บริการซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ

เริ่มต้นลงทุนในธุรกิจชั้นนำด้วยตนเอง

บริการซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ

เริ่มต้นลงทุนในธุรกิจชั้นนำด้วยตนเอง

ผลิตภัณฑ์และบริการ

ตอบสนองทุกรูปแบบการลงทุน

บริการซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ

ผลิตภัณฑ์หลักทรัพย์ต่างประเทศที่ให้บริการ

1.หุ้นต่างประเทศ

2.กองทุนรวมต่างประเทศ

6 ขั้นตอนการลงทุนต่างประเทศ

1.เปิดบัญชีซื้อ-ขายต่างประเทศ

2.ฝากเงินเข้าพอร์ตหุ้นต่างประเทศ

3.สมัคร US Tax Relief at Source (W-8BEN)

4.แลกเปลี่ยนสกุลเงิน

5. เริ่มต้นซื้อ-ขาย ผ่านระบบ


6.ศึกษาข้อมูลและอ่านบทวิเคราะห์หุ้น และ ETFต่างประเทศ ผ่าน Global Invest Research Portal

ฝากเงินเข้าพอร์ตได้ 3 ช่องทาง ไม่มีขั้นต่ำ

คู่มือการสมัครลดหย่อนภาษี ณ ที่จ่าย (ลงทุนตลาดสหรัฐอเมริกา)

คู่มือการแลกเปลี่ยนสกุลเงินผ่าน 2 ช่องทาง

 

เมนู Login KS Global Invest
Login เข้าสู่ระบบซื้อขายด้วย Username ที่ได้รับทางอีเมล์ และ Password ที่ได้รับทาง SMS (หลังจากแปลงสกุลเงินต่างประเทศครั้งแรก)

ขั้นตอนการเข้าใช้งาน Global Invest Research Portal


ตลาดซื้อ-ขายออนไลน์ 22 ประเทศ

Click to Icon hide
COUNTRY TRADING CURRENCY SETTLEMENT CURRENCY FEE MINIMUM COMMISSION
US USD USD0.08 ดอลล่าร์/หุ้น USD 4.99
Hong Kong HKD HKD0.20% ของมูลค่าการซื้อขาย HKD 90
AustraliaAUD AUD 0.25% ของมูลค่าการซื้อขาย AUD 12
AustriaEUR EUR 0.25% ของมูลค่าการซื้อขาย EUR 8
Belgium EUR
EUR
0.25% ของมูลค่าการซื้อขาย
EUR 8
Finland EUR EUR
0.25% ของมูลค่าการซื้อขาย
EUR 8
France EUR
EUR
0.25% ของมูลค่าการซื้อขาย
EUR 8
Germany EUR
EUR
0.25% ของมูลค่าการซื้อขาย
EUR 8
Ireland EUR
EUR
0.25% ของมูลค่าการซื้อขาย
EUR 8
Italy EUR
EUR
0.25% ของมูลค่าการซื้อขาย
EUR 8
Netherlands EUR EUR
0.25% ของมูลค่าการซื้อขาย
EUR 8
Portugal EUR
EUR
0.25% ของมูลค่าการซื้อขาย
EUR 8
Spain EUR
EUR
0.25% ของมูลค่าการซื้อขาย
EUR 8
Canada CAD CAD 0.08 ดอลล่าร์/หุ้น CAD 17
China CNH CNH 0.30% ของมูลค่าการซื้อขาย CNH 100
Denmark DKK DKK0.25% ของมูลค่าการซื้อขาย
DKK 30
Japan JPY JPY0.30% ของมูลค่าการซื้อขาย JPY 2,000
Norway NOK NOK0.25% ของมูลค่าการซื้อขาย
NOK 60
Singapore SGD SGD 0.25% ของมูลค่าการซื้อขาย
SGD 17
Sweden SEK SEK0.25% ของมูลค่าการซื้อขาย
SEK 60
Switzerland CHF CHF0.25% ของมูลค่าการซื้อขาย
CHF 11
UK GBP/USD GBP/USD0.25% ของมูลค่าการซื้อขาย
GBP 6/ USD 12

ตลาดซื้อ-ขายโดยส่งคำสั่งผ่านผู้แนะนำการลงทุน 6 ประเทศ

Click to Icon hide
COUNTRY TRADING CURRENCY SETTLEMENT CURRENCY FEE MINIMUM COMMISSION
Indonesia IDR SGD0.50% ของมูลค่าการซื้อขาย IDR 450,000
Malaysia MYR SGD0.30% ของมูลค่าการซื้อขาย MYR 60
Philippines PHP SGD 0.50% ของมูลค่าการซื้อขาย PHP 2,000
South Korea KRW SGD0.65% ของมูลค่าการซื้อขาย KRW 60,000
Taiwan TWD SGD0.50% ของมูลค่าการซื้อขาย TWD 1,000
Vietnam VND USD0.43% ของมูลค่าการซื้อขาย VND 900,000


1.หุ้นต่างประเทศ

ไม่พลาดจังหวะลงทุน ยืดหยุ่นทุกสภาวะตลาด พร้อมคลังบทวิเคราะห์ที่ครอบคลุมประเทศและตลาดที่ให้บริการ2.กองทุนรวมต่างประเทศ

ส่งตรงกองทุนจากทั่วโลกด้วยค่าธรรมเนียมซื้อ-ขายที่ถูกกว่า พร้อมรับเต็มๆ KS Amazing pointข้อดีของการลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ

 • กระจายความเสี่ยงและเพิ่มโอกาสในการลงทุนที่มากขึ้น กองทุนรวมกระจายการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆ ทั่วโลก เพื่อกระจายความเสี่ยงที่เกิดจากการกระจุกตัวการลงทุนเพียงประเทศใดประเทศหนึ่ง (Concentration Risk) ไม่ว่าจะเป็น ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ ปัจจัยด้านการเมือง เป็นต้น ตลอดจนเพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนผ่านหลากหลายประเภทสินทรัพย์และธุรกิจในตลาดต่างประเทศ
 • ลงทุนกับกองทุนรวมมืออาชีพระดับโลกได้โดยตรง พร้อมทั้งช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย ลงทุนผ่านกองทุนรวมระดับโลกที่มีผู้จัดการกองทุนมากด้วยประสบการณ์ อีกทั้งช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายที่นักลงทุนต้องจ่ายเพิ่มเติมกรณีลงทุนผ่านการลงทุนทางอ้อม ผ่านกองทุนรวมในต่างประเทศ (Feeder Fund)
 • เพิ่มความสะดวกในการลงทุนและการจัดสรรสินทรัพย์ ไม่ต้องเสียเวลากับการเลือกลงทุนในสินทรัพย์รายตัว โดยกองทุนรวมจากต่างประเทศช่วยจัดการสินทรัพย์ทั่วโลกให้เป็นไปตามเป้าประสงค์ตามที่นักลงทุนเลือกได้
 • รายชื่อกองทุนที่ให้บริการซื้อขาย  ขั้นตอนการเปิดใช้งาน ซื้อ-ขาย กองทุนต่างประเทศ

 • สำหรับนักลงทุนที่มีบัญชี ซื้อ-ขายหลักทรัพย์ต่างประเทศอยู่แล้วสามารถเปิดการใช้งานตามขั้นตอนได้ทันที ในกรณียังไม่มีบัญชีท่านต้องเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศก่อน
 • คู่มือการเปิดใช้งาน ซื้อ-ขาย กองทุนต่างประเทศ

  Q1: วิธีการเปิดใช้งานบัญชีหลักทรัพย์ต่างประเทศ (Activate)

  • วิธีที่ 1 กรณีมีบัญชีหุ้นไทย บมจ.หลักทรัพย์กสิกรไทย สามารถเข้าใช้งาน Global Invest Trading ผ่านทางแอปพลิเคชัน KS One, K-Cyber Trade, Streaming และ เว็บไซต์ KS Trade ได้ทันที
  • วิธีที่ 2 เข้าใช้งานผ่านเว็บไซต์ Global Invest ซึ่งลูกค้าจะได้รับ User ID (ผ่านทาง e-mail) และ Password (ผ่าน SMS) สำหรับ login หลังจากที่ลูกค้าโอนเงินและแปลงเงินบาทเป็นสกุลเงินต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว
   *หมายเหตุ กรณีมีปัญหาการใช้งาน ติดต่อทีม KS Global Invest 02-796-0999

  Q2: ภาษีและการลงทุนในต่างประเทศ

  • กรณีที่นักลงทุนไทยได้กำไรจากการลงทุนในต่างประเทศและนำเงินจากต่างประเทศกลับเข้ามาที่ประเทศไทยภายในปีปฏิทินเดียวกัน นักลงทุนต้องนำกำไรจากการลงทุนในต่างประเทศไปคำนวณฐานภาษี ที่นักลงทุนต้องยื่นในแต่ละปี

  Q3: ลูกค้าสามารถลดภาษีปันผลตลาดสหรัฐฯ ได้หรือไม่

  • กรณีที่ลูกค้าได้รับเงินปันผลจากการลงทุนในตลาดสหรัฐฯ ลูกค้ามีหน้าที่ยื่นรายงาน US Tax Reporting โดยเงินปันผลดังกล่าวจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 30% (Withholding Tax) อย่างไรก็ดีหากลูกค้าสมัครบริการ US TAX Relief at Source จะสามารถลดหย่อนภาษีเงินปันผลจาก 30% เหลือ 15%
   *หมายเหตุ American Depositary Receipts(ADR) เช่น หุ้น TOYOTA (TM US) ที่จดทะเบียนในตลาดสหรัฐฯจะไม่สามารถลดหย่อนภาษีเงินปันผลได้

  การสมัครลดหย่อนภาษี ณ ที่จ่าย (ลงทุนตลาดสหรัฐอเมริกา)


  Q4: Reset Password

  • กรณีลูกค้าใช้งานผ่านแอป KS One, K-Cyber Trade, K-Trade Website และ Streaming สามารถกด Reset Password ผ่าน Application
  • กรณีลูกค้าใช้งานผ่าน Global Invest Website กรุณาติดต่อทีม KS Global Invest
   Tel: 02-7960999 
   Email: ks.globalinvest@kasikornsecurities.com

  Q5: วิธีป้องกันความเสี่ยงค่าเงินจากการลงทุนต่างประเทศ

  • ลูกค้าสามารถใช้ USD Futures ในการป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของค่าเงินบาท (ทำได้เฉพาะสกุลเงิน USD เท่านั้น)
   สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่าย TFEX Tel. 02-7960547, 02-7960562 และ 02-7960558

  Q6: บทวิเคราะห์สามารถหาดูได้จากที่ไหนบ้าง

  • สามารถดูข้อมูลหลักทรัพย์และบทวิเคราะห์ได้ด้วยตนเอง ผ่านเอง Global Invest Research Portal
  • Global Invest แหล่งรวมบทวิเคราะห์หลักทรัพย์ต่างประเทศ
  • ติดต่อขอข้อมูลจากทีม KS Global Invest Tel: 02-7960999

  Q7:ข้อมูลข่าวสารการลงทุนสามารถติดตามช่องทางไหนได้บ้าง

  • YouTube, Facebook, Instagram, Twitter(X) - Ksecurities
  • เว็บไซต์ต่างๆ เช่น Investing.com, CNBC หรือ Bloomberg เป็นต้น

  Q8: นโยบายดอกเบี้ยติดลบคืออะไร

  • กรณีที่นักลงทุน มีการถือครองสกุลเงินที่มีดอกเบี้ยติดลบ และไม่ได้ทำธุรกรรมซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ สกุลเงินดังกล่าวจะเกิดนโยบายดอกเบี้ยติดลบ โดยคิดดอกเบี้ยเป็นรายวัน และเรียกเก็บรวมเป็นรายเดือน โดยเงินคงเหลือของลูกค้าอาจจะลดลงเนื่องจากดอกเบี้ยติดลบ
  KS Global Invest  รายการเด่นที่น่าติดตาม