Company Analysis

แหล่งรวมบทวิเคราะห์หลักทรัพย์ทั้ง กลยุทธ์การลงทุนโดยการวิเคราะห์ จากปัจจัยพื้นฐานและบทวิเคราะห์ทางเทคนิค บทวิเคราะห์หุ้นรายตัว

Company Analysis

แหล่งรวมบทวิเคราะห์หลักทรัพย์ทั้ง กลยุทธ์การลงทุนโดยการวิเคราะห์ จากปัจจัยพื้นฐานและบทวิเคราะห์ทางเทคนิค บทวิเคราะห์หุ้นรายตัว

TIDLOR : ความต้องการสินเชื่อดีขึ้นต่อเนื่อง

KS Research Strategy Analysis by KS Research Strategy
23 พฤศจิกายน 2564

TIDLOR : ความต้องการสินเชื่อดีขึ้นต่อเนื่อง

เรามีมุมมองเป็นกลางจากสินเชื่อที่โตแข็งแกร่งขึ้นแต่อาจถูกหักล้างจากค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นในไตรมาส 4/2564
ผู้บริหารเพิ่มเป้าเปิดสาขาใหม่ขึ้นในปี 2564 เพราะ TIDLOR เล็งเห็นโอกาสในการขยายการครอบคลุมในหลายกลุ่ม
สินเชื่อที่อยู่ภายใต้มาตรการเยียวยาสามารถกลับมาชำระเงินในอัตราที่ใกล้เคียงกับสินเชื่อที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การช่วยเหลือ แนะนำ “ซื้อ” ด้วยราคาเป้าหมายที่ 50 บาท

ผู้บริหารกล่าวว่าบริษัทฯ สามารถควบคุมสินเชื่อที่อยู่ภายใต้มาตรการเยียวยาได้เป็นอย่างดีเพราะ 1) 83% ของสินเชื่อรวมที่อยู่ภายใต้มาตรการเยียวยาสามารถกลับมาชำระเงินได้ซึ่งอยู่ในอัตราที่ใกล้เคียงกับของสินเชื่อที่ไม่ได้อยู่ภายใต้มาตรการช่วยเหลือที่สามารถชำระเงินได้ที่ 89%
2) คำร้องขอเข้าโปรแกรมเยียวยาที่ลดลงมากในเชิง QTD

มุมมอง KS
คงคำแนะนำ “ซื้อ” ด้วยราคาเป้าหมายที่ 50 บาท เราชอบ TIDLOR จากแนวโน้มกำไรสุทธิที่เติบโตขึ้นแข็งแกร่ง ผลิตภัณฑ์ที่มีนวัตกรรมใหม่และรายได้จากค่าธรรมเนียมที่สูงขึ้นในปี 2564-66

KS #KSecurities #TIDLOR

เปิดพอร์ตลงทุน >> https://bit.ly/3eC98sz

KS #KSecurities

Follow us :
LINE : http://bit.ly/KSLINEOA
Facebook: http://bit.ly/2XwGoaa
Instagram: http://bit.ly/332OqIT
Twitter: http://bit.ly/344OVng
YouTube: http://bit.ly/2QAdiFp

Company Analysis

BDMS :ทิศทางใหม่เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน
3 ธ.ค. 2564

BDMS :ทิศทางใหม่เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน

THG : กำไรปี 2564 ที่แข็งแกร่งเกิดครั้งเดียว
2 ธ.ค. 2564

THG : กำไรปี 2564 ที่แข็งแกร่งเกิดครั้งเดียว

CK : อาณาจักรกลุ่ม ช.การช่าง
1 ธ.ค. 2564

CK : อาณาจักรกลุ่ม ช.การช่าง

MICRO : ยังคงรักษาระดับที่ดีไว้ได้
1 ธ.ค. 2564

MICRO : ยังคงรักษาระดับที่ดีไว้ได้

BGRIM : ลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานลมในเวียดนาม
30 พ.ย. 2564

BGRIM : ลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานลมในเวียดนาม

PTT : ราคาหุ้นที่ปรับขึ้นน้อยจำกัด downside
27 พ.ย. 2564

PTT : ราคาหุ้นที่ปรับขึ้นน้อยจำกัด downside