Mutual Fund

บทวิเคราะห์กองทุนรวมทั้ง กลยุทธ์การลงทุน ปัจจัยพื้นฐานและทางเทคนิค

Mutual Fund

บทวิเคราะห์กองทุนรวมทั้ง กลยุทธ์การลงทุน ปัจจัยพื้นฐานและทางเทคนิค

วางแผนภาษีดี เก็บเงินเพิ่ม ได้ไม่ยาก

KS Research Strategy Analysis by KS Research Strategy
25 พฤษภาคม 2566

วางแผนภาษีดี เก็บเงินเพิ่ม ได้ไม่ยาก

ในการดำเนินชีวิตประจำวันของแต่ละคน คงหลีกหนีไม่พ้นเรื่องภาษีต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น.. 

  • ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)  
  • อากรแสตมป์ 
  • ภาษีธุรกิจเฉพาะ เป็นต้น

เราจึงต้องมีการเตรียมการวางแผนภาษี หรือ เตรียมการเพื่อเสียภาษีให้ถูกต้อง ในฐานะพลเมืองที่ดีและใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีต่างๆที่กฎหมายกำหนดไว้ไปใช้ลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปี เพื่อบรรเทาภาระภาษีให้น้อยลง ไม่ต้องเสียภาษีมากจนเกินไป รวมถึงไม่ต้องชำระภาษีเพิ่มหรือเสียเบี้ยปรับโดยใช่เหตุ 

และยิ่งถ้าเราวางแผนภาษีได้เป็นอย่างดี เงินที่ประหยัดได้นี้ ก็สามารถนำไปต่อยอดให้ออกดอกออกผล สร้างเงินกลับมาให้เราได้อีกต่อหนึ่งด้วย เช่น การลงทุนใน SSF/RMF เป็นต้น

การวางแผนภาษีที่ดี จึงควรเริ่มต้นจากการทำความเข้าใจรายละเอียดเรื่องภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และรู้จักใช้ประโยชน์จากสิทธิประโยชน์ทางภาษีให้คุ้มค่า สิ่งที่หลายๆ ท่านควรทราบเบื้องต้นสำหรับการวางแผนภาษีจะมีอะไรบ้างไปดูกันเลย

1. ต้องรู้ประเภทและค่าใช้จ่ายของเงินได้พึงประเมิน

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ถือเป็นภาษีทางตรงที่บุคคลธรรมดาอย่างเราต้องเสียภาษี โดยการคิดภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจะคำนวณดังนี้  ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา =เงินได้สุทธิ*อัตราภาษี

*เงินได้สุทธิ มาจาก เงินได้พึงประเมิน-ค่าใช้จ่าย-ค่าลดหย่อน-เงินบริจาค

*อัตราภาษี มาจาก อัตราก้าวหน้า 5-35% ของเงินได้สุทธิ

จะเห็นได้ว่า ยิ่งใช้สิทธิลดหย่อนภาษีมาก เงินได้สุทธิที่นำไปคำนวณภาษียิ่งลดลง ก็ทำให้เสียภาษีน้อยลงนั่นเอง

2. ต้องรู้ค่าลดหย่อน ช่วยลดภาษีได้เพิ่มขึ้น

การวางแผนเรื่องค่าลดหย่อนให้เป็นไปอย่างเหมาะสม จะช่วยให้รายได้สุทธิลดลงและเสียภาษีน้อยลง โดยค่าลดหย่อนแบ่งเป็น 3 ส่วน ดังนี้

- สิทธิลดหย่อนขั้นพื้นฐานของชีวิต เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าดูแลพ่อแม่และบุตร เป็นต้น

- สิทธิลดหย่อนเพื่อการออมและลงทุน  เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราชการ (กบข.) กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) กองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) และประกันชีวิต เป็นต้น

- สิทธิลดหย่อนเพื่อการบริจาคเงินให้องค์กรการกุศลหรือสนับสนุนการศึกษา

*รู้หรือไม่? ในแต่ละปีภาครัฐมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการให้สิทธิประโยชน์ในการลดหย่อนภาษีเพิ่มเติมจากการใช้จ่าย การออมและการลงทุน ทุกท่านสามารถติดตามข่าวสารจากภาครัฐเพื่อไม่ให้พลาดโอกาสการใช้สิทธิลดหย่อนภาษีด้วยนะ

3. รู้วิธีการคำนวณภาษี

หลังจากที่นำรายได้ทั้งปี มาหักค่าใช้จ่ายตามประเภทรายได้ และหักค่าลดหย่อนต่าง ๆ แล้ว จากนั้นเราจึงจะนำเงินได้สุทธิมาคำนวณภาษีในอัตราก้าวหน้า

4. รู้ช่องทางการยื่นภาษี

ปัจจุบันเราสามารถยื่นแบบแสดงรายการผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ของกรมสรรพากร ซึ่งจะช่วยเพิ่มความสะดวกสบายและความรวดเร็ว ในการยื่นภาษีได้อีกทางหนึ่ง

ลูกค้า KS สนใจลงทุนในกองทุนรวม สอบถามข้อมูลได้ที่ผู้จัดการเงินทุนบุคคลของท่าน

เปิดพอร์ตกองทุนรวมกับ KS ลงทุนได้หลากหลายบลจ. เปิดพอร์ตลงทุน >> https://ksecurities.co/open-account

#KS #หลักทรัพย์กสิกรไทย #กองทุน #ผลตอบแทน #หุ้นไทย #การลงทุนหลักทรัพย์ #FUND

ลุ้นหุ้นไทยฟื้นตัว ทยอยสะสม K-SET50
3 มิ.ย. 2566

ลุ้นหุ้นไทยฟื้นตัว ทยอยสะสม K-SET50

ลัดฟ้าไปลงทุนกับกองทุน หุ้นยุโรป ชั้นนำ
31 พ.ค. 2566

ลัดฟ้าไปลงทุนกับกองทุน หุ้นยุโรป ชั้นนำ

Update ผลงานกองทุนแนะนำประจำเดือนพฤษภาคม 2566
27 พ.ค. 2566

Update ผลงานกองทุนแนะนำประจำเดือนพฤษภาคม 2566

K-China กองทุนเปิดเค ไชน่า หุ้นทุน
20 พ.ค. 2566

K-China กองทุนเปิดเค ไชน่า หุ้นทุน

อินเดีย ขึ้นแท่นเป็นประเทศที่มีประชากรเยอะที่สุดในโลก
13 พ.ค. 2566

อินเดีย ขึ้นแท่นเป็นประเทศที่มีประชากรเยอะที่สุดในโลก

หว่านเมล็ดการลงทุนกับโอกาสหลังวิกฤตในเวียดนาม …เติบโตยืนหนึ่งในอาเซียน K-VIETNAM
29 เม.ย. 2566

หว่านเมล็ดการลงทุนกับโอกาสหลังวิกฤตในเวียดนาม …เติบโตยืนหนึ่งในอาเซียน K-VIETNAM