KS Super Stock

KS Super Stock

KS Super Stock

KS Super Stock

KS Super Stock

เปิดบัญชีหลักทรัพย์ออนไลน์
DOWNLOAD Application

เปิดบัญชีหลักทรัพย์ออนไลน์

เปิดบัญชีผ่านระบบ K PLUS

DOWNLOAD Application

KS Super Stock Scan หุ้นเด่น

KS Super Stock เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่ช่วยให้นักลงทุนมีข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งใน Application นี้ จะมีเมนู Scan ที่รวบรวมสูตรลับเฉพาะของ KS ไว้หลากหลายสูตรที่สามารถตอบสนองทุกความต้องการของนักลงทุน ทั้งข้อมูลทางด้านพื้นฐานและข้อมูลด้านเทคนิคคอล