Global Invest

Invest in overseas stock exchanges via KSecurities which is an efficient and safe trading platform

Global Invest

Invest in overseas stock exchanges via KSecurities which is an efficient and safe trading platform

รู้จักหุ้น Waste Management ผู้เปลี่ยนขยะเป็นทองคำ !!!

KS Research Strategy Analysis by KS Research Strategy
April 3, 2024

รู้จักหุ้น Waste Management ผู้เปลี่ยนขยะเป็นทองคำ !!!

Waste Management (WM US) บริษัทที่ทำธุรกิจบริการจัดการด้านทรัพยากรขยะและสิ่งแวดล้อม ทั้งจากครัวเรือน ร้านค้า ภาคอุตสาหกรรม ครอบคลุมทั่วทั้งภูมิภาคอเมริกาเหนือ บริษัททำธุรกิจทั้งบริหารจัดการขยะ โรงงานรีไซเคิลขยะ รวมถึงการผลิตก๊าซจากขยะเพื่อมาใช้เป็นพลังงาน

Key highlights:

  • บริษัทยังคงเติบโตต่อเนื่อง จัดเป็นหุ้นในกลุ่ม Defensive ที่ทนทานต่อความผันผวนของเศรษฐกิจ เนื่องจากบริษัทมีกระแสเงินสดแข็งแกร่ง
  • เป็นหนึ่งในธุรกิจที่เกาะติด Megatrend ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมสู่ความยั่งยืนในอนาคต
  • บริษัทมีแนวโน้มเติบโตเพิ่มเติมจากการขยายกิจการและการเข้าซื้อกิจการทั้งกลุ่มพลังงานทางเลือก ธุรกิจรีไซเคิล เป็นต้น (Strategic M&A)
  • บริษัทมีการจ่ายปันผลต่อหุ้นเพิ่มขึ้นมาโดยตลอด เติบโตในช่วง 5 ปีราว 8.36% และมีการจ่ายเงินปันผลทุกไตรมาส ปัจจุบันมีอัตราจ่ายเงินปันผลราว 1.42% (as of 22/03/2024)

ในช่วงระหว่างปี 2014-2024 ราคาหุ้น Waste Management (WM US) เติบโตราว 422.78% คิดเป็น 18% ต่อปี

Investor’s Tips:

Waste Management - จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ New York Stock Exchange ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งใช้ Ticker Code ในการซื้อขาย “WM US” โดยนักลงทุนต้องแลกเงินเป็นสกุล USD เพื่อทำการซื้อขาย โดยมีขั้นต่ำในการซื้อขายเป็นจำนวน 1 หุ้น (Trade Lot = 1)

ลงทุนหุ้นนอกกับ KS ครอบคลุม 40 ตลาดชั้นนำทั่วโลก (เทรด Online 28 ตลาด เทรด Offline 12 ตลาด) เปิดพอร์ตลงทุน >> https://ksecurities.co/open-account

Source: KS Global Invest, Bloomberg, CFRA

Follow us :

LINE : https://ksecurities.co/KS-LineOA

Facebook: https://ksecurities.co/KS-Facebook

Instagram: https://ksecurities.co/KS-Instagram

Twitter: https://ksecurities.co/KS-Twitter

YouTube: https://ksecurities.co/KS-Youtube

Threads: https://ksecurities.co/KS-Threads

#KS #Ksecurities #หลักทรัพย์กสิกรไทย #หุ้นต่างประเทศ #หุ้นสหรัฐ #หุ้นสหรัฐอเมริกา #หุ้นฮ่องกง #หุ้นยุโรป #หุ้นเทค #ผลตอบแทน

Global Invest

UniCredit – ผู้นำด้านการเงินการธนาคารแห่งดินแดนมักกะโรนี ประเทศอิตาลี
May 26, 2024

UniCredit – ผู้นำด้านการเงินการธนาคารแห่งดินแดนมักกะโรนี ประเทศอิตาลี

ส่องผลการดำเนินงาน 7 หุ้นนางฟ้า (The Magnificent Sevent)
May 25, 2024

ส่องผลการดำเนินงาน 7 หุ้นนางฟ้า (The Magnificent Sevent)

ส่อง 10 อันดับหุ้นในพอร์ตปู่ Warren Buffett ล่าสุด Q1 2024
May 22, 2024

ส่อง 10 อันดับหุ้นในพอร์ตปู่ Warren Buffett ล่าสุด Q1 2024

iShares MSCI Italy ETF (EWI) – เริ่มต้นซื้อหุ้นจากดินแดนมักกะโรนี ประเทศอิตาลี
May 19, 2024

iShares MSCI Italy ETF (EWI) – เริ่มต้นซื้อหุ้นจากดินแดนมักกะโรนี ประเทศอิตาลี

INDITEX เจ้าของแบรนด์ ZARA มหาอำนาจแห่งวงการแฟชั่นจากแดนกระทิง
May 17, 2024

INDITEX เจ้าของแบรนด์ ZARA มหาอำนาจแห่งวงการแฟชั่นจากแดนกระทิง

ส่องค่าเงินก่อนเตรียมบินลงทุนหุ้นนอก แนวโน้มค่าเงินในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา
May 12, 2024

ส่องค่าเงินก่อนเตรียมบินลงทุนหุ้นนอก แนวโน้มค่าเงินในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา