ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

เริ่มออมหุ้นแบบ DCA กับ KS บน Streaming ได้แล้ววันนี้

22 กรกฎาคม 2565

เริ่มออมหุ้นแบบ DCA กับ KS บน Streaming ได้แล้ววันนี้

รับเลย Central Gift Voucher มูลค่า 100 บาท*

วันนี้ - 31 สิงหาคม 2565

  • เฉพาะลูกค้าที่มีการตั้งคำสั่ง DCA ใหม่ ผ่าน Streaming และมีรายการ DCA จับคู่เกิดขึ้นอย่างน้อย 1 ครั้ง ระหว่างวันที่ 18 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2565
  • จำนวนเงินลงทุนขั้นต่ำของการลงทุนแบบ DCA เป็นไปตามเงื่อนไขของ Settrade

เงื่อนไขและหมายเหตุ :

  • ขอสงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าที่มีการตั้งคำสั่ง DCA ใหม่ กับหลักทรัพย์กสิกรไทย ผ่าน Streaming และมีรายการจับคู่เกิดขึ้นอย่างน้อย 1 ครั้ง ระหว่างวันที่ 18 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2565 เท่านั้น
  • จำนวนเงินลงทุนขั้นต่ำของการลงทุนแบบ DCA ที่ 5,000 บาท หรือตามที่ Settrade กำหนด
  • ขอสงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้า 300 ท่านแรก ที่มีการตั้งคำสั่ง DCA ใหม่ กับหลักทรัพย์กสิกรไทย ผ่าน Streaming และปฏิบัติตามเงื่อนไข หมายเหตุ และภายในระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น
  • กรณีมีผู้มีสิทธิมากกว่า 300 ท่าน บริษัทฯ จะเลือกผู้ที่มีคำสั่ง DCA จับคู่ ก่อนหลังตามลำดับ โดยเงื่อนไขเป็นไปตามที่ Settrade กำหนด
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดของรางวัลตามที่ Settrade กำหนด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของบริษัทฯ เป็นที่สิ้นสุด

โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน

ข่าวประชาสัมพันธ์

โอกาสลงทุน...หุ้นประกันจีนและเกมจีนระดับโลก PINGAN80 /NETEASE80
24 มี.ค. 2566

โอกาสลงทุน...หุ้นประกันจีนและเกมจีนระดับโลก PINGAN80 /NETEASE80

NETEASE80 โอกาสลงทุน
21 มี.ค. 2566

NETEASE80 โอกาสลงทุน "หุ้นเกมจีน" ระดับโลก

PINGAN80 โอกาสลงทุน
21 มี.ค. 2566

PINGAN80 โอกาสลงทุน "หุ้นประกันจีน" ระดับโลก

เอ๊ะ! ซักนิด ก่อนคิดคลิกลิงก์ ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น
23 ม.ค. 2566

เอ๊ะ! ซักนิด ก่อนคิดคลิกลิงก์ ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น

แจ้งการเปลี่ยนแปลง URL ที่เข้าใช้งาน ระบบการซื้อ-ขายหุ้นต่างประเทศผ่านเว็บไซต์ KS
19 ก.ย. 2565

แจ้งการเปลี่ยนแปลง URL ที่เข้าใช้งาน ระบบการซื้อ-ขายหุ้นต่างประเทศผ่านเว็บไซต์ KS

แจ้งเปลี่ยนเงื่อนไขการถอนเงินออกจากบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์
18 ก.ค. 2565

แจ้งเปลี่ยนเงื่อนไขการถอนเงินออกจากบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์