SSF Block-Trade

“เพิ่มอำนาจการลงทุนทั้งตลาดขาขึ้นและลง ใช้เงินลงทุนน้อยได้ผลตอบแทนสูง ค่าธรรมเนียมต่ำ”

Single Stock Futures - Block Trade (SSF-Block Trade)

Single Stock Futures Block-Trade (SSF Block-Trade)

บริการที่ช่วยให้นักลงทุนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงราคาหุ้นรายตัวแบบปริมาณมากได้ตามที่ต้องการ โดยมีบริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทยเป็นคู่สัญญา บริการนี้ตอบสนองความต้องการของนักลงทุนที่สนใจลงทุนใน SSF แต่ตลาดมีสภาพคล่องต่ำ

อัตราหลักประกัน ค่านายหน้าและค่าธรรมเนียม (MarginRequirements, Commission& Exchange Fees)

อัตราหลักประกัน ค่านายหน้า และ ค่าธรรมเนียม
Margin Rate and Commission Fee

Thai version English version


จำนวนสัญญาซื้อขายขั้นต่ำ (Minimum Contracts of SSF Block-Trade)

KS ให้บริการครอบคลุมหุ้นอ้างอิงทั้งหมด 111 หลักทรัพย์ (ยกเว้น KBANK)

กำหนดโดย TFEX ซึ่งมีผลบังคับใช้วันที่ 10 มิถุนายน 2562 คือ 20, 100, 500 และ 1,000 สัญญา

สัญญา SSF อ้างอิงหุ้น Minimum Contracts
27 SSF (Exclude KBANK) :

ADVANC, AEONTS, AOT, BBL, BH, BJC, CBG, CPALL, CPN, DELTA, EGCO, GLOW, GPSC, GULF, INTUCH, IVL, KKP, PTT, PTTEP, PTTGC, RATCH, ROBINS, SAWAD, SCB, SCC, TISCO และ TOP

20
46 SSF :

AMATA, BA, BANPU, BAY, BCH, BCP, BCPG, BDMS, BEAUTY, BGRIM, BLA, CENTEL, CK, COM7, CPF, DTAC, EA, ESSO, GFPT, GLOBAL, HANA, HMPRO, KCE, KTB, KTC, LH, LPN, MAJOR, MEGA, MINT, MTC, PSH, PTG, RS, SPALI, SPCG, STA, STEC, TASCO, TCAP, THAI, THCOM, TTW, TU, TVO และ UNIQ

100
37 SSF :

AAV, AP, BEC, BEM, BLAND, BTS, CHG, CKP, EARTH, EPG, ERW, GUNKUL, ICHI, IRPC, ITD, JAS, ORI, PLANB, PRM, PSL, QH, S, SAMART, SGP, SIRI, SPRC, STPI, THANI, TKN, TMB, TPIPL, TRUE, TTA, TTCL, VGI, VNG และ WHA

500
1 SSF :

SUPER

1,000

หมายเหตุ :

เนื่องด้วยมีประกาศจากทาง บมจ. ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) มีการปรับปรุงแก้ไขเพื่อรองรับการจัดให้มีการ ซื้อขาย Single Stock Futures เพิ่มเติม จำนวน 19 หุ้นอ้างอิง โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2562 เป็นต้นไป

สินค้าอ้างอิงเพิ่มเติมจำนวนขั้นต่ำ 20 สัญญา            AEONTS, GULF
สินค้าอ้างอิงเพิ่มเติมจำนวนขั้นต่ำ 100 สัญญา            BCPG, BGRIM, COM7, EA, ESSO, GFPT, MEGA, RS
สินค้าอ้างอิงเพิ่มเติมจำนวนขั้นต่ำ 500 สัญญา            ERW, ORI, PRM, PSL, SGP, SPRC, THANI, TKN
สินค้าอ้างอิงเพิ่มเติมจำนวนขั้นต่ำ 1,000 สัญญา            SUPER
 

การจำกัดฐานะ (Position Limits)

นักลงทุนไม่สามารถมีฐานะสุทธิรวมใน SSF อ้างอิงหุ้นใดหุ้นหนึ่งในเดือนใดเดือนหนึ่ง หรือทุกเดือนรวมกันเกินกว่าจำนวนที่ TFEX ประกาศ ซึ่งมีผลบังคับใช้วันที่ 12 พฤศจิกายน 2557

ประโยชน์ของบริการ SSF Block-Trade

1ใช้เงินลงทุนน้อย ได้ผลตอบแทนสูง

2สามารถทำกำไรได้ทั้งตลาดขาขึ้นและขาลง

3ค่าคอมมิชชั่นต่ำ โอกาสสร้างกำไรมากกว่า

4ใช้เป็นเครื่องมือในการป้องกันความเสี่ยง

ขั้นตอนการเปิดและปิดสถานะ SSF Block-Trade กับ KS

นักลงทุนติดต่อเจ้าหน้าที่ผู้แนะนำการลงทุน โดยแจ้งรายละเอียด ดังนี้

  • ชื่อย่อของสัญญา
  • ประเภทการซื้อหรือขาย
  • ประเภทสถานะ เปิดหรือปิด สัญญา
  • ราคาหุ้นอ้างอิงของสัญญา
  • จำนวนสัญญา

เจ้าหน้าที่ผู้แนะนำการลงทุนแจ้งลูกค้าให้ทราบราคา SSF Block-Trade

ลูกค้ายืนยันคำสั่งซื้อขายกับเจ้าหน้าที่ผู้แนะนำการลงทุน

เจ้าหน้าที่ผู้แนะนำการลงทุนโทรแจ้งลูกค้าว่าธุรกรรม SSF Block-Trade ถูกดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

เงื่อนไขการทำ SSF Block-Trade กับ บล.กสิกรไทย

ลูกค้าต้องมีบัญชี Derivatives

เมื่อเปิดฐานะแบบ Block-Trade กับ บล.กสิกรไทย ต้องปิดฐานะแบบ Block-Trade กับ บล.กสิกรไทย เท่านั้น

เมื่อโดน Call/Force Margin ต้องเติมเงินให้ถึงระดับที่กำหนด โดยมีเงื่อนไขตามเกณฑ์ที่ประกาศ:

Initial Margin

หลักประกันชั้นต้น เพื่อใช้ในการเปิดสัญญา

Maintenance Margin

70% ของ IM หากหลักประกันลดลงไปต่ำกว่าระดับนี้ จะถูก Call Margin ต้องเติมเงินวางหลักประกัน ให้มากกว่า MM ภายในวัน หรือ เติมเงินวางหลักประกันให้เท่า IM ภายในตลาดภาคเช้าของวันรุ่งขึ้น

Force Margin

30% ของ IM หากระดับ Margin ลดลงไปต่ำกว่าระดับนี้ จะถูก Force Margin ต้องเติมเงินวางหลัก ประกันเพิ่มเติมให้เท่าระดับ MM ภายในวัน

ดังนั้น ถ้าลูกค้าต้องการทำธุรกรรม Block Trade ควรโอนเงินให้มากกว่าเงินวางหลักประกัน ของจำนวนสัญญาที่เปิดทั้งหมด เพื่อป้องกัน Call / Force

หมายเหตุ เงื่อนไขต่างๆ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่แจ้งล่วงหน้า

Contact

ติดต่อผู้แนะนำการลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทย
Tel. 0 2696 0558, 0 2696 0562
E-mail: ks_fp@kasikornsecurities.com

 

Retrieving Data