ประกาศจากหลักทรัพย์กสิกรไทย

ประกาศจากหลักทรัพย์กสิกรไทย

ประกาศจากหลักทรัพย์กสิกรไทย

ประกาศจากหลักทรัพย์กสิกรไทย

ประกาศจากหลักทรัพย์กสิกรไทย

รายชื่อหลักทรัพย์ที่อนุญาตในการทำธุรกรรมยืมและให้ยืมหลักทรัยพ์ รวมทั้ง อัตรามูลค่าหลักประกันเริ่นต้น อัตรามูลค่าหลักประกันรักษาสภาพ อัตรมูลค่าหลักประกันขั้นต่ำ ประจำเดือนกันยายน 2566
19 ก.ย. 2566

รายชื่อหลักทรัพย์ที่อนุญาตในการทำธุรกรรมยืมและให้ยืมหลักทรัยพ์ รวมทั้ง อัตรามูลค่าหลักประกันเริ่นต้น อัตรามูลค่าหลักประกันรักษาสภาพ อัตรมูลค่าหลักประกันขั้นต่ำ ประจำเดือนกันยายน 2566

รายชื่อหลักทรัพย์ที่บริษัทกำหนดให้ซื้อในบัญชี Cash Balance ประจำเดือนกันยายน 2566
18 ก.ย. 2566

รายชื่อหลักทรัพย์ที่บริษัทกำหนดให้ซื้อในบัญชี Cash Balance ประจำเดือนกันยายน 2566

รายชื่อหลักทรัพย์ที่อนุญาตให้ลูกค้าซื้อและ/หรือนำมาเป็นหลักประกันเพื่มในบัญชีเครดิตบาลานซ์ ประจำเดือนกันยายน 2566
18 ก.ย. 2566

รายชื่อหลักทรัพย์ที่อนุญาตให้ลูกค้าซื้อและ/หรือนำมาเป็นหลักประกันเพื่มในบัญชีเครดิตบาลานซ์ ประจำเดือนกันยายน 2566

รายชื่อหลักทรัพย์ที่ไม่นำมาคำนวณมูลค่าหลักประกัน และหลักทรัพย์ที่ปรับลดมูลค่าหลักประกันจาก 100% เป็น 50% ในบัญชีเงินสด ประจำเดือนกันยายน 2566
18 ก.ย. 2566

รายชื่อหลักทรัพย์ที่ไม่นำมาคำนวณมูลค่าหลักประกัน และหลักทรัพย์ที่ปรับลดมูลค่าหลักประกันจาก 100% เป็น 50% ในบัญชีเงินสด ประจำเดือนกันยายน 2566

การใช้สิทธิแปลงสภาพวอร์แรนท์ครั้งสุดท้าย XE : CWT-W5
13 ก.ย. 2566

การใช้สิทธิแปลงสภาพวอร์แรนท์ครั้งสุดท้าย XE : CWT-W5

การใช้สิทธิแปลงสภาพวอร์แรนท์ครั้งสุดท้าย XE : EVER-W4
13 ก.ย. 2566

การใช้สิทธิแปลงสภาพวอร์แรนท์ครั้งสุดท้าย XE : EVER-W4