รู้ก่อนเทรด

ขั้นตอนการลงทุน

ช่องทางการซื้อขาย

ท่านสามารถทำการซื้อขายหลักทรัพย์ได้ 2 ช่องทาง คือ
การซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านผู้จัดการเงินทุนบุคคล หรือ การซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยตนเองผ่านอินเทอร์เน็ต

การซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านผู้จัดการเงินทุนบุคคล

ด้วยทีมผู้จัดการเงินทุนบุคคลที่มีประสบการณ์และผ่าน การคัดสรรมาเป็นอย่างดี ในการให้คำแนะนำด้านการลงทุนทั้งปัจจัยพื้นฐานและเทคนิคเพื่อให้สอดคล้องกับ อัตราผลตอบแทนที่ต้องการและความเสี่ยงของลูกค้าแต่ละ รายที่แตกต่างกัน

การซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยตนเองผ่านอินเตอร์เน็ต

บริษัทมุ่งมั่นในการพัฒนาเทคโนโลยีและคุณภาพของระบบ การซื้อขายหลักทรัพย์ทางอินเตอร์เน็ตอย่างต่อเนื่องเพื่อ ความปลอดภัยและตอบสนองการลงทุนได้อย่างมี ประสิทธิภาพ  และรวดเร็วมากขึ้น โดยบริษัทจะมีทั้งโปรแกรมสำหรับซื้อขายหลักทรัพย์และอนุพันธ์ รวมถึงโปรแกรมสำหรับวิเคราะห์ เพื่อช่วยในการตัดสินใจแก่ลูกค้าอีกด้วย

โปรแกรมการใช้งานผ่านอินเตอร์เน็ต

โปรแกรม New Streaming

โปรแกรม New Streaming Pro

สามารถใช้ได้ทั้งผ่านหน้าเว็บไซต์  K-Cyber Trade และ ผ่าน Application Settrade Streaming สำหรับ Smart Phone/Tablet ทั้งระบบ iOS และ Android

โปรแกรมสำหรับวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อช่วยในการตัดสินใจในการซื้อขายหลักทรัพย์และอนุพันธ์

โปรแกรมสำหรับวิเคราะห์ข้อมูล

เพื่อช่วยในการตัดสินใจในการซื้อขายหลักทรัพย์ และอนุพันธ์

KS Super Stock K-Investment Portal
Aspen for Browser e-Finance (eFin StockPickUp)

 

 

เข้าสู่ระบบ
Retrieving Data