หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงระยะสั้น

เริ่มต้นลงทุนในธุรกิจชั้นนำ ด้วยตนเอง

หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงระยะสั้น

เริ่มต้นลงทุนในธุรกิจชั้นนำ ด้วยตนเอง

ผลิตภัณฑ์และบริการ

ตอบสนองทุกรูปแบบการลงทุน

หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงระยะสั้น

หุ้นกู้อนุพันธ์ (Structured Note - SN)
โอกาสสร้างผลตอบแทนที่มากกว่ากับ KS SN
 • สร้างผลตอบแทนได้ในระยะเวลาสั้นๆ
 • ออกแบบลักษณะการลงทุนได้ตามความต้องการ
 • หลากหลายประเภทให้เลือกสรรกับทุกสภาวะการลงทุน

หุ้นกู้อนุพันธ์ เป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ผสมกันระหว่างหุ้นกู้กับตราสารอนุพันธ์ โดยมีลักษณะพื้นฐานเหมือนหุ้นกู้ระยะสั้น (อายุไม่เกิน 270 วัน) แต่การจ่ายผลตอบแทนหรือดอกเบี้ย และการชำระคืนเงินต้นมีลักษณะคล้ายกับตราสารอนุพันธ์ ที่อ้างอิงกับราคาของหลักทรัพย์อ้างอิง เช่น ราคาของหุ้นตัวใดตัวหนึ่ง เป็นต้น

หุ้นกู้อนุพันธ์ นั้นเป็นการลงทุนอีกทางเลือกหนึ่งที่สามารถตอบโจทย์ผู้ลงทุนในทุกสภาวะตลาด และมีหลายหลากประเภท ซึ่งสามารถเพิ่มผลตอบแทนในทางลงทุนได้ในระยะเวลาสั้นๆได้ ผู้ลงทุนยังสามารถออกแบบการลงทุนได้ตามความต้องการ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหลักทรัพย์อ้างอิงที่เลือกลงทุน, ระยะเวลาที่ต้องการลงทุน, หรือมูลค่าการลงทุน

ทำไมถึงควรลงทุนหุ้นกู้อนุพันธ์กับ KSEC

 • ได้รับเครดิตเรตติ้งระดับ AA- (tha) โดย Fitch Ratings
 • มีหลากหลายรูปแบบให้เลือกสรร เหมาะกับทุกสภาวะการลงทุน
 • มีทีมผู้เชี่ยวชาญคอยดูแลลูกค้าอย่างใกล้ชิด

ชุดบัญชี

การลงทุนประเภทการเปิดโอกาสสร้างผลตอบแทนที่สูงขึ้น (Yield Enhancement)
 • Bull Note:
  ตลาดหุ้น sideway ค่อนไปทาง ขาขึ้น
 • Bear Note:
  ตลาดหุ้น sideway ค่อนไปทาง ขาลง
การลงทุนประเภทคุ้มครองเงินต้น หรือ (Principal Protected)
 • Principal Protected:
  รับประกันคุ้มครองเงินต้นและมีโอกาสได้รับตอบแทนเพิ่มเติมอ้างอิงกับทิศทางของราคาหลักทรัพย์
การลงทุนประเภทมีหุ้นถือครองอยู่ (Options Benefit)
 • Covered Call:
  ลดต้นทุนของราคาหุ้นที่นักลงทุนถืออยู่
 • Protective Put:
  ป้องกันความเสี่ยงจากการปรับตัวลดลงของราคาหุ้นในพอร์ท
 • Protective Put Spread:
  เป็นการลงทุนที่ผสมกันระหว่าง Covered Call และ Protective Put

คุณสมบัติของผู้ลงทุนที่สามารถลงทุนในหุ้นกู้อนุพันธ์หลักทรัพย์กสิกรไทย(ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 4/2560)

 1. ผู้ลงทุนสถาบัน
 2. ผู้ลงทุนรายใหญ่ได้แก่ผู้ลงทุนดังต่อไปนี้
  1. นิติบุคคลที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้
   • มีส่วนของผู้ถือหุ้นตามงบการเงินปีล่าสุดที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วตั้งแต่ 100 ล้านบาทขึ้นไป
   • มีเงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป หรือในกรณีที่นับรวมเงินฝากแล้วมีเงินลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าวตั้งแต่ 40 ล้านบาทขึ้นไป ทั้งนี้ ให้พิจารณาตามงบการเงินปีล่าสุดที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว
  2. บุคคลธรรมดาซึ่งนับรวมกับคู่สมรสแล้วมีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้
   • มีสินทรัพย์สุทธิตั้งแต่ 50 ล้านบาทขึ้นไปทั้งนี้ สินทรัพย์ดังกล่าวไม่นับรวมมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ซึ่งใช้เป็นที่พักอาศัยประจำของบุคคลนั้น
   • มีรายได้ต่อปีตั้งแต่ 4 ล้านบาทขึ้นไป
   • มีเงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์ หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป หรือในกรณีที่นับรวมเงินฝากแล้วมีเงินลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าวตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป

หากท่านสนใจลงทุนใน หุ้นกู้อนุพันธ์หลักทรัพย์กสิกรไทย

 • มีบัญชี Cash Account กับ บริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทย
 • มีเงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์ตามงบการเงินปีล่าสุดที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วตั้งแต่20ล้านบาทขึ้นไป
สร้างผลตอบแทนที่สูงกว่าในระยะเวลาสั้นๆ

หุ้นกู้อนุพันธ์ประเภทนี้เป็นเหมือนหุ้นกู้ระยะสั้น ที่ให้อัตราผลตอบแทนหรือดอกเบี้ยสูงกว่าการลงทุนในหุ้นกู้ทั่วไป ซึ่งดอกเบี้ยหรือผลตอบแทนนั้น จะอ้างอิงกับราคาของหลักทรัพย์ใน SET50 ผู้ลงทุนสามารถใช้เป็นแหล่งพักเงินที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่าเงินฝาก หรือสามารถใช้เป็นกลยุทธ์ในการ เก็บหุ้นได้เช่นกัน นอกจากนี้ ผู้ลงทุนนั้นยังสามารถออกแบบลักษณะการลงทุนได้ตามความต้องการ เช่น หุ้นอ้างอิง, ระยะเวลา, เงินลงทุน ฯลฯ เป็นต้น เพื่อปรับให้เหมาะกับความเสี่ยงและผลตอบแทนของผู้ลงทุนแต่ละคนได้

หุ้นกู้อนุพันธ์ Equity-Linked Note ประเภทต่างๆ ของ KS

เนื่องจากผลตอบแทนนั้นจะอ้างอิงกับราคาหุ้น ELN ของทาง KS นั้นมีให้เลือกสรรอยู่หลายรูปแบบซึ่งเหมาะกับทุกสภาวะการลงทุน

มุมมองราคาของหุ้นอ้างอิงเคลื่อนไหวเล็กน้อยแต่มีทิศทางค่อนไปทาง ขาขึ้น
Click to Icon hide
Bull Note:
Bull Note Protection เพิ่มการคุ้มครองเงินต้นบางส่วน (กรณีที่ราคาปิดของหุ้นอ้างอิงนั้นลดต่ำลงไปกว่าราคาใช้สิทธิ ณ ระดับหนึ่ง)
Bull Note Upside เพิ่มการมีส่วนร่วมในกำไร (กรณีที่ราคาปิดของหุ้นอ้างอิงสูงขึ้นไป ณ ระดับหนึ่ง)
มุมมองราคาของหุ้นอ้างอิงเคลื่อนไหวเล็กน้อยแต่มีทิศทางค่อนไปทางขาลง
Click to Icon hide
Bear Note
Bear Note Protection เพิ่มการคุ้มครองเงินต้นบางส่วน (กรณีที่ราคาปิดของหุ้นอ้างอิงนั้นสูงกว่าราคาใช้สิทธิมาก ณ ระดับหนึ่ง)
ผู้ลงทุนสามารถเลือกลักษณะการลงทุนได้ตามต้องการดังนี้:
 1. หลักทรัพย์อ้างอิง: หุ้นตัวใดตัวหนึ่งใน SET 50 ยกเว้นหุ้น KBANK
 2. ราคาใช้สิทธิ (%): % ของราคาที่ตกลงซื้อขาย
 3. ระยะเวลา: สามารถเลือกได้ตั้งแต่อายุ 1 – 9 เดือน (ไม่เกิน 270 วัน)
 4. เงินลงทุนขั้นต่ำ: ตั้งแต่ 4 ล้านบาทขึ้นไป (เพิ่มหน่วยละล้าน)
ตัวอย่างการลงทุน KS ELN BULL NOTE จำนวน 4 ล้านบาท
Click to Icon hide
หลักทรัพย์อ้างอิง ราคาอ้างอิง 1 เดือน
Offering Yield
AAA 100.00 99.11% 10.93%

ผู้ลงทุนซื้อหุ้นกู้อนุพันธ์ Bull Note อ้างอิงหุ้น AAA ราคา 100 บาท อายุ 1 เดือน
ราคาใช้สิทธิ 95% (95 บาท) จำนวน 10 ล้านบาท อัตราผลตอบแทนต่อปี 10.93%

ราคาเสนอขาย (Offering Price) 99.11%
Click to Icon hide
วันที่ออกหุ้นกู้อนุพันธ์ (ผู้ลงทุนชำระเงิน) 9,911,000 บาท
วันที่กำหนดค่าหลักทรัพย์ (Fixing Date) ดูราคาปิดของหุ้น AAA
ลักษณะผลตอบแทนหรือดอกเบี้ยที่ผู้ลงทุนจะได้รับนั้นจะขึ้นอยู่กับราคาของหุ้นอ้างอิง
 1. กรณีที่ราคาปิดของหุ้นอ้างอิง AAA ≥ ราคาใช้สิทธิ 95 บาท
  ผลตอบแทน = เงินต้น + ดอกเบี้ยเงินสด 10,000,000 บาท
 2. กรณีที่ราคาปิดของหุ้นอ้างอิง AAA < ราคาใช้สิทธิ 95 บาท
  ผลตอบแทน = เงินต้น + ดอกเบี้ย หุ้น AAA เข้าพอร์ท
คุ้มครองเงินต้นและเปิดโอกาสการทำกำไร

หุ้นกู้อนุพันธ์ประเภทนี้เป็นเหมือนหุ้นกู้ระยะสั้น เหมาะกับการลงทุนประมาณ 3-9 เดือน เป็นการลงทุนที่ผู้ลงทุนสามารถจำกัดผลขาดทุน และยัง เปิดโอกาสให้นักลงทุนสามารถทำกำไรหรือได้รับผลตอบแทนเพิ่มเติมจากการลงทุน โดยผลตอบแทนดังกล่าวขึ้นอยู่กับการเคลื่อนไหวของราคา หลักทรัพย์อ้างอิงใน SET50 ที่นักลงทุนได้กำหนดไว้ ซึ่งเป็นอัตราผลตอบแทนตามสัดส่วน หรือที่เรียกว่า Participation Rate (PR) ทั้งนี้ PR จะมาก หรือน้อยนั้น ส่วนใหญ่จะขึ้นอยู่กับอัตราการรับประกันเงินต้นหรือ Protection Level (%) นอกจากนี้ ผู้ลงทุนยังสามารถออกแบบลักษณะการลงทุน ได้ตามความต้องการ เช่น หุ้นอ้างอิง, ระยะเวลา, เงินลงทุน ฯลฯ เป็นต้น เพื่อปรับให้เหมาะกับความเสี่ยงและผลตอบแทนของผู้ลงทุนแต่ละคนได้

หุ้นกู้อนุพันธ์ Principal Protected Note ประเภทต่างๆ ของ KS

เนื่องจากผลตอบแทนนั้นจะอ้างอิงกับราคาหุ้น PPN ของทาง KS จึงมีให้เลือกสรรอยู่หลายรูปแบบซึ่งเหมาะกับทุกสภาวะการลงทุน

มุมมองราคาของหุ้นอ้างอิงมีทิศทางไปทาง ขาขึ้น และอยากคุ้มครองเงินต้นหากคาดผิดทาง
Click to Icon hide
Bull PPN ลงทุนเมื่อคาดว่าหุ้นมีแนวโน้มปรับตัวขึ้น
Bull PPN Capped ลงทุนเมื่อคาดว่าหุ้นมีแนวโน้มปรับตัวขึ้น แต่เป็นการปรับตัวขึ้นในกรอบแคบ
มุมมองราคาของหุ้นอ้างอิงมีทิศทางไปทางขาลง และอยากคุ้มครองเงินต้นหากคาดผิดทาง
Click to Icon hide
Bear Note ลงทุนเมื่อคาดว่าหุ้นมีแนวโน้มปรับตัวลง
Bear Note Protection ลงทุนเมื่อคาดว่าหุ้นมีแนวโน้มปรับตัวลง แต่เป็นการปรับตัวลงในกรอบแคบ
ผู้ลงทุนสามารถเลือกลักษณะการลงทุนได้ตามต้องการดังนี้:
 1. หลักทรัพย์อ้างอิง: หุ้นตัวใดตัวหนึ่งใน SET 50 ยกเว้นหุ้น KBANK
 2. ราคาใช้สิทธิ (%): % ของราคาที่ตกลงซื้อขาย
 3. ระดับการรับประกันเงินต้น: 80% ถึง 100% ของเงินลงทุน
 4. ระยะเวลา: สามารถเลือกได้ตั้งแต่อายุ 1 – 9 เดือน (ไม่เกิน 270 วัน)
 5. เงินลงทุนขั้นต่ำ: ตั้งแต่ 4 ล้านบาทขึ้นไป (เพิ่มหน่วยละล้าน)
ตัวอย่างการลงทุน KS PPN 6 เดือน จำนวน 4 ล้านบาท
Click to Icon hide
หลักทรัพย์อ้างอิง ราคาอ้างอิง**(บาท) ราคาใช้สิทธิ์ % Protection PR Rate
% บาท
AAA 45.00 100% 45 95% 66.41%

ผู้ลงทุนซื้อหุ้นกู้อนุพันธ์ Bull PPN อ้างอิงหุ้น AAA ราคา 45 บาท อายุ 6 เดือน
ราคาใช้สิทธิ 100% (45 บาท) จำนวน 4 ล้านบาท อัตราการรับประกันเงินต้น 95% (3.8 ล้านบาท)

ราคาเสนอขาย (Offering Price) 100.00%
Click to Icon hide
วันที่ออกหุ้นกู้อนุพันธ์ (ผู้ลงทุนชำระเงิน) 4,000,000 บาท
วันที่กำหนดค่าหลักทรัพย์ (Fixing Date) ดูราคาปิดของหุ้น AAA
ลักษณะผลตอบแทนหรือดอกเบี้ยที่ผู้ลงทุนจะได้รับนั้นจะขึ้นอยู่กับราคาของหุ้นอ้างอิง
 1. กรณีที่ราคาปิดของหุ้นอ้างอิง AAA = 60.00 บาท > 45.00 บาท
  ผลตอบแทน = ได้รับเงินจำนวน
  4,685,466.67 บาท
  [4,000,000 x (95% + ((60.00 - 45.00 / 45.00) x 66.41%)]
 2. กรณีที่ราคาปิดของหุ้นอ้างอิง AAA < 45.00 บาท
  ผลตอบแทน = ได้รับเงินจำนวน
  3,800,000.00 บาท
  [4,000,000 x (95% + ((60.00 - 45.00 / 45.00) x 66.41%)][4,000,000 x 95%]

(ผู้ลงทุนจะได้รับเงินต้นที่คุ้มครองคืน หรือ เงินต้นที่ได้รับประกันไว้)

** ทั้งนี้ ลักษณะผลตอบแทนหรือดอกเบี้ยของ Bear PPN ที่ผู้ลงทุนได้รับจะเหมือนกับ Bull PPN แต่จะเป็นการลงทุนในขาลง

ประกันความเสี่ยงของราคาหุ้น

เป็นการลงทุนเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการปรับตัวลดลงของราคาหุ้นที่ถือครองอยู่ (Limit Downside Risk) เปรียบเสมือนการซื้อประกันบนหุ้น โดยที่ผู้ลงทุนไม่จำเป็นต้องขายหุ้นที่ถือครองอยู่ และยังได้รับเงินชดเชยหากราคาหุ้นนั้นปรับตัวลดลง ผู้ลงทุนนั้นยังสามารถออกแบบลักษณะการลงทุน ได้ตามความต้องการ เช่น หุ้นอ้างอิง, ระยะเวลา, เงินลงทุน ฯลฯ เป็นต้น เพื่อปรับให้เหมาะกับความเสี่ยงและผลตอบแทนของผู้ลงทุนแต่ละคนได้

ผู้ลงทุนสามารถเลือกลักษณะการลงทุนได้ตามต้องการดังนี้:
 1. หลักทรัพย์อ้างอิงที่ถือครองอยู่: หุ้นตัวใดตัวหนึ่งใน SET 50 ยกเว้นหุ้น KBANK
 2. ราคาใช้สิทธิ (%): % ของราคา (ราคาที่ต้องการป้องกันความเสี่ยง)
 3. ระยะเวลา: สามารถเลือกได้ตั้งแต่อายุ 1 – 9 เดือน
 4. จำนวนหลักทรัพย์อ้างอิง*: มูลค่ารวมตั้งแต่ 4 ล้านบาทขึ้นไป
 5. * ผู้ลงทุนต้องมีหุ้นอ้างอิงที่ถือครองอยู่กับ KS
ตัวอย่างการลงทุน KS PP 1 เดือน
Click to Icon hide
Click to Icon hide
Click to Icon hide
หลักทรัพย์อ้างอิง ราคาอ้างอิง**(บาท) ราคาใช้สิทธิ์ % Protection PR Rate
% บาท
AAA 158.00 95% 150.10 25,400 4,013,200.00

ผู้ลงทุนถือครองหุ้น AAA อยู่ โดยราคาปัจจุบันอยู่ที่ 158.00 บาท และอยากป้องกันความเสี่ยง
หากราคาหุ้นปรับตัวลดลงต่ำกว่า 95% ของราคาปัจจุบัน หรือต่ำกว่า 150.10 บาท
ผู้ลงทุนซื้อหุ้นกู้อนุพันธ์ Protective Put อ้างอิงหุ้น AAA ราคา 158.00 บาท
อายุ 1 เดือน ราคาใช้สิทธิ 95% (150.10 บาท)

ลักษณะผลตอบแทนหรือดอกเบี้ยที่ผู้ลงทุนจะได้รับนั้นจะขึ้นอยู่กับราคาของหุ้นอ้างอิง
 1. กรณีที่ราคาเปิดของหุ้นอ้างอิง AAA = 140.00 บาท < 150.10 บาท
  ผลตอบแทน =
  ผู้ลงทุนจะเสียค่าซื้อประกันความเสี่ยง (Protective Put) แต่จะได้รับ เงินชดเชยจากการป้องกันความเสี่ยง
  (150.10 - 140.00) x 25,400 หุ้น = 256,540.00 บาท
 2. กรณีที่ราคาเปิดของหุ้นอ้างอิง AAA = 163.00 บาท > 150.10 บาท
  ผลตอบแทน =
  ผู้ลงทุนจะเสียค่าซื้อประกันความเสี่ยง (Protective Put) แต่จะได้รับ ผลตอบแทนจากราคาหุ้นที่ปรับตัวขึ้น

** ผู้ลงทุนจะชำระค่าซื้อหุ้นกู้อนุพันธ์ Protective Put เพิ่มเติม

ลดต้นทุนหรือเพิ่มผลตอบแทนจากหุ้นที่ถืออยู่

เป็นการลงทุนที่ผู้ลงทุนสามารถได้รับผลตอบแทน หรือดอกเบี้ยเพิ่มเติมจากหุ้นที่ถือครองอยู่ โดยคาดว่าราคาหุ้นที่ถือครองอยู่นั้นจะทรงตัว หรือ เคลื่อนไหวในกรอบแคบ การลงทุนใน Covered Call จึงสามารถช่วยลดต้นทุนของหุ้นที่ถือครองอยู่ได้ ผู้ลงทุนนั้นยังสามารถออกแบบลักษณะการลงทุน ได้ตามความต้องการ เช่น หุ้นอ้างอิง, ระยะเวลา, เงินลงทุน ฯลฯ เป็นต้น เพื่อปรับให้เหมาะกับความเสี่ยงและผลตอบแทนของผู้ลงทุนแต่ละคนได้

ผู้ลงทุนสามารถเลือกลักษณะการลงทุนได้ตามต้องการดังนี้:
 1. หลักทรัพย์อ้างอิงที่ถือครองอยู่: หุ้นตัวใดตัวหนึ่งใน SET 50 ยกเว้นหุ้น KBANK
 2. ราคาใช้สิทธิ (%): % ของราคา (ราคาที่ต้องการป้องกันความเสี่ยง)
 3. ระยะเวลา: สามารถเลือกได้ตั้งแต่อายุ 1 – 9 เดือน
 4. จำนวนหลักทรัพย์อ้างอิง*: มูลค่ารวมตั้งแต่ 4 ล้านบาทขึ้นไป
 5. * ผู้ลงทุนต้องมีหุ้นอ้างอิงที่ถือครองอยู่กับ KS
ตัวอย่างการลงทุน KS CC 1 เดือน
Click to Icon hide
หลักทรัพย์อ้างอิง ราคาอ้างอิง**(บาท) 105% จำนวนหุ้น มูลค่าที่ตราไว้
Offering Yield
AAA 50.25 98.95% 12.49% 79,700 4,004,925.00

ผู้ลงทุนถือครองหุ้น AAA อยู่ ปัจจุบันมีราคาอยู่ที่ 50.25 บาท และถือครองอยู่ 79,700 หุ้น ผู้ลงทุนคาดว่าราคาจะทรงตัวในระยะเวลาสั้นๆ จึงอยากได้ผลตอบแทนเพิ่มเติมในการถือครองหุ้น
ผู้ลงทุนซื้อหุ้นกู้อนุพันธ์ Covered Call อ้างอิงหุ้น AAA ราคา 50.25 บาท อายุ 1 เดือน
ราคาใช้สิทธิ 105% (52.76 บาท) อัตราผลตอบแทนต่อปี 12.49%

ลักษณะผลตอบแทนหรือดอกเบี้ยที่ผู้ลงทุนจะได้รับนั้นจะขึ้นอยู่กับราคาของหุ้นอ้างอิง
 1. กรณีที่ราคาเปิดของหุ้นอ้างอิง AAA = 48.00 บาท < 52.76 บาท
  ผลตอบแทน = ได้รับดอกเบี้ย 12.49 % ต่อปี
 2. กรณีที่ราคาเปิดของหุ้นอ้างอิง AAA = 54.00 บาท > 52.76 บาท
  ผลตอบแทน = ราคาหุ้นที่ปรับตัวขึ้น พร้อมดอกเบี้ย 12.49 % ต่อปี แต่จะเสียค่า Upside ของราคาที่มากกว่าราคาใช้สิทธิขึ้นไป

**ผู้ลงทุนจะชำระค่าซื้อหุ้นกู้อนุพันธ์ Covered Call เพิ่มเติม

ป้องกันความเสี่ยงของราคาหุ้นและเพิ่มผลตอบแทนในเวลาเดียวกัน

เป็นกลยุทธ์ที่เป็นส่วนผสมของ Protective Put และ Covered Call รวมกัน เป็นการลงทุนที่ผู้ลงทุนสามารถสร้างโอกาสเพิ่มผลตอบแทนจากหุ้นที่ ถือครองอยู่ได้ หากคาดว่าราคาหุ้นจะไม่ปรับตัวไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง

ผู้ลงทุนสามารถเลือกลักษณะการลงทุนได้ตามต้องการดังนี้:
 1. หลักทรัพย์อ้างอิงที่ถือครองอยู่: หุ้นตัวใดตัวหนึ่งใน SET 50 ยกเว้นหุ้น KBANK
 2. ราคาใช้สิทธิ (%): % ของราคา (ราคาที่ต้องการป้องกันความเสี่ยง)
 3. ราคาสเปรด (%): % ของราคา (ราคาที่คาดว่าหุ้นจะทรงตัวอยู่ในระดับนี้)
 4. ระยะเวลา: สามารถเลือกได้ตั้งแต่อายุ 1 – 9 เดือน
 5. จำนวนหลักทรัพย์อ้างอิง*: มูลค่ารวมตั้งแต่ 4 ล้านบาทขึ้นไป
 6. * ผู้ลงทุนต้องมีหุ้นอ้างอิงที่ถือครองอยู่กับ KS
ตัวอย่างการลงทุน KS PPS 1 เดือน ราคาสเปรด 110%
Click to Icon hide
หลักทรัพย์อ้างอิง ราคาอ้างอิง**(บาท) ราคาใช้สิทธิ จำนวนหุ้น มูลค่าที่ตราไว้
% บาท
AAA 40.50 95% 38.48 98,800 4,001,400.00

ผู้ลงทุนถือครองหุ้น AAA อยู่ โดยราคาปัจจุบันอยู่ที่ 40.50 บาท และอยากป้องกันความเสี่ยงหากราคาหุ้นปรับตัวลดลงต่ำกว่า 95% ของราคาปัจจุบัน หรือต่ำกว่า 38.48 บาท และได้ดอกเบี้ยเพิ่มจากการถือครองหุ้น
ผู้ลงทุนซื้อหุ้นกู้อนุพันธ์ Protective Put Spread อ้างอิงหุ้น AAA ราคา 40.50 บาท อายุ 1 เดือน
ราคาใช้สิทธิ 95% (38.48 บาท) ราคาใช้สเปรด 110% (44.55 บาท)

ลักษณะผลตอบแทนหรือดอกเบี้ยที่ผู้ลงทุนจะได้รับนั้นจะขึ้นอยู่กับราคาของหุ้นอ้างอิง
 1. กรณีที่ราคาเปิดของหุ้นอ้างอิง AAA = 46.00 > ราคาสเปรด 44.55
  ผลตอบแทน = ราคาหุ้นที่ปรับตัวขึ้น พร้อมดอกเบี้ย 12.49 % ต่อปี แต่จะเสียค่า Upside ของราคาที่มากกว่าราคาใช้สิทธิขึ้นไป
 2. กรณีที่ราคาเปิดของหุ้นอ้างอิง AAA = 42.00 ราคาใช้สิทธิ 38.48 < AAA = 42.00 < ราคาสเปรด 44.55
  ผลตอบแทน = ราคาหุ้นที่ปรับตัวขึ้น พร้อมดอกเบี้ย 12.49 % ต่อปี แต่จะเสียค่า Upside ของราคาที่มากกว่าราคาใช้สิทธิขึ้นไป
 3. กรณีที่ราคาเปิดของหุ้นอ้างอิง AAA = 36.00 < ราคาใช้สิทธิ 38.48
  ผลตอบแทน = ผู้ลงทุนจะเสียค่าซื้อประกันความเสี่ยง (Protective Put) แต่จะได้รับเงินชดเชยจากการป้องกันความเสี่ยง (38.48 - 36.00) x 98,800 หุ้น = 245,024.00 บาท

**ผู้ลงทุนจะชำระค่าซื้อหุ้นกู้อนุพันธ์ Covered Call เพิ่มเติม

Contact

ติดต่อผู้แนะนำการลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทย

รายการเด่นที่น่าติดตาม