ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

การจองหุ้น TIDLOR เข้าพอร์ตหุ้น KS สำหรับลูกค้า KS

21 เมษายน 2564


การจองหุ้น TIDLOR เข้าพอร์ตหุ้น KS สำหรับลูกค้า KS

จองซื้อ : ช่องทาง ONLINE K-My Invest ธนาคารกสิกรไทย เวลา 09.00 น. 22 เม.ย. 64 ถึง 16.00 น. 26 เม.ย. 64

คลิกเลย >>> https://kbank.co/39TnrWJ

กรอกข้อมูลพอร์ต :

  1. ชื่อผู้จอง และชื่อบัญชีหุ้น ต้องเป็นบุคคลเดียวกัน
  2. ระบุ บมจ. หลักทรัพย์กสิกรไทย เลขที่ 011
  3. กรอกเลขที่บัญชีหุ้น 7 หลัก

ผลการจัดสรร :
ประกาศราคาสุดท้าย และ ผลจัดสรร 28 เมษายน 2564
ตรวจสอบผลการจัดสรร https://www.settrade.com/

เงินติดล้อ #หุ้นTIDLOR #KS #KSecurities

โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

ข่าวประชาสัมพันธ์

Streaming Fund+ พร้อมใช้! 30 มกราคม 2565 เป็นต้นไป
27 ม.ค. 2565

Streaming Fund+ พร้อมใช้! 30 มกราคม 2565 เป็นต้นไป

บริษัท บริทาเนีย จำกัด (มหาชน) หรือ BRI
8 ธ.ค. 2564

บริษัท บริทาเนีย จำกัด (มหาชน) หรือ BRI "ประกาศราคาเสนอขายสุดท้ายที่ 10.50 บาท"

การจองซื้อหุ้นสามัญ MAKRO บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
3 ธ.ค. 2564

การจองซื้อหุ้นสามัญ MAKRO บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)

การจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) - ANAN
15 พ.ย. 2564

การจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) - ANAN

ร่วมโหวตให้ KS IAA Best Analyst Awards 2021 กับรางวัลทีมนักวิเคราะห์การลงทุนยอดเยี่ยม และนักวิเคราะห์ยอดเยี่ยม ประจำปี 2564
15 ก.ย. 2564

ร่วมโหวตให้ KS IAA Best Analyst Awards 2021 กับรางวัลทีมนักวิเคราะห์การลงทุนยอดเยี่ยม และนักวิเคราะห์ยอดเยี่ยม ประจำปี 2564

ขั้นตอนสำหรับการนำหุ้น TIDLOR เข้าพอร์ต (สำหรับผู้มีพอร์ตหุ้นกับ KS)
19 เม.ย. 2564

ขั้นตอนสำหรับการนำหุ้น TIDLOR เข้าพอร์ต (สำหรับผู้มีพอร์ตหุ้นกับ KS)