Aspen

Aspen

Aspen

Aspen

Aspen

โปรแกรมวิเคราะห์ ผ่านคอมพิวเตอร์

ท่านที่ใช้งานผ่านคอมพิเตอร์ (PC) หรือ Notebook ท่านสามารถเข้าใช้งานผ่าน K-Cyber Trade ได้โดย login เข้าระบบในครั้งเดียว ทั้งนี้สามารถดูกราฟเพื่อวิเคราะห์หลักทรัพย์ ผ่านโปรแกรมที่ทางบริษัทฯ ให้บริการ ได้ดังนี้

Aspen for Browser

Aspen for Browser คือ บริการข้อมูลและข่าวสารออนไลน์เกี่ยวกับหุ้นและกราฟเพื่อการวิเคราะห์ทางเทคนิค โดยใช้เป็นเครื่องมือประกอบการตัดสินใจทางธุรกิจและการลงทุน ทั้งในตลาดหุ้น ตลาดทุน และอื่นๆ

Aspen for Browser มีฟังก์ชันที่น่าสนใจและลูกเล่นเชิงเทคนิคที่ช่วยให้วิเคราะห์ข้อมูลได้แบบเจาะลึก ประกอบกับการนำเทคโนโลยี Silverlight มาใช้ ผ่านการทำงานบนระบบ Browser จึงช่วยอำนวยความสะดวก ให้กับนักลงทุนในการเรียกดูข้อมูล หรือจัดการกับหน้าจอได้อย่างอิสระ

Aspen for Browser จึงเป็นบริการที่สมบูรณ์ที่สุด ทั้งในด้านข้อมูล ฟังก์ชั่นและบริการ ที่พร้อมให้ใช้งานได้จากทุกที่ ทุกเวลา

Aspen for Browser

Aspen for Browser คือ บริการข้อมูลและข่าวสารออนไลน์เกี่ยวกับหุ้นและกราฟเพื่อการวิเคราะห์ทางเทคนิค โดยใช้เป็นเครื่องมือประกอบการตัดสินใจทางธุรกิจและการลงทุน ทั้งในตลาดหุ้น ตลาดทุน และอื่นๆ

Aspen for Browser มีฟังก์ชันที่น่าสนใจและลูกเล่นเชิงเทคนิคที่ช่วยให้วิเคราะห์ข้อมูลได้แบบเจาะลึก ประกอบกับการนำเทคโนโลยี Silverlight มาใช้ ผ่านการทำงานบนระบบ Browser จึงช่วยอำนวยความสะดวก ให้กับนักลงทุนในการเรียกดูข้อมูล หรือจัดการกับหน้าจอได้อย่างอิสระ

Aspen for Browser จึงเป็นบริการที่สมบูรณ์ที่สุด ทั้งในด้านข้อมูล ฟังก์ชั่นและบริการ ที่พร้อมให้ใช้งานได้จากทุกที่ ทุกเวลา