KS Forward

KS Forward

KS Forward

KS Forward

KS Forward วันที่ 11 มิ.ย. 2567

11 มิถุนายน 2567
https://www.youtube.com/live/dtI35Is9Bpo

KS Forward วันที่ 11 มิ.ย. 2567 พบกับอัพเดทประเด็นลงทุน

  •  Apple เปิดตัว iOS 18
  • กลุ่มธนาคารยังไม่ฟื้น
  • วิเคราะห์ Update ข่าวรถไฟฟ้าความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน,รถไฟฟ้าสายสีสม,

Petrochemical, BANPU, Banking Sector

ติดตามการวิเคราะห์ โดยคุณบอม สรพล (นักกลยุทธ์) และทีมนักวิเคราะห์

ชมทันที https://ksecurities.co/KSForward11062024

#KSForward #หลักทรัพย์กสิกรไทย #ksecurities #KS #Stock #Investment #ลงทุน #หุ้น #Money #เทรดหุ้น #เปิดพอร์ตหุ้น

0:00        Update ข่าวสารการลงทุน

22:25      สรุปภาพรวมตลาดทั่วโลก

25:51      Update รถไฟฟ้าความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน

30:57      Update รถไฟฟ้าสายสีสม

33:03      วิเคราะห์ Petrochemical Sector

39:40      วิเคราะห์ BANPU

45:52      วิเคราะห์ Banking Sector

1:06:01  กลยุทธ์การลงทุน

13 มิ.ย. 2567

KS Forward วันที่ 13 มิ.ย. 2567

12 มิ.ย. 2567

KS Forward วันที่ 12 มิ.ย. 2567

10 มิ.ย. 2567

KS Forward วันที่ 10 มิ.ย. 2567

7 มิ.ย. 2567

KS Forward วันที่ 7 มิ.ย. 2567

6 มิ.ย. 2567

KS Forward วันที่ 6 มิ.ย. 2567

5 มิ.ย. 2567

KS Forward วันที่ 5 มิ.ย. 2567