รู้ก่อนเทรด

คำแนะนำ

รู้ก่อนเทรด

คำแนะนำ

คำแนะนำและคู่มือบริการ

ตอบสนองทุกรูปแบบการลงทุน

รู้ก่อนเทรด

ขั้นตอนการลงทุน

ช่องทางการซื้อขาย

ท่านสามารถทำการซื้อขายหลักทรัพย์ได้ 2 ช่องทาง คือ

 1. การซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านผู้จัดการเงินทุนบุคคล
  ด้วยทีมผู้จัดการเงินทุนบุคคลที่มีประสบการณ์และผ่าน การคัดสรรมาเป็นอย่างดี ในการให้คำแนะนำด้านการลงทุนทั้งปัจจัยพื้นฐานและเทคนิคเพื่อให้สอดคล้องกับ อัตราผลตอบแทนที่ต้องการและความเสี่ยงของลูกค้าแต่ละ รายที่แตกต่างกัน
 2. การซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยตนเองผ่านอินเตอร์เน็ต
  บริษัทมุ่งมั่นในการพัฒนาเทคโนโลยีและคุณภาพของระบบ การซื้อขายหลักทรัพย์ทางอินเตอร์เน็ตอย่างต่อเนื่องเพื่อ ความปลอดภัยและตอบสนองการลงทุนได้อย่างมี ประสิทธิภาพ และรวดเร็วมากขึ้น โดยบริษัทจะมีทั้งโปรแกรมสำหรับซื้อขายหลักทรัพย์และอนุพันธ์ รวมถึงโปรแกรมสำหรับวิเคราะห์ เพื่อช่วยในการตัดสินใจแก่ลูกค้าอีกด้วย

โปรแกรมการใช้งานผ่านอินเตอร์เน็ต

 • โปรแกรม New Streaming Pro
  สามารถใช้ได้ทั้งผ่านหน้าเว็บไซต์ K-Cyber Trade และ ผ่าน Application Settrade Streaming สำหรับ Smart Phone/Tablet ทั้งระบบ iOS และ Android
 • โปรแกรมสำหรับวิเคราะห์ข้อมูล
  เพื่อช่วยในการตัดสินใจในการซื้อขายหลักทรัพย์และอนุพันธ์
  • KS Super Stock
  • K-Investment Portal
  • Aspen for Browser
  • e-Finance (eFin StockPickUp)

รายการเด่นที่น่าติดตาม