Career

Opportunity

Career

Opportunity

ตำแหน่งงาน

งานตำแหน่งต่างๆที่ KSecurities

แนะนำ Kasikorn Securities

หลักทรัพย์กสิกรไทย คำตอบทางการเงินที่ครบวงจร พร้อมความเป็นเลิศของบริการ บริษัท หลักทรัพย์กสิกรไทยเป็นบริษัทในเครือธนาคารกสิกรไทย ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทที่ให้บริการด้านการเงินชั้นนำของไทย มีโครงสร้างอันแข็งแกร่งจากประสบการณ์ ผลงาน และความเชี่ยวชาญอันยาวนานในธุรกิจการเงินการธนาคาร

บริษัท หลักทรัพย์กสิกรไทยเป็นบริษัทที่ได้รับอนุญาตที่มีความเชี่ยวชาญในการให้บริการด้านการลงทุนแบบครบวงจร ไม่ว่าจะเป็นการให้คำปรึกษาด้านวาณิชธนกิจ การรับประกันและจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ตลอดจนการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ โดยบริษัท ฯ เป็นสมาชิกของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และจดทะเบียนเป็นโบรกเกอร์หมายเลข 11 ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

Job Title

Equity Wealth Manager / ผู้จัดการเงินทุนบุคคล
Financial Services, Capital markets, Investment Consultant
01 Mar 2023

Responsibilities

 • Offer investment advice to clients, provide specific strategies and goals based on individual needs and preferences
 • Able to introduce, monitor and consult wide varieties of financial products to clients

Qualifications

 • Bachelor's degree or higher in Finance, Economics, Accounting or other related fields
 • 0-5 years of experience as Investment Consultant  in Finance or Securities Industry
 • Possess IC License
 • Pleasant personality
 • Good communication skills
 • Good command of English or other foreign languages  is preferable
 • New Grads also welcome
Economist and Strategist Research
Research,Analyst,Strategist
01 Mar 2023

Job Description

 • Analyze global and domestic economic performance and outlook and provide insightful read through for each related industry.
 • Publish research reports (in English) which cover both short-term and long-term aspects of economy and investments. The research report should be comprehensive and provide clients economic insights and relevant investment recommendations.
 • Regularly update the key economic events and data as well as key global trends that have impacts to the economy and investments.
 • Cooperate with sales teams to provide ideas and recommendations to clients on the economy and investment.

Qualification

 • Bachelor’s or Master’s degree in Economics or related fields from recognized universities.
 • Experience in investment and economic research is preferred.
 • Good team play and in the same time strong ability to work independently.
 • Strong command of English.
 • Strong presentation skills.
 • Inquisitive mind and strong work attitude.
Application Specialist
System analyst, Business Analyst, Software Engineer
01 Mar 2023

Responsibilities

 • Determine operational process objectives by studying business functions, gathering information; evaluating expected outcome and format.
 • Analyze requirements including design for constructing diagram and writing document of specification and operational workflow.
 • Collaborate directly with business stakeholders to provide solution, guidance and consultation in addressing application service effectively
 • Collaborate directly with technical team i.e. designer, system analyst, developer to deliver application resolution
 • Prepare test scripts and perform testing ranging from functional testing, integration testing, UAT testing, regression testing and PVT testing.
 • Be able to work in a collaborative environment with service mind and positive attitude.
 • Be able to work under pressure to prioritize and manage multi-tasks on time efficiently.
 • Be able to work in multiple projects simultaneously.
 • Ensure excellence in application service delivery to meet business user and customer satisfaction and minimize down time on a daily basis
 • Monitor and take action on application processing task as per a pre-schedule defined
 • Willing to work in on-call support model

Qualifications

 • Bachelor’s or Master’s degree in IT, computer science, computer engineer, or related fields. 
 • 3 – 7 years of working experience in business system analysis or a related field
 • Strong communication skills i.e. spoken and written, and presentation
 • Good people management and conflict resolution skills
 • Proficient computer skills, including Microsoft Office Suite. (Word, PowerPoint, Outlook, and Excel) and related tools
 • Background skills in software development technology such as Java, SQL, Jasper, API, Git, and related fields
 • Background skills in system analysis and design role
 • Experience in Securities trading, financial asset, and financial business is preferable.
Corporate Strategy
MBA, Economics, Finance
01 Mar 2023

Job Description

 • Working with management in the development of strategic business plans and initiatives.
 • Collaborate cross-functionally to drive understanding of strategic business plans and initiatives throughout the company and to surface and resolve issues by partnering closely with execution teams.
 • Identify, analyze and prioritize gaps between execution and company strategies.
 • Proactively prepare industry research and analysis.
 • Help assemble monthly and quarterly management reports.
 • Envision, participate in or execute "ad hoc" projects in support of strategy development.

Qualification

 • Master Degree in MBA, Economics, Finance or related field.
 • High achievement drive.
 • Good command of both written and spoken English.
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (อาวุโส)/ รองผู้บริหารฝ่าย ฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย์
Operation, Fund, IPO
01 Mar 2023

หน้าที่รับผิดชอบ -  บริหารจัดการงานในส่วนงานทะเบียนหุ้น และสามารถออกแบบระบบงาน

 • ให้บริการเรื่องฝาก ถอน โอน รับโอนหุ้น
 • Reconcile ยอดหุ้นของลูกค้าทั้งบริษัท กับ PTI
 • ให้บริการปิดสมุดทะเบียน เพื่อรับสิทธิประโยชน์ต่างๆ
 • ให้บริการจองหุ้นเพิ่มทุน แปลงสภาพ Tender Offer
 • รายงานยอดหลักทรัพย์คงเหลือให้ลูกค้า และ ออกจดหมายยืนยันยอด
 • ชำระรายการซื้อขายหลักทรัพย์กับ CUSTODIAN BANK และ TCH
 • รับผิดชอบงาน Product อื่นๆ Structure note/Private Fund/Mutual Fund
 • รับจองหุ้น IPO/ RO

คุณสมบัติ

 • จบปริญญาตรี / โท สาขา เศรษฐศาสตร์, การเงิน, การบัญชี หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในการทำงาน ธุรกิจหลักทรัพย์ 15 ปี ขึ้นไป
 • มีทักษะในการใช้โปรแกรม Microsoft Word, Excel, Power Point ขั้นสูง
 • สามารถสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้
 • มีมนุษยสัมพันธ์, ชอบงานบริการ
Business Development Analyst
Structured Notes, Derivative Warrant, Block Trade, Global Investment, Private Fund
28 Mar 2023

Responsibilities:

 • Conduct business research to understand the competitive landscape and identify market trends, business opportunities, and customer needs
 • Analyze business information, including customers, sales, distribution channels, customer journey, operating processes, trading strategies, etc., to generate insights and turn business challenges to thoughtful product roadmap
 • Develop business strategies to increase revenue, optimize cost, and improve customer satisfaction in alignment with the company’s strategic direction
 • Construct business proposal and financial forecast to pitch for the budget approval
 • Coordinate with Business Solution team, Product team, and business partners to deploy the strategies and product roadmap into execution
 • Setup targets and monitor business key results, and engage the Product team to achieve the business targets

Business in scope:

 • Equity Derivatives Business
  (Structured Notes, Derivative Warrant, SSF Block Trade, and SBL)
 • Global Investment
 • Private Fund

 Qualifications and Skills

 • Education: Graduated in Business Administration, Business Analytics, or related fields
 • Experience:
  • 1-3 years working experience in business development, business data analytics or business strategist, etc.
  • Experience in investment industry is a plus
 • Skills:
  • Excellent business analytics and problem-solving skills
  • Strong communication, visualization, and presentation skills
  • Ability to rapport with teams and partners globally
  • Proficiency in English