นโยบายการใช้คุกกี้

Cookies Policy

นโยบายการใช้คุกกี้

Cookies Policy

นโยบายการใช้คุกกี้

บมจ.หลักทรัพย์กสิกรไทย (“บริษัท”) อาจมีการใช้งานคุกกี้หรือเทคโนโลยีอื่นใดที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน (“คุกกี้”) บนเว็บไซต์และ/หรือแอปพลิเคชันของบริษัท เพื่อช่วยให้คุณได้รับประสบการณ์ที่ดีจากการใช้บริการ และช่วยให้บริษัทสามารถพัฒนาคุณภาพของบริการให้ตอบสนองต่อความต้องการของคุณมากยิ่งขึ้น

คุกกี้คืออะไร?

คุกกี้ คือ ไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กที่ถูกดาวน์โหลดไปยังเว็บเบราว์เซอร์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต เช่น สมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ตของคุณ เพื่อทำหน้าที่บันทึกข้อมูลและการตั้งค่าต่างๆ เช่น สถานะการเข้าใช้งานในปัจจุบันของคุณ ข้อมูลการตั้งค่าภาษา ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการเข้าใช้งานบนเว็บไซต์และ/หรือแอปพลิเคชันที่คุณชื่นชอบ เพื่อให้คุณสามารถใช้บริการที่มีการใช้งานคุกกี้หรือเทคโนโลยีอื่นใดที่มีลักษณะใกล้เคียงกันได้อย่างต่อเนื่อง

ประโยชน์ของคุกกี้

คุกกี้ช่วยให้บริษัททราบว่าคุณเข้าชมส่วนใดในเว็บไซต์และ/หรือแอปพลิเคชันของบริษัท เพื่อที่บริษัทจะสามารถส่งมอบประสบการณ์การใช้บริการที่ดีขึ้นและตรงกับความต้องการของคุณและช่วยให้คุณสามารถใช้บริการเว็บไซต์และ/หรือแอปพลิเคชันของบริษัทได้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ การบันทึกการตั้งค่าแรกของบริการด้วยคุกกี้จะช่วยให้คุณเข้าถึงบริการด้วยค่าที่ตั้งไว้ทุกครั้งที่ใช้งาน ยกเว้นในกรณีที่คุกกี้ถูกลบซึ่งจะทำให้การตั้งค่าทุกอย่างจะกลับไปที่ค่าเริ่มต้น

ประเภทของคุกกี้ที่ใช้

ประเภทของคุกกี้ที่บริษัทใช้รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะรายการต่อไปนี้

Click to Icon hide
ประเภทของคุกกี้ รายละเอียด ตัวอย่าง
คุกกี้ประเภทจำเป็นถาวร
(Strictly Necessary cookies)
คุกกี้ประเภทนี้ช่วยให้คุณสามารถเข้าถึงข้อมูลและใช้
งานเว็บไซต์และ/หรือแอปพลิเคชันของบริษัทได้อย่าง
ปลอดภัย โดยคุกกี้ประเภทนี้จะถูกจัดเก็บและลบออกหลัง
จากที่คุณสิ้นสุดการใช้งานเว็บไซต์และ/หรือแอปพลิเคชัน
 • Session ID
 • Load Balancing
 • User ID
 • Security
 • คุกกี้ประเภทการวิเคราะห์
  และวัดผลการทำงาน
  (Analytic/Performance cookies)
  คุกกี้ประเภทนี้ช่วยให้บริษัทสามารถวิเคราะห์หรือ
  วัดผลการทำงานเพื่อให้บริษัทเข้าใจถึงความสนใจของคุณ
  เช่น การประมวลผลจำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์และ/หรือ
  แอปพลิเคชัน พฤติกรรมการเยี่ยมชมเว็บไซต์และ/หรือแอป
  พลิเคชัน จำนวนหน้าที่คุณเข้าใช้งานโดยบริษัทจะใช้ข้อมูล
  ดังกล่าวในการปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์และ/หรือ
  แอปพลิเคชันให้ตอบสนองความต้องการและการใช้งานของคุณ
  ให้ดียิ่งขึ้น
  • Google Analytics
  • Adobe
  คุกกี้ประเภทการโฆษณา
  (Advertising cookies)
  คุกกี้ประเภทนี้จะถูกบันทึกบนอุปกรณ์ของคุณเพื่อเก็บ
  ข้อมูลการเข้าใช้งานและลิงก์ที่คุณติดตามหรือเยี่ยมชม
  เพื่อให้เข้าใจความต้องการของคุณและใช้ในการปรับปรุง
  และพัฒนาเว็บไซต์และ/หรือแอปพลิเคชันรวมถึงแคมเปญ
  โฆษณาให้เหมาะสมกับความสนใจของคุณ
  • Adobe Audience Manager
  • Adobe Target
  • Google Analytics
  • Facebook Pixels
  • Facebook API
  คุกกี้ประเภทการทำงาน
  (Functional cookies)
  คุกกี้ประเภทนี้จะช่วยให้บริษัท “จดจำ” คุณระหว่างการ
  เยี่ยมชมและตั้งค่าเว็บไซต์และ/หรือแอปพลิเคชัน ตาม
  ลักษณะการใช้งานให้สอดคล้องกับสิ่งที่คุณเลือกเพื่อ
  อำนวยความสะดวกเมื่อคุณกลับเข้ามาใช้งานเว็บไซต์และ/
  หรือแอปพลิเคชัน ในครั้งถัดไป เช่น การจดจำชื่อผู้ใช้
  งานของคุณ การปรับขนาดตัวอักษร ภาษาและส่วนอื่นๆ บน
  หน้าเว็บไซต์และ/หรือแอปพลิเคชัน อย่างไรก็ตาม ข้อมูล
  ที่นำไปใช้ประมวลผลจะไม่มีการระบุชื่อ หรือบ่งบอกความ
  เป็นตัวตนของคุณได้ และไม่มีการเก็บข้อมูลจำเพาะ
  บุคคล เช่น ชื่อ อีเมล เป็นต้น
  • Google Analytics
  • Session ID

  การตั้งค่าและการปฏิเสธคุกกี้

  คุณสามารถเลือกปฏิเสธการทำงานของคุกกี้ได้ตามความต้องการของคุณ โดยการตั้งค่าเบราว์เซอร์หรือการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของคุณ เพื่อระงับการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยคุกกี้ในอนาคต อย่างไรก็ตาม หากคุณตั้งค่าเบราว์เซอร์หรือค่าความเป็นส่วนตัวของคุณด้วยการปฏิเสธการทำงานของคุกกี้ทั้งหมด คุณอาจไม่สามารถใช้งานฟังก์ชั่นบางอย่างหรือทั้งหมดบนเว็บไซต์และ/หรือแอปพลิเคชันของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ คุณสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก www.allaboutcookies.org

  การเปลี่ยนแปลงนโยบาย

  นโยบายการใช้คุกกี้นี้อาจมีการปรับปรุงแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมเพื่อให้เป็นไปตามกฎระเบียบ บริษัทจึงขอแนะนำให้คุณตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจการเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าว ทั้งนี้ คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ สิทธิต่างๆ รวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลได้จากนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทบนเว็บไซต์ (www.kasikornbank.com/th/privacy-policy)

  คุณสามารถจัดการคุกกี้ในเบราว์เซอร์ของคุณได้โดยการตั้งค่า ดังนี้