OFFSHORE

แหล่งรวมบทวิเคราะห์หลักทรัพย์ทั้ง กลยุทธ์การลงทุนโดยการวิเคราะห์ จากปัจจัยพื้นฐานและบทวิเคราะห์ทางเทคนิค บทวิเคราะห์หุ้นรายตัว

OFFSHORE

แหล่งรวมบทวิเคราะห์หลักทรัพย์ทั้ง กลยุทธ์การลงทุนโดยการวิเคราะห์ จากปัจจัยพื้นฐานและบทวิเคราะห์ทางเทคนิค บทวิเคราะห์หุ้นรายตัว

ลงทุนในหุ้นน้ำมัน - Invesco DB Oil Fund ETF (DBO US)

KS Research Strategy Analysis by KS Research Strategy
10 ตุลาคม 2564

ลงทุนในหุ้นน้ำมัน - Invesco DB Oil Fund ETF (DBO US)

สืบเนื่องจากการปรับตัวขึ้นมาอย่างร้อนแรงของราคาน้ำมันในช่วง 1-2 สัปดาห์ที่ผ่านมา โดยราคาน้ำมันดิบ WTI แตะระดับสูงสุดในรอบ 7 ปี (นับตั้งแต่ปี 2014) ซึ่งปัจจัยที่ทำให้ราคาน้ำมันปรับเพิ่มขึ้นคือปัญหาการขาดแคลนพลังงานในจีนและกลุ่มประเทศยุโรป นอกจากนี้ยังอยู่ในช่วง High Demand ในช่วงฤดูหนาวที่จะมีความต้องการในการบริโภคพลังงานมากกว่าปกติ ส่งผลให้เกิด Positive Sentiment กับราคาน้ำมัน

สำหรับนักลงทุนที่สนใจลงทุนในน้ำมัน สามารถพิจารณาลงทุนผ่านกองทุน Invesco DB Oil Fund ETF ที่บริหารจัดการโดย Invesco Capital Management LLC จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ New York Stock Exchange, NYSE Arca, ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันดิบ West Texas Intermediate (WTI) โดยมุ่งหวังสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดัชนี DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return

ประเด็นที่นักลงทุนต้องจับตามอง
การกระจายตัวของการฉีดวัคซีน (Vaccine) ที่ครอบคลุมประชากรทั่วโลกมากขึ้น ทำให้เกิดความคาดหวังว่าประชากรจะกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติ ส่งผลให้ราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
Merck บริษัทยาชื่อดังอันดับ 5 ของโลก ได้ร้องขอคณะผู้ควบคุมกฏระเบียบสหรัฐฯ อนุมัติใช้ยา Molnupiravir หลังจากคนไข้ผู้ติดเชื้อ Covid-19 รับประทานทานยา Molnupiravir วันละ 2 ครั้งเป็นระยะเวลา 5 วัน สามารถลดความรุนแรงของอาการได้ถึงครึ่งนึง เป็นปัจจัยในการเร่งการเปิดเมืองให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตแบบปกติได้เร็วขึ้น ทำให้คาดการณ์ว่า Demand ความต้องการใช้น้ำมันจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น
นักเศรษฐศาสตร์คาดว่าเศรษฐกิจทยอยกลับมาฟื้นตัว โดยเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมการบิน และการเดินทางที่คาดว่าอุปสงค์การใช้งานน้ำมันจะขยายตัว นอกจากนี้ราคาน้ำมันยังได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการผลิตน้ำมันในสหรัฐอเมริกา ที่ปรับตัวลดลงหลังเกิดพายุหิมะในรัฐเทกซัส (ปกติราคาน้ำมันจะปรับตัวขึ้นในช่วงฤดูหนาว) ราคาน้ำมันมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Correlation) ไปในทิศทางเดียวกับ GDP โลก ซึ่งเป็นสัญญาณว่าผู้บริโภคมั่นใจว่าเศรษฐกิจจะฟื้นตัวในปี 2564

Investor Tip:
Invesco DB Oil Fund ETF – บริหารจัดการโดย Invesco Capital Management LLC จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ New York Stock Exchange, NYSE Arca, ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยใช้ Ticker Code ในการซื้อขายว่า DBO US โดยมีขั้นต่ำในการซื้อขายที่ 1 หุ้น (Trade Lot = 1) ซึ่งลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้านำมันดิบ West Texas Intermediate (WTI) โดยมุ่งหวังสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดัชนี DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return

นักลงทุนสามารถพิจารณาลงทุนผ่านกองทุนรวมได้เช่นกัน ผ่าน กองทุนเปิดเค ออยล์ (K-Oil) (มูลค่าหน่วยลงทุน as of 4/10/2021 อยู่ที่ 5.45 บาท ผลการดำเนินงาน YTD as of 1/10/2021 อยู่ที่ 63.92% ) โดยเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Invesco DB Oil Fund ETF (กองทุนหลัก) และมีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่า 90% ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ

Source: KS OFFSHORE , CFRA Research ,Bloomberg

เปิดพอร์ตลงทุน >> https://bit.ly/3eC98sz

KS #KSecurities

Follow us :
LINE : http://bit.ly/KSLINEOA
Facebook: http://bit.ly/2XwGoaa
Instagram: http://bit.ly/332OqIT
Twitter: http://bit.ly/344OVng
YouTube: http://bit.ly/2QAdiFp

ปลุกความสวยในตัวคุณ ลงทุนในหุ้นเครื่องสำอางค์ชั้นนำระดับโลก
24 ต.ค. 2564

ปลุกความสวยในตัวคุณ ลงทุนในหุ้นเครื่องสำอางค์ชั้นนำระดับโลก

โอกาสการลงทุนหุ้น Mid-Small Cap ในจีนกับ Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF
21 ต.ค. 2564

โอกาสการลงทุนหุ้น Mid-Small Cap ในจีนกับ Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF

Merck อัศวินม้าขาวท่ามกลางวิกฤติ COVID-19
17 ต.ค. 2564

Merck อัศวินม้าขาวท่ามกลางวิกฤติ COVID-19

Coinbase ประตูสู่โลกแห่งการเงินยุคใหม่
6 ต.ค. 2564

Coinbase ประตูสู่โลกแห่งการเงินยุคใหม่

รู้จักกับหุ้น FANGMAN 2021
3 ต.ค. 2564

รู้จักกับหุ้น FANGMAN 2021

PFIZER – บริษัทยาที่ใหญ่ที่สุดในโลก
26 ก.ย. 2564

PFIZER – บริษัทยาที่ใหญ่ที่สุดในโลก