โปรโมชัน


โปรโมชัน


ลงทุนหุ้นนอก Happy Mid-Year 2023

ลงทุนหุ้นนอก Happy Mid-Year 2023

แฮปปี้ 1
ไม่มีขั้นต่ำในการฝากเงินเข้าพอร์ต

แฮปปี้ 2
โอนฟรี* ไม่มีค่าธรรมเนียม

แฮปปี้ 3
ค่าคอมมิชชั่นซื้อ-ขายหุ้น US ขั้นต่ำเพียง 4.99 USD** 0.08 USD/หุ้น

แฮปปี้ 4
อัตราแลกเปลี่ยนเงินต่างประเทศ เรทพิเศษ***

หมายเหตุ :
* กรณีการแลกเปลี่ยนสกุลเงินจากสกุลเงินต่างประเทศกลับมาเป็นสกุลเงินไทย คิดค่าธรรมเนียม 900 บาท/ ครั้ง/ สกุลเงิน (ยกเว้นสกุลเงิน JPY คิดค่าธรรมเนียม 500 บาท/ครั้ง และค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นจากธนาคารต่างประเทศไม่เกิน 0.25%)
** ค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ 4.99 USD คิดจากการซื้อ หรือ ขายหลักทรัพย์ ต่อรายการ
*** อัตราแลกเปลี่ยนเรทเศษที่ลูกค้าได้รับจะใกล้เคียงกับ Interbank Rate โดยขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนในขณะนั้น

เงื่อนไข
- สิทธิเศษสำหรับลูกค้าของบริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศเท่านั้น
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่นแปลงสิทธิประโยชน์ต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีมีข้อพิพาท ให้ถือว่าคำตัดสินหรือดุลยพินิจของบริษัทฯ เป็นที่สิ้นสุด

โปรโมชัน

บริการข้อมูลการลงทุนผ่าน LINE KS Connect
11 ธ.ค. 2566

บริการข้อมูลการลงทุนผ่าน LINE KS Connect

SINGLE STOCK FUTURES BLOCK TRADE
1 พ.ย. 2566

SINGLE STOCK FUTURES BLOCK TRADE

ลงทุนหุ้นนอก Happy Mid-Year 2023
25 ก.ค. 2566

ลงทุนหุ้นนอก Happy Mid-Year 2023

ลดค่าธรรมเนียม เต็มคาราเบล ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป!
19 มิ.ย. 2566

ลดค่าธรรมเนียม เต็มคาราเบล ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป!

TFEX ขยายเวลาเทรด  USD Futures ถึงเที่ยงคืน!!! เริ่มแล้ววันนี้ !
25 ก.ย. 2564

TFEX ขยายเวลาเทรด USD Futures ถึงเที่ยงคืน!!! เริ่มแล้ววันนี้ !