บริการซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ

เริ่มต้นลงทุนในธุรกิจชั้นนำด้วยตนเอง

บริการซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ

เริ่มต้นลงทุนในธุรกิจชั้นนำด้วยตนเอง

ผลิตภัณฑ์และบริการ

ตอบสนองทุกรูปแบบการลงทุน

บริการซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ

สิ่งที่ต้องเตรียม

Generic placeholder image

บัตรประชาชน

Generic placeholder image

เลขบัญชีธนาคาร

ตลาดซื้อ-ขายออนไลน์ 20 ประเทศ

Click to Icon hide
COUNTRY TRADING CURRENCY SETTLEMENT CURRENCY FEE MINIMUM COMMISSION
AustraliaAUD AUD 0.25% ของมูลค่าการซื้อขาย AUD 12
AustriaEUR EUR 0.25% ของมูลค่าการซื้อขาย EUR 8
Belgium EUR
EUR
0.25% ของมูลค่าการซื้อขาย
EUR 8
Finland EUR EUR
0.25% ของมูลค่าการซื้อขาย
EUR 8
France EUR
EUR
0.25% ของมูลค่าการซื้อขาย
EUR 8
Germany EUR
EUR
0.25% ของมูลค่าการซื้อขาย
EUR 8
Ireland EUR
EUR
0.25% ของมูลค่าการซื้อขาย
EUR 8
Italy EUR
EUR
0.25% ของมูลค่าการซื้อขาย
EUR 8
Netherlands EUR EUR
0.25% ของมูลค่าการซื้อขาย
EUR 8
Portugal EUR
EUR
0.25% ของมูลค่าการซื้อขาย
EUR 8
Spain EUR
EUR
0.25% ของมูลค่าการซื้อขาย
EUR 8
Canada CAD CAD 0.08 ดอลล่าร์/หุ้น CAD 17
Denmark DKK DKK0.25% ของมูลค่าการซื้อขาย
DKK 30
Hong Kong HKD HKD0.20% ของมูลค่าการซื้อขาย HKD 90
Norway NOK NOK0.25% ของมูลค่าการซื้อขาย
NOK 60
Singapore SGD SGD 0.25% ของมูลค่าการซื้อขาย
SGD 17
Sweden SEK SEK0.25% ของมูลค่าการซื้อขาย
SEK 60
Switzerland CHF CHF0.25% ของมูลค่าการซื้อขาย
CHF 11
UK GBP/USD GBP/USD0.25% ของมูลค่าการซื้อขาย
GBP 6/ USD 12
US USD USD0.08 ดอลล่าร์/หุ้น USD 4.99

ตลาดซื้อ-ขายโดยส่งคำสั่งผ่านผู้แนะนำการลงทุน 8 ประเทศ

Click to Icon hide
COUNTRY TRADING CURRENCY SETTLEMENT CURRENCY FEE MINIMUM COMMISSION
China RMB/USD/HKD SGD/USD/HKD 0.30%-0.50% ของมูลค่าการซื้อขาย RMB 150/USD 40/HKD 200
Indonesia IDR SGD0.50% ของมูลค่าการซื้อขาย IDR 450,000
Japan JPY JPY0.30% ของมูลค่าการซื้อขาย JPY 3,000
Malaysia MYR SGD0.30% ของมูลค่าการซื้อขาย MYR 60
Philippines PHP SGD 0.50% ของมูลค่าการซื้อขาย PHP 2,000
South Korea KRW SGD0.65% ของมูลค่าการซื้อขาย KRW 60,000
Taiwan TWD SGD0.50% ของมูลค่าการซื้อขาย TWD 1,000
Vietnam VND USD0.43% ของมูลค่าการซื้อขาย VND 900,000

Q1: วิธีการเปิดใช้งานบัญชีหลักทรัพย์ต่างประเทศ (Activate)

 • ลูกค้าจะได้รับ USER ID (ผ่านทาง E-mail) และ Password (ผ่าน SMS) สำหรับ Login เข้าระบบ – KSOI Platform หลังจากที่ลูกค้าโอนเงินและแปลงเงินบาทเป็นสกุลเงินต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว

Q2: วิธีป้องกันความเสี่ยงค่าเงินจากการลงทุนต่างประเทศ

 • ลูกค้าสามารถใช้ USD Futures ในการป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของค่าเงินบาท (ทำได้เฉพาะสกุลเงิน USD เท่านั้น)
  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่าย TFEX Tel. 0 2796 0547, 02 796 0562 และ 02 796 0558

Q3: นโยบายดอกเบี้ยติดลบคืออะไร (NIRP)

 • กรณีที่นักลงทุน มีการถือครองสกุลเงินที่มีดอกเบี้ยติดลบ เช่น EUR DKK SEK JPY และไม่ได้ทำธุรกรรมซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ สกุลเงินดังกล่าวจะเกิดนโยบายดอกเบี้ยติดลบ โดยคิดดอกเบี้ยเป็นรายวัน และเรียกเก็บรวมเป็นรายเดือน โดยลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากนโยบายดอกเบี้ยติดลบ

Q4: ภาษีและการลงทุนในต่างประเทศ

 • กรณีที่นักลงทุนไทยได้กำไรจากการลงทุนในต่างประเทศและนำเงินจากต่างประเทศกลับเข้ามาที่ประเทศไทยภายในปีปฏิทินเดียวกัน นักลงทุนต้องนำกำไรจากการลงทุนในต่างประเทศไปคำนวณฐานภาษี (แนะนำให้นำเงินกลับข้ามปีปฏิทินเพื่อจะได้ไม่ต้องนำมาคิดคำนวณภาษี)

Q5: ลูกค้าสามารถลดภาษีปันผลตลาดสหรัฐฯ ได้หรือไม่

 • ใกรณีที่ลูกค้าได้รับเงินปันผลจากการลงทุนในหลักทรัพย์สหรัฐฯ ลูกค้ามีหน้าที่ยื่นรายงาน US Tax Reporting โดยจะเงินปันผลดังกล่าวจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 30% (Withholding Tax) อย่างไรก็ดีหากลูกค้าสมัครบริการ US TAX Relief at Source จะสามารถลดหย่อนภาษีเงินปันผลจาก 30% เหลือ 15%
  *หมายเหตุ American Depositary Receipts(ADR) เช่น หุ้น Alibaba (BABA) ที่จดทะเบียนในตลาดสหรัฐฯจะไม่สามารถลดหย่อนภาษีเงินปันผลได้

Q6: Reset Password กรณีบัญชีต่างประเทศถูกล็อค/ หรือลืมรหัสผ่าน (SAXO)

Q7: Data Source ท่านสามารถหาข้อมูลและข่าวสารการลงทุน เพื่อนนำไปใช้เป็นประโยชน์แก่การลงทุนได้จาก

 • แพลตฟอร์มซื้อขายหุ้นต่างประเทศ
 • Social Media ของบมจ.หลักทรัพย์กสิกรไทย
 • เว็บไซต์ต่างๆ เช่น Investing.com , CNBC หรือ Bloomberg เป็นต้น
 • ทีม KS Global Invest
  Tel: 02-7960597 , 02-7960250 , 02-7960213 หรือ 02-7960383
  Email: Ks.globalinvest@kasikornsecurities.com

Q8:เงินค่าขายหลักทรัพย์จะได้รับเมื่อไหร่

 • เงินค่าขายหลักทรัพย์ปกติใช้เวลา 2-3 วันทำการ
 • หากเป็นบัญชีประเภท Cash Balance (XXXXXX-7) เงินค่าขายจะถูกฝากเป็นหลักประกันในบัญชีของท่านที่อยู่กับ บล.กสิกรไทย
 • หากเป็นบัญชีประเภท Cash Account (xxxxxx-8) เงินค่าขายจะถูกโอนเข้าบัญชีออมทรัพย์ของท่านที่ผูกไว้ในระบบการหัก/โอนเงินค่าซื้อขายหลักทรัพย์อัตโนมัติ (ATS)
KS Global Investรายการเด่นที่น่าติดตาม