บริการตัดเงินอัตโนมัติ (ATS)

บริการตัดเงินบัญชีอัตโนมัติ (Automatic Transfer System - ATS)

บริการหักบัญชีธนาคารอัตโนมัติ เพื่อชำระค่าซื้อหลักทรัพย์หรือโอนเงินค่าขายหลักทรัพย์ ผ่านบัญชีธนาคารที่ลูกค้าระบุ โดยระบบ ATS จะให้บริการได้หลังจากที่ลูกค้าสมัครใช้บริการ หรือเปิดบัญชีหลักทรัพย์แล้วประมาณ 1-3 สัปดาห์ (ระยะเวลาขึ้นอยู่กับธนาคารที่ลูกค้าใช้บริการ)

การใช้บริการหักบัญชีอัตโนมัติ

ลูกค้าสามารถเลือกใช้บริการหักบัญชีอัติโนมัติเพื่อดำเนินการ ดังต่อไปนี้

1การตัดบัญชีอัตโนมัติ (ATS)

ลูกค้าบัญชี Cash Account (-8) อนุญาตให้ตัดเงินจากบัญชีธนาคารของลูกค้าตามที่ระบุไว้
  • กรณีซื้อหลักทรัพย์ ให้ชำระเงินค่าซื้อหลักทรัพย์ในวันที่ T+2*

  • กรณีขายหลักทรัพย์ ให้โอนเงินค่าขายหลักทรัพย์ให้แก่ลูกค้าในวันที่ T+2*

2การโอนเงินเข้าบัญชี บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด

ลูกค้ามีความประสงค์เพิ่มหลักประกันใน บัญชี Cash Account (-8) ลูกค้าสามารถส่งคำสั่งหักบัญชีอัตโนมัติเพื่อทำการโอนเงินเข้าบัญชี บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด จากนั้นทางบริษัทหลักทรัพย์ฯ จะทำการฝากหลักประกันเข้าบัญชีซื้อ - ขายหลักทรัพย์ เพื่อให้ลูกค้าสามารถทำการซื้อหลักทรัพย์ผ่านบัญชีดังกล่าว โดยลูกค้าจะได้รับดอกเบี้ย จากเงินวางหลักประกันในบัญชี (ดอกเบี้ยเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด)

วิธีการสมัครใช้บริการหักบัญชีอัตโนมัติแบบ ATS

ลูกค้าสามารถสมัครใช้บริการหักบัญชีอัตโนมัติแบบ ATS ได้หลากหลายช่องทาง ดังนี้

1การสมัครผ่าน ATM

2การสมัครผ่าน K-Cyber Banking

 

*หมายเหตุ: ธนาคารที่ลูกค้าสามารถสมัครใช้บริการหักบัญชีอัตโนมัติ ATS ได้แก่ KBANK / BBL / SCB / KTB / TMB / BAY / CIMB / TBANK

 

เข้าสู่ระบบ
Retrieving Data