ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

การจองหุ้น TIDLOR เข้าพอร์ตหุ้น KS สำหรับลูกค้า KS

21 เมษายน 2564


การจองหุ้น TIDLOR เข้าพอร์ตหุ้น KS สำหรับลูกค้า KS

จองซื้อ : ช่องทาง ONLINE K-My Invest ธนาคารกสิกรไทย เวลา 09.00 น. 22 เม.ย. 64 ถึง 16.00 น. 26 เม.ย. 64

คลิกเลย >>> https://kbank.co/39TnrWJ

กรอกข้อมูลพอร์ต :

  1. ชื่อผู้จอง และชื่อบัญชีหุ้น ต้องเป็นบุคคลเดียวกัน
  2. ระบุ บมจ. หลักทรัพย์กสิกรไทย เลขที่ 011
  3. กรอกเลขที่บัญชีหุ้น 7 หลัก

ผลการจัดสรร :
ประกาศราคาสุดท้าย และ ผลจัดสรร 28 เมษายน 2564
ตรวจสอบผลการจัดสรร https://www.settrade.com/

เงินติดล้อ #หุ้นTIDLOR #KS #KSecurities

โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมโหวตให้ KS IAA Best Analyst Awards 2021 กับรางวัลทีมนักวิเคราะห์การลงทุนยอดเยี่ยม และนักวิเคราะห์ยอดเยี่ยม ประจำปี 2564
15 ก.ย. 2564

ร่วมโหวตให้ KS IAA Best Analyst Awards 2021 กับรางวัลทีมนักวิเคราะห์การลงทุนยอดเยี่ยม และนักวิเคราะห์ยอดเยี่ยม ประจำปี 2564

ขั้นตอนสำหรับการนำหุ้น TIDLOR เข้าพอร์ต (สำหรับผู้มีพอร์ตหุ้นกับ KS)
19 เม.ย. 2564

ขั้นตอนสำหรับการนำหุ้น TIDLOR เข้าพอร์ต (สำหรับผู้มีพอร์ตหุ้นกับ KS)

การนำใบหุ้น OR เข้าพอร์ต
23 ก.พ. 2564

การนำใบหุ้น OR เข้าพอร์ต

คำถามที่พบบ่อย กรณีหุ้น OR
23 ก.พ. 2564

คำถามที่พบบ่อย กรณีหุ้น OR

ขั้นตอนสำหรับการนำหุ้นเข้าพอร์ต (สำหรับผู้มีพอร์ตหุ้นกับ KS)
19 ก.พ. 2564

ขั้นตอนสำหรับการนำหุ้นเข้าพอร์ต (สำหรับผู้มีพอร์ตหุ้นกับ KS)

แจ้งเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์
3 ก.พ. 2564

แจ้งเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์