ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

เริ่มออมหุ้นแบบ DCA กับ KS บน Streaming ได้แล้ววันนี้

22 กรกฎาคม 2565

เริ่มออมหุ้นแบบ DCA กับ KS บน Streaming ได้แล้ววันนี้

รับเลย Central Gift Voucher มูลค่า 100 บาท*

วันนี้ - 31 สิงหาคม 2565

  • เฉพาะลูกค้าที่มีการตั้งคำสั่ง DCA ใหม่ ผ่าน Streaming และมีรายการ DCA จับคู่เกิดขึ้นอย่างน้อย 1 ครั้ง ระหว่างวันที่ 18 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2565
  • จำนวนเงินลงทุนขั้นต่ำของการลงทุนแบบ DCA เป็นไปตามเงื่อนไขของ Settrade

เงื่อนไขและหมายเหตุ :

  • ขอสงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าที่มีการตั้งคำสั่ง DCA ใหม่ กับหลักทรัพย์กสิกรไทย ผ่าน Streaming และมีรายการจับคู่เกิดขึ้นอย่างน้อย 1 ครั้ง ระหว่างวันที่ 18 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2565 เท่านั้น
  • จำนวนเงินลงทุนขั้นต่ำของการลงทุนแบบ DCA ที่ 5,000 บาท หรือตามที่ Settrade กำหนด
  • ขอสงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้า 300 ท่านแรก ที่มีการตั้งคำสั่ง DCA ใหม่ กับหลักทรัพย์กสิกรไทย ผ่าน Streaming และปฏิบัติตามเงื่อนไข หมายเหตุ และภายในระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น
  • กรณีมีผู้มีสิทธิมากกว่า 300 ท่าน บริษัทฯ จะเลือกผู้ที่มีคำสั่ง DCA จับคู่ ก่อนหลังตามลำดับ โดยเงื่อนไขเป็นไปตามที่ Settrade กำหนด
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดของรางวัลตามที่ Settrade กำหนด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของบริษัทฯ เป็นที่สิ้นสุด

โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน

ข่าวประชาสัมพันธ์

เตือนภัย Cyber : QR Code ปลอม สแกนต้องระวัง
10 มิ.ย. 2567

เตือนภัย Cyber : QR Code ปลอม สแกนต้องระวัง

โอกาสครั้งใหม่ ลงทุนหุ้นญี่ปุ่นและอเมริกา ผ่านตลาดหลักทรัพย์ไทยด้วย DR/DRx จากกรุงไทย
10 มิ.ย. 2567

โอกาสครั้งใหม่ ลงทุนหุ้นญี่ปุ่นและอเมริกา ผ่านตลาดหลักทรัพย์ไทยด้วย DR/DRx จากกรุงไทย

บล.กสิกรไทย คว้า 11 รางวัล จากสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุนปี 2023
9 พ.ค. 2567

บล.กสิกรไทย คว้า 11 รางวัล จากสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุนปี 2023

เข้าใจประเภท บัญชีหุ้น ก่อนเริ่มลงทุน
24 เม.ย. 2567

เข้าใจประเภท บัญชีหุ้น ก่อนเริ่มลงทุน

ลงทุนหุ้นนอกทันใจ… แลกเงินออนไลน์ Real-Time 10 สกุลเงิน 19 ประเทศ
8 เม.ย. 2567

ลงทุนหุ้นนอกทันใจ… แลกเงินออนไลน์ Real-Time 10 สกุลเงิน 19 ประเทศ

วิธีป้องกันภัย จาก E-mail และ Chat ปลอม
26 มี.ค. 2567

วิธีป้องกันภัย จาก E-mail และ Chat ปลอม