KS News

ks news

KS News

ks news

เริ่มออมหุ้นแบบ DCA กับ KS บน Streaming ได้แล้ววันนี้

July 22, 2022

เริ่มออมหุ้นแบบ DCA กับ KS บน Streaming ได้แล้ววันนี้

รับเลย Central Gift Voucher มูลค่า 100 บาท*

วันนี้ - 31 สิงหาคม 2565

  • เฉพาะลูกค้าที่มีการตั้งคำสั่ง DCA ใหม่ ผ่าน Streaming และมีรายการ DCA จับคู่เกิดขึ้นอย่างน้อย 1 ครั้ง ระหว่างวันที่ 18 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2565
  • จำนวนเงินลงทุนขั้นต่ำของการลงทุนแบบ DCA เป็นไปตามเงื่อนไขของ Settrade

เงื่อนไขและหมายเหตุ :

  • ขอสงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าที่มีการตั้งคำสั่ง DCA ใหม่ กับหลักทรัพย์กสิกรไทย ผ่าน Streaming และมีรายการจับคู่เกิดขึ้นอย่างน้อย 1 ครั้ง ระหว่างวันที่ 18 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2565 เท่านั้น
  • จำนวนเงินลงทุนขั้นต่ำของการลงทุนแบบ DCA ที่ 5,000 บาท หรือตามที่ Settrade กำหนด
  • ขอสงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้า 300 ท่านแรก ที่มีการตั้งคำสั่ง DCA ใหม่ กับหลักทรัพย์กสิกรไทย ผ่าน Streaming และปฏิบัติตามเงื่อนไข หมายเหตุ และภายในระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น
  • กรณีมีผู้มีสิทธิมากกว่า 300 ท่าน บริษัทฯ จะเลือกผู้ที่มีคำสั่ง DCA จับคู่ ก่อนหลังตามลำดับ โดยเงื่อนไขเป็นไปตามที่ Settrade กำหนด
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดของรางวัลตามที่ Settrade กำหนด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของบริษัทฯ เป็นที่สิ้นสุด

โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน

KS News

เอ๊ะ! ซักนิด ก่อนคิดคลิกลิงก์ ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น
Jan 23, 2023

เอ๊ะ! ซักนิด ก่อนคิดคลิกลิงก์ ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น

1 เสียงของท่าน...เป็นแรงใจให้เรา IAA Best Analyst Awards 2022
Oct 7, 2022

1 เสียงของท่าน...เป็นแรงใจให้เรา IAA Best Analyst Awards 2022

Please be informed a new URL of KS Global Invest Platform
Sept 19, 2022

Please be informed a new URL of KS Global Invest Platform

Notification of change the conditions for cash withdrawal from trading account
Jul 18, 2022

Notification of change the conditions for cash withdrawal from trading account

บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCB เริ่มซื้อขายวันที่ 27 เมษายน 2565 และเพิกถอน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCBB
Apr 27, 2022

บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCB เริ่มซื้อขายวันที่ 27 เมษายน 2565 และเพิกถอน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCBB

โปรแกรม Streaming for PC เวอร์ชั่นใหม่จะเริ่มให้ลูกค้าใช้งาน 31 มีนาคม 2565
Mar 14, 2022

โปรแกรม Streaming for PC เวอร์ชั่นใหม่จะเริ่มให้ลูกค้าใช้งาน 31 มีนาคม 2565