KS Forward

KS Forward

KS Forward

KS Forward

KS Forward วันที่ 13 พ.ค. 2565

13 พฤษภาคม 2565

KS Forward วันที่ 13 พ.ค. 2565 พบกับอัพเดทประเด็นลงทุน
-คงมุมมอง Sell in 1st Half of May & Buy Back
-วิเคราะห์เงินเฟ้อสหรัฐเชิงลึก และผลต่อการประชุม FOMC ครั้งถัดไป
-สรุปการประชุมนักวิเคราะห์ BBIK, BE8 ประกาศเข้าซื้อกิจการ X10
-วิเคราะห์กลุ่มการเงิน พลังงาน
-วันนี้คาด SET แกว่งในกรอบ1580-90 แนะ BE8, BH

ติดตามการวิเคราะห์ โดยคุณบอมบ์ สรพล (นักกลยุทธ์) , และทีมนักวิเคราะห์

19 พ.ค. 2565

KS Forward วันที่ 19 พ.ค. 2565

18 พ.ค. 2565

KS Forward วันที่ 18 พ.ค. 2565

17 พ.ค. 2565

KS Forward วันที่ 17 พ.ค. 2565

12 พ.ค. 2565

KS Forward วันที่ 12 พ.ค. 2565

11 พ.ค. 2565

KS Forward วันที่ 11 พ.ค. 2565

10 พ.ค. 2565

KS Forward วันที่ 10 พ.ค. 2565