ประกาศจากหลักทรัพย์กสิกรไทย

ประกาศจากหลักทรัพย์กสิกรไทย

ประกาศจากหลักทรัพย์กสิกรไทย

ประกาศจากหลักทรัพย์กสิกรไทย

หุ้นกู้เปิดจองซื้อวันที่ 23-24,27 พฤษภาคม 2567

21 พฤษภาคม 2567

หุ้นกู้เปิดจองซื้อวันที่ 23-24,27 พฤษภาคม 2567

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

เป็นบริษัทผู้ประกอบธุรกิจให้บริการสื่อสารโทรคมนาคมครบวงจรด้วยเครือข่ายประสิทธิภาพสูง รวมถึงดิจิทัลมีเดียและคอนเทนต์ผ่านแพลตฟอร์มที่ครอบคลุมทั้งโทรศัพท์เคลื่อนที่ บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต WiFi โทรทัศน์และดิจิทัลแพลตฟอร์ม มีการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่ 3/2567 ดังนี้

  • อายุ 1 ปี 3 เดือน (TRUE258B) มีอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 2.95% ต่อปี
  • อายุ 2 ปี 6 เดือน (TRUE26NC) มีอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 3.51% ต่อปี
  • อายุ 3 ปี 3 เดือน (TRUE278B) มีอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 3.70% ต่อปี
  • อายุ 5 ปี 3 เดือน (TRUE298A) มีอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 4.00% ต่อปี
  • อายุ 10 ปี (TRUE345A) มีอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 4.30% ต่อปี เฉพาะรุ่นอายุ 10 ปี ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันกำหนดไถ่ถอนเมื่อหุ้นกู้ครบปีที่ 5

ระดับความเสี่ยงของหุ้นกู้ : 3

อันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทและหุ้นกู้ : A+ / Stable โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2567

เสนอขายผู้ลงทุนทั่วไปจองซื้อขั้นต่ำ 100,000  บาท ทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

คำเตือน  : ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

สนใจสามารถติดต่อผู้จัดการเงินทุนบุคคลของท่าน หรือ 02-7960011

ประกาศจากหลักทรัพย์กสิกรไทย

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอให้ผู้ลงทุนใช้ความระมัดระวังในการซื้อขายหลักทรัพย์ KCCAMC เนื่องจากอยู่ระหว่าง  การนำหลักทรัพย์ของ KCC เข้าจดทะเบียนแทนหลักทรัพย์ KCCAMC ซึ่งจะถูกเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อไป
13 มิ.ย. 2567

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอให้ผู้ลงทุนใช้ความระมัดระวังในการซื้อขายหลักทรัพย์ KCCAMC เนื่องจากอยู่ระหว่าง การนำหลักทรัพย์ของ KCC เข้าจดทะเบียนแทนหลักทรัพย์ KCCAMC ซึ่งจะถูกเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อไป

ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะเพิกถอนหลักทรัพย์ของ PACE จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน และเปิดให้ซื้อขายหลักทรัพย์ชั่วคราว
13 มิ.ย. 2567

ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะเพิกถอนหลักทรัพย์ของ PACE จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน และเปิดให้ซื้อขายหลักทรัพย์ชั่วคราว

การใช้สิทธิแปลงสภาพวอร์แรนท์ครั้งสุดท้าย XE : CHO-W3
12 มิ.ย. 2567

การใช้สิทธิแปลงสภาพวอร์แรนท์ครั้งสุดท้าย XE : CHO-W3

การใช้สิทธิแปลงสภาพวอร์แรนท์ครั้งสุดท้าย  XE : NVD-W3
12 มิ.ย. 2567

การใช้สิทธิแปลงสภาพวอร์แรนท์ครั้งสุดท้าย XE : NVD-W3

การใช้สิทธิแปลงสภาพวอร์แรนท์ครั้งสุดท้าย XE : SMT-W3
12 มิ.ย. 2567

การใช้สิทธิแปลงสภาพวอร์แรนท์ครั้งสุดท้าย XE : SMT-W3

แจ้งสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน XB : TWZ
11 มิ.ย. 2567

แจ้งสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน XB : TWZ