คู่มือการยืนยันตัวตน 2 ขั้นตอน

คำแนะนำ

คู่มือการยืนยันตัวตน 2 ขั้นตอน

คำแนะนำ

คำแนะนำและคู่มือบริการ

ตอบสนองทุกรูปแบบการลงทุน

คู่มือการยืนยันตัวตน 2 ขั้นตอน

การปรับปรุงข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ เพื่อรับ SMS OTP สำหรับธุรกรรมออนไลน์

ตั้งแต่ 1 ก.ค. 2564 เป็นต้นไป สำหรับลูกค้าที่ยังไม่ได้ปรับปรุงหมายเลขโทรศัพท์ของท่านให้เป็นปัจจุบัน สามารถปรับปรุงข้อมูลผ่านช่องทางดังนี้

1.ช่องทางโทรศัพท์ : ติดต่อผู้จัดการเงินทุนบุคคล (EM) ของท่าน หรือ KS Call Center 0-27960011

2.ช่องทางอีเมล : ส่งข้อมูลปรับปรุงเบอร์โทรศัพท์ ผ่านทางอีเมลของท่านที่ให้ไว้กับบริษัท ส่งมาที่ ks.cs@kasikornsecurities.com

รายการเด่นที่น่าติดตาม