KS Announcement

Announcement

KS Announcement

Announcement

รายละเอียดโครงการ DRx Promotion Campaign

January 16, 2023

ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  https://www.setinvestnow.com/th/newdrx 
และตรวจสอบรายละเอียดข้อตกลงและเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ DRx Promotion Campaign ในเอกสารแนบทางด้านล่าง

KS Announcement

การใช้สิทธิแปลงสภาพวอร์แรนท์ครั้งสุดท้าย XE : ALPHAX-W4
Mar 20, 2023

การใช้สิทธิแปลงสภาพวอร์แรนท์ครั้งสุดท้าย XE : ALPHAX-W4

แจ้งเปลี่ยนแปลงอัตราวางหลักประกันในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในตลาด TFEX
Mar 14, 2023

แจ้งเปลี่ยนแปลงอัตราวางหลักประกันในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในตลาด TFEX

การใช้สิทธิแปลงสภาพวอร์แรนท์ครั้งสุดท้าย XE : ZIGA-W1
Mar 13, 2023

การใช้สิทธิแปลงสภาพวอร์แรนท์ครั้งสุดท้าย XE : ZIGA-W1

รายชื่อหลักทรัพย์ที่อนุญาตให้ลูกค้าซื้อและ/หรือนำมาเป็นหลักประกันเพื่มในบัญชีเครดิตบาลานซ์ ประจำเดือนมีนาคม 2566
Mar 13, 2023

รายชื่อหลักทรัพย์ที่อนุญาตให้ลูกค้าซื้อและ/หรือนำมาเป็นหลักประกันเพื่มในบัญชีเครดิตบาลานซ์ ประจำเดือนมีนาคม 2566

รายละเอียดใบสาคัญแสดงสิทธิ (Warrant) ที่จะหมดอายุ
Mar 9, 2023

รายละเอียดใบสาคัญแสดงสิทธิ (Warrant) ที่จะหมดอายุ

แจ้งสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน XR : PROSPECT
Mar 9, 2023

แจ้งสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน XR : PROSPECT