บริการซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ

เริ่มต้นลงทุนในธุรกิจชั้นนำด้วยตนเอง

บริการซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ

เริ่มต้นลงทุนในธุรกิจชั้นนำด้วยตนเอง

ผลิตภัณฑ์และบริการ

ตอบสนองทุกรูปแบบการลงทุน

บริการซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ

สิ่งที่ต้องเตรียม

Generic placeholder image

ข้อมูลบนบัตรประชาชน

Generic placeholder image

เลขบัญชีธนาคาร


1.เข้าสู่บริการ K-Cyber Trade หรือ Streaming

2. เลือกแถบเมนู KS Service

3. เลือกบริการ แลกเปลี่ยนสกุลเงินต่างประเทศ

4. เลือกบัญชีที่ต้องการให้ตัดเงิน และบัญชีปลายทาง

5. เลือกประเทศ สกุลเงินปลายทาง จำนวนที่ต้องแลกเปลี่ยน และกดถัดไป

6. ตรวจสอบรายการและกดยืนยันการส่งข้อมูล

7. บริษัทฯ ได้รับคำสั่งการทำรายการ

8. ดำเนินการสำเร็จ

ตลาดซื้อ-ขายออนไลน์ 18 ประเทศ

Click to Icon hide
COUNTRY TRADING CURRENCY SETTLEMENT CURRENCY FEE
AustraliaEUR EUR 0.25% ของมูลค่าการซื้อขาย
Belgium EUR
EUR
0.25% ของมูลค่าการซื้อขาย
Finland EUR EUR
0.25% ของมูลค่าการซื้อขาย
France EUR
EUR
0.25% ของมูลค่าการซื้อขาย
Germany EUR
EUR
0.25% ของมูลค่าการซื้อขาย
Ireland EUR
EUR
0.25% ของมูลค่าการซื้อขาย
Italy EUR
EUR
0.25% ของมูลค่าการซื้อขาย
Netherlands EUR EUR
0.25% ของมูลค่าการซื้อขาย
Portugal EUR
EUR
0.25% ของมูลค่าการซื้อขาย
Spain EUR
EUR
0.25% ของมูลค่าการซื้อขาย
Canada CAD CAD 0.08% ดอลล่าร์/หุ้น
Denmark DKK DKK0.25% ของมูลค่าการซื้อขาย
Hong Kong HKD HKD0.20% ของมูลค่าการซื้อขาย
Norway NOK NOK0.25% ของมูลค่าการซื้อขาย
Singapore SGD SGD 0.25% ของมูลค่าการซื้อขาย
Sweden SEK SEK0.25% ของมูลค่าการซื้อขาย
UK GBP/USD GBP/USD0.25% ของมูลค่าการซื้อขาย
US USD USD0.08% ของมูลค่าการซื้อขาย

ตลาดซื้อ-ขายโดยส่งคำสั่งผ่านผู้แนะนำการลงทุน 9 ประเทศ

Click to Icon hide
COUNTRY TRADING CURRENCY SETTLEMENT CURRENCY FEE
Australia AUD AUD 0.25% ของมูลค่าการซื้อขาย
China RMB/USD/HKD SGD/USD/HKD 0.30%-0.50% ของมูลค่าการซื้อขาย
Indonesia IDR SGD0.50% ของมูลค่าการซื้อขาย
Japan JPY JPY0.30% ของมูลค่าการซื้อขาย
Malaysia MYR SGD0.30% ของมูลค่าการซื้อขาย
Philippines PHP SGD 0.50% ของมูลค่าการซื้อขาย
South Korea KRW SGD0.65% ของมูลค่าการซื้อขาย
Taiwan. TWD SGD0.50% ของมูลค่าการซื้อขาย
Vietnam VND USD0.43% ของมูลค่าการซื้อขาย


1.เข้าสู่บริการ K-Cyber Trade หรือ Streaming

2. เลือกแถบเมนู KS Service

3. เลือกบริการ แลกเปลี่ยนสกุลเงินต่างประเทศ

4. เลือกบัญชีที่ต้องการให้ตัดเงิน และบัญชีปลายทาง

5. เลือกประเทศ สกุลเงินปลายทาง จำนวนที่ต้องแลกเปลี่ยน และกดถัดไป

6. ตรวจสอบรายการและกดยืนยันการส่งข้อมูล

7. บริษัทฯ ได้รับคำสั่งการทำรายการ

8. ดำเนินการสำเร็จ

Q1: วิธีการเปิดใช้งานบัญชีหลักทรัพย์ต่างประเทศ (Activate)

 • ลูกค้าจะได้รับ USER ID (ผ่านทาง E-mail) และ Password (ผ่าน SMS) สำหรับ Login เข้าระบบ – KSOI Platform หลังจากที่ลูกค้าโอนเงินและแปลงเงินบาทเป็นสกุลเงินต่างประเทศเรียบร้อยแล้

Q2: วิธีป้องกันความเสี่ยงค่าเงินจากการลงทุนต่างประเทศ

 • ลูกค้าสามารถใช้ USD Futures ในการป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของค่าเงินบาท (ทำได้เฉพาะสกุลเงิน USD เท่านั้น)
  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่าย TFEX Tel. 0 2696 0547, 02 696 0562 และ 02 696 0558

Q3: นโยบายดอกเบี้ยติดลบคืออะไร (NIRP)

 • กรณีที่นักลงทุน มีการถือครองสกุลเงินที่มีดอกเบี้ยติดลบ เช่น EUR DKK SEK JPY และไม่ได้ทำธุรกรรมซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ สกุลเงินดังกล่าวจะเกิดนโยบายดอกเบี้ยติดลบ โดยคิดดอกเบี้ยเป็นรายวัน และเรียกเก็บรวมเป็นรายเดือน โดยลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากนโยบายดอกเบี้ยติดลบ

Q4: ภาษีและการลงทุนในต่างประเทศ

 • กรณีที่นักลงทุนไทยได้กำไรจากการลงทุนในต่างประเทศและนำเงินจากต่างประเทศกลับเข้ามาที่ประเทศไทยภายในปีปฏิธินเดียวกัน นักลงทุนต้องนำกำไรจากการลงทุนในต่างประเทศไปคำนวณฐานภาษี (แนะนำให้นำเงินกลับข้ามปีปฏิทินเพื่อจะได้ไม่ต้องนำมาคิดคำนวณภาษี)

Q5: ลูกค้าสามารถลดภาษีปันผลตลาดสหรัฐฯ ได้หรือไม่

 • ใกรณีที่ลูกค้าได้รับเงินปันผลจากการลงทุนในหลักทรัพย์สหรัฐฯ ลูกค้ามีหน้าที่ยื่นรายงาน US Tax Reporting โดยจะเงินปันผลดังกล่าวจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 30% (Withholding Tax) อย่างไรก็ดีหากลูกค้าสมัครบริการ US TAX Relief at Source จะสามารถลดหย่อนภาษีเงินปันผลจาก 30% เหลือ 15%
  *หมายเหตุ American Depositary Receipts(ADR) เช่น หุ้น Alibaba (BABA) ที่จดทะเบียนในตลาดสหรัฐฯจะไม่สามารถลดหย่อนภาษีเงินปันผลได้

Q6: Reset Password กรณีบัญชีต่างประเทศถูกล็อค/ หรือลืมรหัสผ่าน (SAXO)

 • Reset Password ได้ด้วยตนเองผ่านระบบ KS Connect (How to Reset)
 • ติดต่อทีม KS Offshore Investment
  Tel: 02-7960383 02-7960597 หรือ 02-7960250
  Email: KS.Offshore@kasikornsecurities.com

Q7: Data Source ท่านสามารถหาข้อมูลและข่าวสารการลงทุน เพื่อนนำไปใช้เป็นประโยชน์แก่การลงทุนได้จาก

 • 1. แพลตฟอร์มซื้อขาย KSOI
 • 2. Social Media ของบมจ.หลักทรัพย์กสิกรไทย
 • เว็บไซต์ต่างๆ เช่น Investing.com , CNBC หรือ Bloomberg เป็นต้น
 • ทีม KS Offshore Investment
  Tel: 02-7960383 02-7960597 หรือ 02-7960250
  Email: KS.Offshore@kasikornsecurities.com

Q8:เงินค่าขายหลักทรัพย์จะได้รับเมื่อไหร่

                เงินค่าขายหลักทรัพย์จะได้รับหลังจากวันที่ขาย 2 วันทำการ

 • หากเป็นบัญชีประเภท Cash Balance (XXXXXX-7) เงินค่าขายจะถูกฝากเป็นหลักประกันในบัญชีของท่านที่อยู่กับ บล.กสิกรไทย
 • หากเป็นบัญชีประเภท Cash Account (xxxxxx-8) เงินค่าขายจะถูกโอนเข้าบัญชีออมทรัพย์ของท่านที่ผูกไว้ในระบบการหัก/โอนเงินค่าซื้อขายหลักทรัพย์อัตโนมัติ (ATS)
KS Global Invest

รายการเด่นที่น่าติดตาม