บริการตัวแทนซื้อขายกองทุนรวม

ก้าวแรกของการลงทุน เริ่มด้วยการซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม เปิดโอกาสให้สามารถลงทุนในสินทรัพย์หลากหลายประเภท มั่นใจใน ผลงานเพราะเงินถูกบริหารโดยผู้จัดการกองทุนมืออาชีพ

บริการตัวแทนซื้อขายกองทุนรวม

บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ให้บริการตัวแทนซื้อขายหน่วยลงทุนกองรวมที่บริหารจัดการโดย บลจ.กสิกรไทย จำกัด ครอบคลุมสินทรัพย์ที่หลากหลาย ได้แก่ ตราสารหนี้ หุ้นทั้งในและต่างประเทศ ทองคำ น้ำมัน เป็นต้น มีทั้งแบบที่เป็นกองทุนผสม รวมถึงกองทุนที่ให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี ได้แก่ กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) และ กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) เป็นต้นโดยมีเจ้าหน้าที่ผู้แนะนำการลงทุนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญให้คำปรึกษา โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

6 กลุ่มกองทุนเด่น สำหรับบริการ Fund Connext

  • K-CASH
  • K-MONEY
   
  • K-AFIXED
  • K-CBOND
  • K-TREASURY
  • K-FIXED
  • K-FIXEDPLUS
  • K-SF
  • K-SFPLUS
   
  • K-BANKING
  • K-ENERGY
  • K-EQUITY
  • K-FEQ
  • K-ICT
  • K-MIDSMALL
  • K-MVEQ
  • K-PROP
  • K-SELECT
  • K-SET50
  • K-STADE
  • K-STAR
  • K-STEQ
  • K-VALUE
  • RKF2
  • RKF4
  • RKF-HI2
   
  • K-AEC
  • K-AGRI
  • K-ART
  • K-ASIA
  • K-CHINA
  • K-CHX
  • K-EUROPE
  • K-EUSAGE
  • K-MENA
  • K-OIL
  • K-EUX
  • K-GA
  • K-GB
  • K-GEMO
  • K-GHEALTH
  • K-GHEALTH(UH)
  • K-GINCOME
  • K-GINFRA
  • K-SGM
  • K-USA
  • K-GLOBE
  • K-GOLD
  • K-GPROP
  • K-GREAT
  • K-INDIA
  • K-INDX
  • K-JP
  • K-JPX
  • K-USXNDQ
   
  • K20SLTF
  • K70LTF
  • KDLTF
  • KEQLTF
  • KGLTF
  • KMVLTF
  • KMSLTF
  • KS50LTF
  • KSDLTF
  • KBLRMF
  • KEQRMF
  • KEURMF
  • KFIRMF
  • KFLRMF
  • KGARMF
  • KGBRMF
  • KGDRMF
  • KGHRMF
  • KGIFRMF
  • KJPRMF
  • KMSRMF
  • KS50RMF
  • KSFRMF
   
  • K-2500
  • K-2510
  • K-2520
  • K-2530
  • K-PLAN1
  • K-PLAN2
  • K-PLAN3
  • RKBC
   

กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Equity Fund: LTF)

กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Equity Fund: LTF) คือกองทุนรวมที่เน้นลงทุนในหุ้นไทย ส่งเสริมการลงทุนระยะยาวพร้อม ให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี โดยแต่ละกองทุนจะแตกต่างกันที่นโยบายการลงทุน

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.kasikornasset.com/TH/MutualFund/Pages/LTF.aspx

กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (Retirement Mutual Fund: RMF)

กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ คือ (Retirement Mutual Fund: RMF) เป็นกองทุนรวมที่ผู้มีรายได้ ทุกเพศ ทุกวัยสามารถเลือกลงทุนเพื่อสะสมเงินไว้ใช้หลัง วัยเกษียณ และได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากรัฐเป็นแรงจูงใจ

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.kasikornasset.com/TH/MutualFund/Pages/RMF.aspx

สนใจชื้อขายกองทุน

ติดต่อเจ้าหน้าที่ผู้แนะนำการลงทุนของท่าน หรือติดต่อ
Tel. 0 2696 0577
E-mail: KS_FP@kasikornsecurities.com

 

Retrieving Data