ประกาศจากหลักทรัพย์กสิกรไทย

ประกาศจากหลักทรัพย์กสิกรไทย

ประกาศจากหลักทรัพย์กสิกรไทย

ประกาศจากหลักทรัพย์กสิกรไทย

รายชื่อหลักทรัพย์ที่บริษัทกำหนดให้ซื้อในบัญชี Cash Balance ประจำเดือนมีนาคม 2567

19 มีนาคม 2567

ประกาศจากหลักทรัพย์กสิกรไทย

การใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน XE : KUN-W1
17 เม.ย. 2567

การใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน XE : KUN-W1

การใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน XR : SOLAR
4 เม.ย. 2567

การใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน XR : SOLAR

ประกาศอัตราหลักประกันพิเศษ (Super Margin) เนื่องจากวันหยุดซื้อขาย 3 วันทำการติดต่อกัน (วันที่ 12-16 เมษายน 2567) โดยเรียกเก็บเฉพาะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงกับสินค้าหรือตัวแปรในต่างประเทศเท่านั้น
4 เม.ย. 2567

ประกาศอัตราหลักประกันพิเศษ (Super Margin) เนื่องจากวันหยุดซื้อขาย 3 วันทำการติดต่อกัน (วันที่ 12-16 เมษายน 2567) โดยเรียกเก็บเฉพาะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงกับสินค้าหรือตัวแปรในต่างประเทศเท่านั้น

แจ้งเปลี่ยนแปลงอัตราวางหลักประกันในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในตลาด TFEX
4 เม.ย. 2567

แจ้งเปลี่ยนแปลงอัตราวางหลักประกันในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในตลาด TFEX

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอให้ผู้ลงทุนพิจารณาข้อมูลอย่างรอบคอบก่อนเข้าซื้อขายหลักทรัพย์ SABUY
4 เม.ย. 2567

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอให้ผู้ลงทุนพิจารณาข้อมูลอย่างรอบคอบก่อนเข้าซื้อขายหลักทรัพย์ SABUY

การใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน XE : XPG-W4
2 เม.ย. 2567

การใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน XE : XPG-W4