หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงระยะสั้น

เริ่มต้นลงทุนในธุรกิจชั้นนำ ด้วยตนเอง

หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงระยะสั้น

เริ่มต้นลงทุนในธุรกิจชั้นนำ ด้วยตนเอง

ผลิตภัณฑ์และบริการ

ตอบสนองทุกรูปแบบการลงทุน

หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงระยะสั้น

หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง หรือ Structured Notes

เป็นตราสารการเงินที่ผสมระหว่าง หุ้นกู้ กับ ตราสารอนุพันธ์ โดยมีลักษณะพื้นฐานเหมือนกับหุ้นกู้ระยะสั้น แต่การจ่ายผลตอบแทนหรือดอกเบี้ย จะอ้างอิงกับราคาหลักทรัพย์ ซึ่งมีโอกาสได้ผลตอบแทนที่สูงกว่าตราสารหนี้ทั่วไป แต่ก็มาพร้อมกับความเสี่ยงที่มากกว่า (ต่ำกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง) สามารถลงทุนได้ในสภาวะตลาดที่หลากหลาย และ ผู้ลงทุนสามารถออกแบบให้ตรงกับความเสี่ยงและผลตอบแทนที่คาดหวังได้ ไม่ว่าจะเป็น หลักทรัพย์อ้างอิง, ระยะเวลาการลงทุน หรือมูลค่าการลงทุน

หากท่านสนใจลงทุนใน หุ้นกู้อนุพันธ์หลักทรัพย์กสิกรไทย

 • มีบัญชี Cash Account (-8) กับ บริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทย
 • เป็นผู้ลงทุนรายใหญ่ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ล่าสุด

ประเภทของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง

 • Principal Protected Note (PPN)
 • Equity Linked Note/ Bull Note (ELN)
 • Knock-in Knock-out Note (KIKO)
Principal Protected Note: PPN

ผลิตภัณฑ์ประเภทคุ้มครองเงินต้น และมีโอกาสได้รับตอบแทนเพิ่มตามสัดส่วนราคาหุ้นที่เพิ่มขึ้น ซึ่งจะเป็นอัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัว โดยนำสัดส่วนราคาหุ้นที่เพิ่มขึ้น มาคำนวณกับอัตราการมีส่วนร่วมในกำไร หรือที่เรียกว่า Participation Rate (PR)

จุดเด่น
 • มีการคุ้มครองเงินต้น แต่ผู้ลงทุนยังสามารถได้รับผลตอบแทนเพิ่ม ตามราคาหุ้นที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น
ความเสี่ยง
 • มีโอกาสไม่ได้รับผลตอบแทน หากราคาหุ้นอ้างอิงไม่เคลื่อนไหวไปตามทิศทางที่คาดไว้
ประเภทของ Principal Protected Note:
 1. Bull PPN without Capped: ผู้ลงทุนสามารถรับผลตอบแทนตามระดับราคาหุ้นที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นได้อย่างไม่จำกัด
 2. Bull PPN with Capped:ผู้ลงทุนสามารถรับผลตอบแทนตามระดับราคาหุ้นที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นได้อย่างจำกัด ซึ่งโดยส่วนใหญ่ PR จะสูงกว่ากรณี Bull PPN without Capped
Equity-Linked Note: ELN

ผลิตภัณฑ์ที่มีผลตอบแทนขึ้นอยู่กับการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นอ้างอิง โดยการซื้อ ELN จะซื้อในราคาส่วนลด และ ณ วันกำหนดค่า

 • ถ้าราคาปิดของหุ้นอ้างอิง สูงกว่าหรือเท่ากับ ราคาใช้สิทธิ ผู้ลงทุนจะได้รับเงินคืนเท่ากับมูลค่าหน้าตั๋ว ซึ่งประกอบไปด้วย เงินที่ชำระ และ ดอกเบี้ย
 • แต่หากราคาปิดของหุ้นอ้างอิง ต่ำกว่า ราคาใช้สิทธิ ผู้ลงทุนจะได้รับหุ้นที่ราคาใช้สิทธิ และเงินสดส่วนเกิน (ถ้ามี) ตามมูลค่าหน้าตั๋ว
เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่
 • มองตลาดเป็นสภาวะอัตราดอกเบี้ยต่ำ หรือ ผลตอบแทนของตราสารหนี้ทั่วไปไม่น่าดึงดูดใจ หรือ สภาวะตลาดหุ้นไม่มีทิศทางชัดเจน (Sideway) / แกว่งตัวแคบ
 • ใช้เป็นกลยุทธ์ในการเก็บหุ้นที่ราคาต่ำกว่าตลาด หรือ ราคาที่ผู้ลงทุนพร้อมจะซื้อ/ถือหุ้นอ้างอิง (Strike Price)
 • ใช้เป็นที่พักเงินหรือสร้างกระแสเงินสดได้ในกรอบระยะเวลาสั้นๆ โดยได้ผลตอบแทนสูงกว่าการฝากเงินทั่วไปในระหว่างที่รอซื้อหุ้นในราคาที่วางไว้
ตัวอย่าง
Click to Icon hide
ฝากเงินในธนาคารเพื่อรอซื้อหุ้นที่ราคาต่ำกว่าปัจจุบัน (Strike Price) ราคาหุ้นไม่ลงไปที่ราคา Strike
ได้ดอกเบี้ยจากธนาคาร

ราคาหุ้นลงไปที่ราคา Strike
นำเงินไปซื้อหุ้นที่ราคา Strike
ซื้อ Equity Linked Note ราคาหุ้นไม่ลงไปที่ราคา Strike
รับดอกเบี้ย 5-20%

ราคาหุ้นลงไปที่ราคา Strike
รับดอกเบี้ย 5-20% และนำไปเพิ่มมูลค่าในการซื้อหุ้นที่ราคา Strike
Knock-in Knock-out Note: KIKO Note

ผลิตภัณฑ์ที่อ้างอิงกับราคาตระกร้าหุ้น (2-3 หุ้น) โดยจะมีการจ่ายดอกเบี้ยทุกเดือนตามอายุสัญญาที่ถือครอง โดยการซื้อ KIKO จะซื้อที่ราคาหน้าตั๋วเต็มจำนวน และเมื่อครบกำหนดจะได้รับเงินต้นคืนตามราคาหน้าตั๋ว ยกเว้นกรณีที่เกิด Knock-in event* และ ไม่สามารถเกิด Knock-out Event** หรือ ณ วันกำหนดค่า ไม่สามารถปรับตัวไปที่ราคา ณ วันแรกได้

 • กรณี cash settlement เงินต้นที่ได้รับคืนจะคิดตามสัดส่วนของราคาหุ้นตัวที่อ่อนแอที่สุด เปรียบเทียบกับราคา Strike
 • กรณี stock settlement จะได้รับหุ้นตัวที่อ่อนแอที่สุด ในราคาใช้สิทธิ และเงินสดส่วนเกิน (หากมี)

*Knock-in event คือ ราคาปิดของหุ้นตัวที่อ่อนแอที่สุด แตะระดับขอบล่าง
**Knock-out event คือ ราคาปิดของหุ้นตัวที่อ่อนแอที่สุดในตระกร้า แตะระดับขอบบน

จุดเด่น
 • ผลตอบแทนสูงกว่าเงินฝาก หรือ ตราสารหนี้ทั่วไป
 • มีกระแสเงินสดสม่ำเสมอ ตามอายุที่ถือครอง
 • เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่มีมุมเชิงบวกหรืออย่างน้อยเป็นกลางต่อหุ้นอ้างอิง (Sideway)
 • มีโอกาสได้รับดอกเบี้ยพร้อมเงินต้นคืน 100% แม้ราคาปิดของหุ้นลดลงต่ำกว่าราคาปัจจุบัน แต่ไม่ตกลงไปต่ำกว่าระดับขอบล่าง ตลอดอายุ KIKO Note
ความเสี่ยง
 • หากราคาปิดของหุ้น ตกลงไปต่ำกว่า ระดับขอบล่าง ผู้ลงทุนจะได้รับหุ้นดังกล่าวที่ราคา ณ วันเทรด ทั้งนี้หากราคาหุ้นอ้างอิงทุกตัวฟื้นตัวขึ้นมาแตะระดับขอบบนได้ก่อนครบอายุ KIKO Note ก็จะยังไงได้รับเงินต้นคืน 100%
ประเภทของ KIKO:
 1. KIKO อ้างอิงหุ้นไทย (ลงทุนขั้นต่ำ 1,000,000 บาท)
 2. KIKO อ้างอิงหุ้นต่างประเทศ ซื้อขายด้วยสกุลเงินดอลล่าห์ (ลงทุนขั้นต่ำ 100,000 USD)
 3. KIKO อ้างอิงหุ้นต่างประเทศ ซื้อขายด้วยสกุลเงินบาท หรือเรียกว่า Quanto-KIKO (ลงทุนขั้นต่ำ 1,000,000 บาท)
Contact

ติดต่อผู้แนะนำการลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทย

รายการเด่นที่น่าติดตาม