บริการตัดเงินอัตโนมัติ (ATS)

คำแนะนำ

บริการตัดเงินอัตโนมัติ (ATS)

คำแนะนำ

คำแนะนำและคู่มือบริการ

ตอบสนองทุกรูปแบบการลงทุน

บริการตัดเงินอัตโนมัติ (ATS)

บริการตัดเงินบัญชีอัตโนมัติ (Automatic Transfer System - ATS)

การใช้บริการหักบัญชีอัตโนมัติ

ลูกค้าสามารถเลือกใช้บริการหักบัญชีอัติโนมัติเพื่อดำเนินการ ดังต่อไปนี้

  1. การตัดบัญชีอัตโนมัติ (ATS) ลูกค้าบัญชี Cash Account (-8) อนุญาตให้ตัดเงินจากบัญชีธนาคารของลูกค้าตามที่ระบุไว้
    • กรณีซื้อหลักทรัพย์ ให้ชำระเงินค่าซื้อหลักทรัพย์ในวันที่ T+2*
    • กรณีขายหลักทรัพย์ ให้โอนเงินค่าขายหลักทรัพย์ให้แก่ลูกค้าในวันที่ T+2*
  2. การโอนเงินเข้าบัญชี บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด

    ลูกค้ามีความประสงค์เพิ่มหลักประกันใน บัญชี Cash Account (-8) ลูกค้าสามารถส่งคำสั่งหักบัญชีอัตโนมัติเพื่อทำการโอนเงินเข้าบัญชี บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด จากนั้นทางบริษัทหลักทรัพย์ฯ จะทำการฝากหลักประกันเข้าบัญชีซื้อ - ขายหลักทรัพย์ เพื่อให้ลูกค้าสามารถทำการซื้อหลักทรัพย์ผ่านบัญชีดังกล่าว โดยลูกค้าจะได้รับดอกเบี้ย จากเงินวางหลักประกันในบัญชี (ดอกเบี้ยเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด)

วิธีการสมัครใช้บริการหักบัญชีอัตโนมัติแบบ ATS

ลูกค้าสามารถสมัครใช้บริการหักบัญชีอัตโนมัติแบบ ATS ได้หลากหลายช่องทาง ดังนี้

หมายเหตุ : ธนาคารที่ลูกค้าสามารถสมัครใช้บริการหักบัญชีอัตโนมัติ ATS ได้แก่ KBANK / BBL / SCB / KTB / TTB / BAY / CIMB

รายการเด่นที่น่าติดตาม