เปิดบัญชีลงทุนโดยไม่มี K PLUS

สะดวก...เปิดบัญชีออนไลน์!

เปิดบัญชีลงทุนโดยไม่มี K PLUS

สะดวก...เปิดบัญชีออนไลน์!

เปิดบัญชีลงทุนโดยไม่มี K PLUS


 1. เข้าสู่ระบบการเปิดบัญชี
 2. กรอกข้อมูลส่วนตัว
 3. ถ่ายรูปคู่กับบัตรประชาชนพร้อมแนบเอกสาร
  • บัตรประชาชน
  • สำเนาหน้าบัญชีธนาคาร
  • ตัวอย่างลายเซ็น
 4. ยืนยันการเปิดบัญชี
 5. รอผลอนุมัติเปิดบัญชี
* หมายเหตุ : กรุณาใช้อุปกรณ์ที่สามารถถ่ายภาพได้ เพื่อยืนยันตัวตน อาทิ โทรศัพท์มือถือ แท๊ปเล็ต และคอมพิวเตอร์ที่มีกล้องถ่ายภาพ

รายการเด่นที่น่าติดตาม