KS Announcement

Announcement

KS Announcement

Announcement

แจ้งสิทธิการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (CWT252A)

July 25, 2022

KS Announcement

รายชื่อหลักทรัพย์ที่อนุญาตในการทำธุรกรรมยืมและให้ยืมหลักทรัยพ์ รวมทั้ง อัตรามูลค่าหลักประกันเริ่นต้น อัตรามูลค่าหลักประกันรักษาสภาพ อัตรมูลค่าหลักประกันขั้นต่ำ ประจำเดือนกันยายน 2566
Sept 19, 2023

รายชื่อหลักทรัพย์ที่อนุญาตในการทำธุรกรรมยืมและให้ยืมหลักทรัยพ์ รวมทั้ง อัตรามูลค่าหลักประกันเริ่นต้น อัตรามูลค่าหลักประกันรักษาสภาพ อัตรมูลค่าหลักประกันขั้นต่ำ ประจำเดือนกันยายน 2566

รายชื่อหลักทรัพย์ที่บริษัทกำหนดให้ซื้อในบัญชี Cash Balance ประจำเดือนกันยายน 2566
Sept 18, 2023

รายชื่อหลักทรัพย์ที่บริษัทกำหนดให้ซื้อในบัญชี Cash Balance ประจำเดือนกันยายน 2566

รายชื่อหลักทรัพย์ที่อนุญาตให้ลูกค้าซื้อและ/หรือนำมาเป็นหลักประกันเพื่มในบัญชีเครดิตบาลานซ์ ประจำเดือนกันยายน 2566
Sept 18, 2023

รายชื่อหลักทรัพย์ที่อนุญาตให้ลูกค้าซื้อและ/หรือนำมาเป็นหลักประกันเพื่มในบัญชีเครดิตบาลานซ์ ประจำเดือนกันยายน 2566

รายชื่อหลักทรัพย์ที่ไม่นำมาคำนวณมูลค่าหลักประกัน และหลักทรัพย์ที่ปรับลดมูลค่าหลักประกันจาก 100% เป็น 50% ในบัญชีเงินสด ประจำเดือนกันยายน 2566
Sept 18, 2023

รายชื่อหลักทรัพย์ที่ไม่นำมาคำนวณมูลค่าหลักประกัน และหลักทรัพย์ที่ปรับลดมูลค่าหลักประกันจาก 100% เป็น 50% ในบัญชีเงินสด ประจำเดือนกันยายน 2566

การใช้สิทธิแปลงสภาพวอร์แรนท์ครั้งสุดท้าย XE : CWT-W5
Sept 13, 2023

การใช้สิทธิแปลงสภาพวอร์แรนท์ครั้งสุดท้าย XE : CWT-W5

การใช้สิทธิแปลงสภาพวอร์แรนท์ครั้งสุดท้าย XE : EVER-W4
Sept 13, 2023

การใช้สิทธิแปลงสภาพวอร์แรนท์ครั้งสุดท้าย XE : EVER-W4