Mutual Fund

product

Mutual Fund

product

ลงทุนหุ้นท็อปฮิตฝั่งตลาดเอเชีย ผ่านธีมการลงทุน ETF

KS Research Strategy Analysis by KS Research Strategy
June 16, 2022

ลงทุนหุ้นท็อปฮิตฝั่งตลาดเอเชีย ผ่านธีมการลงทุน ETF

ทำไมตลาดหุ้นเอเชียยังน่าสนใจ ?

ปัจจัยขับเคลื่อนการเติบโตของภูมิภาคเอเชียในระยะยาวมีความโดดเด่น ทั้งการเติบโตของการอุปโภคบริโภคในภูมิภาค รวมทั้งนวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีและธุรกิจที่เกี่ยวข้องยังมีโอกาสเติบโตได้อีกมาก

Valuation หุ้นฝั่งตลาดเอเชียยังอยู่ในระดับต่ำ เมื่อเทียบกับฝั่งประเทศพัฒนาแล้ว โดยเฉพาะหุ้นสหรัฐฯ ที่มี Valuation ที่แพงกว่าหลายภูมิภาค นอกจากนี้หุ้นตลาดเอเชียนี้ยังมีอัตราการเติบโตของกำไรที่ดี

คนชนชั้นกลางและ Gen Z ที่จะขยายตัวเพิ่มขึ้นถึงหนึ่งพันล้านคน พร้อมจ่ายมากขึ้นเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า รวมถึงเอเชียมีทรัพยากรมนุษย์จำนวนมากถือเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจรอบด้าน ส่งผลให้ภาคการบริโภคและการเติบโตทางเศรษฐกิจมีแนวโน้มขยายตัวอย่างต่อเนื่องในระยะยาว

ทั้งนี้เอเชียเป็นภูมิภาคขนาดใหญ่ โดยส่วนใหญ่ประเทศในเอเชียเป็นประเทศกำลังพัฒนา และจัดเป็นตลาดการบริโภคและบริการขนาดใหญ่ของโลก ปัจจุบันเศรษฐกิจเอเชียมีปัจจัยขับเคลื่อนหลากหลายและเริ่มมีแนวโน้มการฟื้นตัวที่ดี ซึ่งเป็นจุดดึงดูดให้นักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนและดำเนินธุรกิจเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งตลาดเอเชียนำทัพโดยจีนที่เป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับที่ 2 ของโลกอีกด้วย

กองทุนแนะนำ : K-ASIAX

ลูกค้า KS สนใจลงทุนในกองทุนรวม สอบถามข้อมูลได้ที่ผู้จัดการเงินทุนบุคคลของท่าน
เปิดพอร์ตกองทุนรวมกับ KS ลงทุนได้หลากหลายบลจ.
bit.ly/3rDwX70

KSecurities #KS #FUND

Mutual Fund

รู้จักกับ 12 ETF ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ไทย (SET)
Aug 12, 2022

รู้จักกับ 12 ETF ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ไทย (SET)

INDONESIA ขุมทรัพย์ขนาดใหญ่ในดินแดนอาเซียน
Aug 11, 2022

INDONESIA ขุมทรัพย์ขนาดใหญ่ในดินแดนอาเซียน

กองทุนเด่นที่ลงทุนในกลุ่ม Semiconductors
Aug 7, 2022

กองทุนเด่นที่ลงทุนในกลุ่ม Semiconductors

ลงทุนหุ้น… Biotechnology หนึ่งในธุรกิจที่รายได้ยังเติบโตแม้ในภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว
Aug 2, 2022

ลงทุนหุ้น… Biotechnology หนึ่งในธุรกิจที่รายได้ยังเติบโตแม้ในภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว

กองทุนทองคำ หนึ่งในสินทรัพย์ปลอดภัย (Safe Haven) … ในภาวะเศรษฐกิจโลกอาจเข้าสู่ Recession !!
Jul 30, 2022

กองทุนทองคำ หนึ่งในสินทรัพย์ปลอดภัย (Safe Haven) … ในภาวะเศรษฐกิจโลกอาจเข้าสู่ Recession !!

ความแตกต่างระหว่างกองทุนรวม vs หุ้น
Jul 28, 2022

ความแตกต่างระหว่างกองทุนรวม vs หุ้น