สาขาธนาคาร

ภาคเหนือ

สาขาธนาคาร

ภาคเหนือ

ติดต่อเรา

ความเชื่อมั่นและไว้วางใจที่ได้รับ คือ พลังผลักดันสู่การมุ่งมั่นนำเสนอ บริการที่ดีที่สุด…อย่างไม่หยุดยั้ง

ภาคเหนือ

ที่อยู่

179/33 ถนนมหิดล ต.หายยา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100

โทรศัพท์

052-012560 ถึง 052-012571

Fax.

052-012579

เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ 08.30-17.00 น. (เว้นวันหยุดธนาคาร)

ที่อยู่

537 ถนนบรรพปราการ ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

โทรศัพท์

052-051344 หรือ 027-960661

Fax.

052-051345

เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ 8.30-15.30 น. (เว้นวันหยุดธนาคาร)