คู่มือการใช้บริการของบัญชี

การเปิดบัญชีลงทุนผ่านเว็บไซต์ของหลักทรัพย์กสิกรไทย

สามารถทำได้ 2 ช่องทาง คือ

เปิดบัญชีผ่าน Desktop

เปิดบัญชีผ่าน Mobile

ATS : บริการหักบัญชีอัตโนมัติ

บริการหักบัญชีอัตโนมัติ
(Automatic Transfer System - ATS)

เป็นบริการเพื่อชำระค่าซื้อหลักทรัพย์หรือโอนเงินค่าขายหลักทรัพย์ ผ่านบัญชีธนาคารที่ลูกค้าระบุ โดยจะให้บริการได้หลังจากที่ลูกค้า สมัครใช้บริการหรือเปิดบัญชีหลักทรัพย์แล้วประมาณ 1-3 สัปดาห์

ODD : บริการโอนเงินออนไลน์

บริการโอนเงินออนไลน์
E-Payment (ODD)

ลูกค้าไม่ต้องแจ้งข้อมูลการฝากเงินหลักประกัน โดยระบบจะอัพเดทเงินทันทีแบบเรียลไทม์

แจ้งรายการธุรกรรม

สามารถทำได้โดยผ่านระบบ E-Form ทั้งบน K-Cyber Trade website และ K-Cyber Trade mobile

การแจ้งถอนหลักประกัน


การแจ้งชำระค่าซื้อ


การแจ้งโยกหลักประกัน

KS ONE REVIEW

ผ่านระบบ K-Cyber Trade website

ผ่านระบบ K-Cyber Trade mobile

Contact

กรุณาติดต่อผู้จัดการเงินทุนบุคคลของท่าน หรือ KS Customer Service
Tel. 0 2696 0011 หรือ 0 2796 0011
E-mail: KS Customer Service

 

เข้าสู่ระบบ
Retrieving Data