Kasikorn Securities PCL

บริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยหนึ่งในบริษัทของธนาคารกสิกรไทย ซึ่งเป็นบริษัทผู้ให้บริการด้านการเงินชั้นนำของประเทศไทย ได้รับอนุญาตจดทะเบียนเป็นโบรกเกอร์หมายเลข 11 ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีความเชี่ยวชาญในการให้บริการด้านการลงทุนแบบครบวงจร ตามระดับมาตรฐานสากล ครบถ้วนด้วยความแข็งแกร่งทางด้านธุรกิจการลงทุนด้านหลักทรัพย์ และผลิตภัณฑ์การลงทุนที่หลากหลาย ด้านวาณิชธนกิจ และด้านวิเคราะห์หลักทรัพย์ เป็นต้น การันตีความเป็นเลิศทางธุรกิจด้วยรางวัลอันทรงเกียรติมากมาย อาทิ รางวัล Set Award of Honor รางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จที่มอบแก่บริษัทหลักทรัพย์ที่มีความเป็นเลิศด้านการให้บริการประจำปี 2555-2558รางวัลบริษัทหลักทรัพย์ยอดเยี่ยมด้านการให้บริการอนุพันธ์ ประจำปี 2558และรางวัลทีมนักวิเคราะห์การลงทุนยอดเยี่ยม ประจำปี 2556เป็นต้น ขอเสนอโอกาสแห่งความก้าวหน้าที่ไม่เหมือนใคร หากคุณเป็นคนหนึ่งที่ มุ่งมั่น รักการทำงานเป็นทีม และชอบการคิดริเริ่มในสิ่งใหม่ๆ ตลอดเวลา ทั้งหมดคือ คุณสมบัติที่จะทำให้คุณประสบความสำเร็จในอาชีพไปพร้อมกับเรา อย่าปล่อยให้โอกาสที่ดีเช่นนี้ผ่านไป มาเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวที่อบอุ่นและมั่นคงกับบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทย