ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

เริ่มออมหุ้นแบบ DCA กับ KS บน Streaming ได้แล้ววันนี้

22 กรกฎาคม 2565

เริ่มออมหุ้นแบบ DCA กับ KS บน Streaming ได้แล้ววันนี้

รับเลย Central Gift Voucher มูลค่า 100 บาท*

วันนี้ - 31 สิงหาคม 2565

  • เฉพาะลูกค้าที่มีการตั้งคำสั่ง DCA ใหม่ ผ่าน Streaming และมีรายการ DCA จับคู่เกิดขึ้นอย่างน้อย 1 ครั้ง ระหว่างวันที่ 18 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2565
  • จำนวนเงินลงทุนขั้นต่ำของการลงทุนแบบ DCA เป็นไปตามเงื่อนไขของ Settrade

เงื่อนไขและหมายเหตุ :

  • ขอสงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าที่มีการตั้งคำสั่ง DCA ใหม่ กับหลักทรัพย์กสิกรไทย ผ่าน Streaming และมีรายการจับคู่เกิดขึ้นอย่างน้อย 1 ครั้ง ระหว่างวันที่ 18 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2565 เท่านั้น
  • จำนวนเงินลงทุนขั้นต่ำของการลงทุนแบบ DCA ที่ 5,000 บาท หรือตามที่ Settrade กำหนด
  • ขอสงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้า 300 ท่านแรก ที่มีการตั้งคำสั่ง DCA ใหม่ กับหลักทรัพย์กสิกรไทย ผ่าน Streaming และปฏิบัติตามเงื่อนไข หมายเหตุ และภายในระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น
  • กรณีมีผู้มีสิทธิมากกว่า 300 ท่าน บริษัทฯ จะเลือกผู้ที่มีคำสั่ง DCA จับคู่ ก่อนหลังตามลำดับ โดยเงื่อนไขเป็นไปตามที่ Settrade กำหนด
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดของรางวัลตามที่ Settrade กำหนด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของบริษัทฯ เป็นที่สิ้นสุด

โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน

ข่าวประชาสัมพันธ์

KS คว้ารางวัลเกียรติยศ บริษัทหลักทรัพย์ยอดเยี่ยมแห่งปี 2566  เป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน
17 ก.ค. 2566

KS คว้ารางวัลเกียรติยศ บริษัทหลักทรัพย์ยอดเยี่ยมแห่งปี 2566 เป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน

ลงทุนหุ้นนอกออนไลน์กับ KS 28ตลาดทั่วโลก!
10 ก.ค. 2566

ลงทุนหุ้นนอกออนไลน์กับ KS 28ตลาดทั่วโลก!

DR80 New Release ก้าวนำการเติบโต ลงทุ้นหุ้น AI เปลี่ยนโลก
20 มิ.ย. 2566

DR80 New Release ก้าวนำการเติบโต ลงทุ้นหุ้น AI เปลี่ยนโลก

บมจ.หลักทรัพย์กสิกรไทย ขอแจ้งยกเลิกการส่ง SMS แบบแนบลิงก์ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับลูกค้า
2 พ.ค. 2566

บมจ.หลักทรัพย์กสิกรไทย ขอแจ้งยกเลิกการส่ง SMS แบบแนบลิงก์ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับลูกค้า

โอกาสลงทุน...หุ้นประกันจีนและเกมจีนระดับโลก PINGAN80 /NETEASE80
24 มี.ค. 2566

โอกาสลงทุน...หุ้นประกันจีนและเกมจีนระดับโลก PINGAN80 /NETEASE80

แจ้งการเปลี่ยนแปลง URL ที่เข้าใช้งาน ระบบการซื้อ-ขายหุ้นต่างประเทศผ่านเว็บไซต์ KS
19 ก.ย. 2565

แจ้งการเปลี่ยนแปลง URL ที่เข้าใช้งาน ระบบการซื้อ-ขายหุ้นต่างประเทศผ่านเว็บไซต์ KS