash Balance, Cash Account และ Derivative สามารถส่งคำสั่งหักบัญชีอัตโนมัติเพื่อทำการวางเงินหลักประกันเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ท่านต้องการได้ โดยบริษัทฯ จะทำการเพิ่มยอดเงินให้ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ ลูกค้าจะได้รับดอกเบี้ยจากการวางเงินหลักประกันในอัตราที่บริษัทฯ กำหนด

Click to Icon hide
กรณีลูกค้าส่งคำสั่งหักบัญชี ลูกค้าจะได้รับยอดเงิน
8.30 น. - 10.00 น. ภายในเวลา 11.00 น. (วันที่ T)
10.00 น. - 13.30 น. ภายในเวลา 14.30 น. (วันที่ T)
หลัง 13.30 น. ภายในเวลา 10.00 น. (วันที่ T+1)

ท่านสามารถใช้งานบริการหักบัญชีอัตโนมัติ ATS ได้ 3 ช่องทาง ดังนี้

หมายเหตุ :

 1. ธนาคารที่บริษัทฯ มีบริการหักเงินและ / หรือนำเงินเข้าบัญชีเงินฝากโดยระบบอัตโนมัติ ATS จำนวน 7 ธนาคาร ดังนี้ KBANK / BBL / SCB / KTB / TTB / BAY / CIMB
 2. จำนวนเงินขั้นต่ำที่สามารถทำรายการฝากเงินโดยหักบัญชีอัตโนมัติ ATS ได้ คือ 10,000 บาท

รายการเด่นที่น่าติดตาม