บริการฝากหลักประกันรายละเอียดการฝากหลักประกันแต่ละช่องทาง
Bill Payment

การฝากหลักประกันผ่านบริการรับชำระสินค้า/บริการ โดยท่านสามารถฝากหลักประกันผ่านได้ทุกช่องทางของ 7 ธนาคาร ได้แก่ ธ.กสิกรไทย ธ.กรุงเทพ ธ.กรุงไทย ธ.กรุงศรีอยุธยา ธ.ธนชาต ธ.ไทยพาณิชย์ และ ธ.ทหารไทย ทั้งนี้ ท่านไม่ต้องส่งหลักฐานยืนยันการทำรายการ และไม่มีค่าธรรมเนียมในการฝากหลักประกัน สำหรับบริการดังกล่าวนี้ ท่านจะสามารถซื้อขายหลักทรัพย์ได้ภายใน 30 นาที (ภายในวันทำการเวลา 08.30 - 17.00 น.)
 

การฝากหลักประกันผ่านบริการ Bill Payment

• ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคาร (Internet Banking) หรือแอพพลิเคชั่น (Mobile Banking) ทั้ง 7 ธนาคาร โดยระบุหมายเลขอ้างอิงของผู้ชำระ หมายเลขบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ (ref.1) และเลขที่บัตรประชาชน (ref.2) ให้ถูกต้อง
• ผ่านตู้ ATM ทั้ง 7 ธนาคาร โดยระบุ company code, หมายเลขอ้างอิงของผู้ชำระ หมายเลขบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ (ref.1) และเลขที่บัตรประชาชน (ref.2) ให้ถูกต้อง
• ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารทั้ง 7 ธนาคาร โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ กดที่นี่เพื่อดาวน์โหลด

 

คู่มือการฝากหลักประกัน

ธนาคาร

Company Code

Website Channel

Mobile Channel

ATM Channel

ธ.กสิกรไทย

 

50211

คู่มือ

คู่มือ

คู่มือ

ธ.กรุงเทพ

Service code: KSEC

 

14114

คู่มือ

คู่มือ

คู่มือ

ธ.ไทยพาณิชย์

 

0143063200

คู่มือ

คู่มือ

คู่มือ

ธ.กรุงไทย

 

5335

คู่มือ

คู่มือ

คู่มือ

ธ.ทหารไทย

 

2603

คู่มือ

คู่มือ

คู่มือ

ธ.กรุงศรีอยุธยา

 

24709

คู่มือ

คู่มือ

คู่มือ

ธ.ธนชาต

 

3133

คู่มือ

คู่มือ

คู่มือ


E-Payment (ODD)

บริการชำระเงินผ่านการหักบัญชีอัตโนมัติ โดยตัดเงินจากบัญชีธนาคารกสิกรไทย ซึ่งระบบจะเพิ่มอำนาจการซื้อหลักทรัพย์ (Line Available) ให้ท่านทันที (ภายในวันทำการเวลา 08.30 - 17.00 น.) บริการนี้ใช้ได้กับบัญชี 2 ประเภทเท่านั้น คือ บัญชีแคชบาลานซ์ และบัญชีตราสารอนุพันธ์


คู่มือการใช้งาน


Automatic Transfer System - ATS

ลูกค้าที่มีความประสงค์จะเพิ่มหลักประกันในบัญชี Credit Balance, Cash Balance, Cash Account และ Derivative สามารถส่งคำสั่งหักบัญชีอัตโนมัติเพื่อทำการวางเงินหลักประกันเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ท่านต้องการได้ โดยบริษัทฯ จะทำการเพิ่มยอดเงินให้ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ ลูกค้าจะได้รับดอกเบี้ยจากการวางเงินหลักประกันในอัตราที่บริษัทฯ กำหนด

กรณีลูกค้าส่งคำสั่งหักบัญชี 8.30 น. - 10.00 น. ลูกค้าจะได้รับยอดเงิน ภายในเวลา 11.00 น. (วันที่ T)
กรณีลูกค้าส่งคำสั่งหักบัญชี 10.00 น. - 13.30 น. ลูกค้าจะได้รับยอดเงิน ภายในเวลา 14.30 น. (วันที่ T)
กรณีลูกค้าส่งคำสั่งหักบัญชี หลัง 13.30 น. ลูกค้าจะได้รับยอดเงิน ภายในเวลา 10.00 น. (วันที่ T+1)

ท่านสามารถใช้งานบริการหักบัญชีอัตโนมัติ ATS ได้ 3 ช่องทาง ดังนี้


หมายเหตุ :

  • 1. ธนาคารที่บริษัทฯ มีบริการหักเงินและ / หรือนำเงินเข้าบัญชีเงินฝากโดยระบบอัตโนมัติ ATS จำนวน 8 ธนาคาร ดังนี้ KBANK / BBL / SCB / KTB / TMB / BAY / CIMB / TBANK
  • 2. จำนวนเงินขั้นต่ำที่สามารถทำรายการฝากเงินโดยหักบัญชีอัตโนมัติ ATS ได้ คือ 10,000 บาท


Retrieving Data