Daily View

แหล่งรวมบทวิเคราะห์หลักทรัพย์ทั้ง
กลยุทธ์การลงทุน
โดยการวิเคราะห์ จากปัจจัยพื้นฐานและบทวิเคราะห์ทางเทคนิค บทวิเคราะห์หุ้นรายตัว

Daily View

แหล่งรวมบทวิเคราะห์หลักทรัพย์ทั้ง
กลยุทธ์การลงทุน
โดยการวิเคราะห์ จากปัจจัยพื้นฐานและบทวิเคราะห์ทางเทคนิค บทวิเคราะห์หุ้นรายตัว

KCE : บมจ.เคซีอี อีเลคโทรนิคส์

KS Research Strategy Analysis by KS Research Strategy
15 กันยายน 2564

KCE : บมจ.เคซีอี อีเลคโทรนิคส์
ราคาปิด (14.09.2021) 79.75  บาท
ราคาพื้นฐาน 100.00 บาท
- รายได้และกำไรคาดว่าจะยังเติบโตแข็งแกร่งจากความต้องการของลูกค้าที่เข้ามาต่อเนื่องใน 3Q21 
- คาดจะเติบโตก้าวกระโดดใน 4Q21 จากการเพิ่มกำลังการผลิตใหม่
- ค่าเงินบาทกลับมาแข็งค่าเทียบดอลลาร์ค่อนข้างเร็วและแรงในปัจจุบันกดดันราคาหุ้นระยะสั้น มองว่าเป็นโอกาสในการทยอยเข้าสะสมลงทุน

HANA : บมจ.ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส์
17 ก.ย. 2564

HANA : บมจ.ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส์

Daily View 17.09.2021
17 ก.ย. 2564

Daily View 17.09.2021

10 อันดับ NVDR ซื้อ-ขายสุทธิ 17 ก.ย. 2564
17 ก.ย. 2564

10 อันดับ NVDR ซื้อ-ขายสุทธิ 17 ก.ย. 2564

BAFS : บมจ.บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ
16 ก.ย. 2564

BAFS : บมจ.บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ

10 อันดับ NVDR ซื้อ-ขายสุทธิ 16 ก.ย. 2564
16 ก.ย. 2564

10 อันดับ NVDR ซื้อ-ขายสุทธิ 16 ก.ย. 2564

Daily View 15.09.2021
15 ก.ย. 2564

Daily View 15.09.2021