ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ

Sorry for your inconvenience.

เนื่องจากหลักทรัพย์กสิกรไทยอยู่ในระหว่างการปรับปรุงระบบเว็บไซต์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ
มีผลทำให้บริการเว็บไซต์ของหลักทรัพย์กสิกรไทยไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราว
ในวันที่ 4 ธันวาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 06.00 - วันที่ 5 ธันวาคม 2564 เวลา 12.00 น.

 

As Kasikorn Securities is performing a scheduled maintenance of the official website
to improve our services, the system will be temporarily unavailable.
On 4 December 2021 during 6:00 AM - 5 December 2021 at 12:00 PM.

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
กรุณาติดต่อ KS Call Center โทร 02-7960011 หรือ 02-3450011

For more questions or assistance,
please contact KS Call Center at +662-7960011 or +662-3450011