KS Trade

KS Trade

KS Trade

KS Trade

KS Trade

1. บริษัทจะทำการส่งข้อมูลให้ท่านตามรายละเอียดดังนี้
  • รหัสผู้ใช้งาน: ผ่านทางอีเมลที่ท่านให้ไว้กับบริษัทฯ
  • รหัสผ่าน: ผ่านทาง SMS ด้วยเบอร์โทรศัพ์มือถือที่ท่านให้ไว้กับบริษัทฯ
2. บริษัทจะทำการส่งข้อมูลให้ท่านตามรายละเอียดดังนี้
  • รหัสผู้ใช้งาน: หมายเลขบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ 6 หลักแรก
  • รหัสผ่าน: ที่ได้รับทาง SMS (รหัสผ่านของท่านมีอายุ 15 วัน หลังจากได้รับอนุมัติเปิดบัญชีลงทุน)ผ่านทาง SMS ด้วยเบอร์โทรศัพ์มือถือที่ท่านให้ไว้กับบริษัทฯ
บริษัทจะทำการส่งข้องมูลให้ท่านตามรายละเอียดดังนี้
  • เข้าสู่ระบบ KS Trade
  • รหัสผู้ใช้งาน: หมายเลขบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ 6 หลักแรก
  • รหัสผ่าน: ท่านสามารถใช้รหัสผ่านเดียวกับ KS Super Stock
สามารถขอรหัสผ่านใหม่ได้โดย คลิกที่คำว่า “ลืมรหัสผ่าน”
สามารถเข้าผ่านเมนูด้านบนด้วย รหัสผู้ใช้งานและรหัสผ่านเดิม