บริการฝากหลักประกันรายละเอียดการฝากหลักประกันแต่ละช่องทาง
บริการฝากหลักประกันผ่านบริการชำระค่าสินค้าและบริการ (Bill Payment)

บริการฝากหลักประกันผ่านบริการชำระสินค้าและบริการจาก บมจ.หลักทรัพย์กสิกรไทย สะดวกกว่า ไม่ต้องส่งหลักฐานยืนยันการทำรายการ ไม่มีค่าธรรมเนียมในการฝากหลักประกัน โดยสามารถฝากหลักประกันกับธนาคารที่ให้บริการ ได้แก่ ธ.กสิกรไทย ธ.กรุงเทพ ธ.กรุงไทย ธ.กรุงศรีอยุธยา ธ.ธนชาต ธ.ไทยพาณิชย์ และ ธ.ทหารไทย
 

วิธีการฝากเงินหลักประกัน (การฝากหลักประกันผ่านบริการ Bill Payment)

1. ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคาร

ได้ทั้งเว็บไซต์ของธนาคาร (Internet Banking) หรือแอปพลิเคขัน (Mobile Banking) โดยการระบุ

(Reference 1) เลขที่บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ 7 หลัก
(Reference 2) เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก
2. ผ่านตู้ ATM โดยการระบุรหัสบริษัท

Comp. Code (รายละเอียดตามคู่มือการฝากหลักประกันของแต่ละธนาคาร)

(Reference 1) เลขที่บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ 7 หลัก
(Reference 2) เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก
3. ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร

โดยการใช้แบบฟอร์มการชำระเงิน

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
เงื่อนไขการรับเงินหลักประกัน
 • สำหรับการทำรายการผ่านธนาคารกสิกรไทย ผ่านเว็บไซต์ของธนาคาร (K-Cyber Banking) หรือแอปพลิเคขัน (KPLUS) เพื่อฝากเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ประเภทเครดิตบาลานซ์ (Credit Balance) ประเภทเงินสด (Cash) และประเภทแคชบาลานซ์ (Cash Balance) ภายในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 - 19.00 น. เว้นวันหยุดตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ระบบจะเพิ่มอำนาจซื้อหลักทรัพย์ในทันที
 • สำหรับการทำรายการผ่าน ATM ของธนาคารกสิกรไทยและผ่านธนาคารอื่นๆ และการทำรายการเพื่อฝากเข้าบัญชีซื้อขายอนุพันธ์ ภายในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 - 19.00 น. เว้นวันหยุดตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ระบบจะเพิ่มอำนาจซื้อหลักทรัพย์ภายใน 30 นาที
หมายเหตุ
 • 1. สำหรับการฝากเงินเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ ท่านต้องระบุเลขที่บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ 6 หลัก และตามด้วยเลขประเภทบัญชี
  • 7 (สำหรับบัญชี Cash Balance)
  • 6 (สำหรับบัญชี Credit Balance)
  • 8 (สำหรับบัญชี Cash)
  • 9 (สำหรับบัญชี TFEX)
 • 2. รายการนอกเวลาดังกล่าว จะนับเป็นรายการของวันทำการถัดไป
 • 3. สำหรับการทำรายการสำหรับการชำระค่าอากร ค่าโอนหุ้น ค่าซื้อกองทุน และการชำระค่าซื้อบัญชีประเภทเงินสด (Cash) ท่านต้องระบุเลขที่บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ 6 หลัก และตามด้วยเลข 0


 

คู่มือการฝากหลักประกัน

ธนาคาร

Company Code

Website Channel

Mobile Channel

ATM Channel

ธ.กสิกรไทย

 

50211

คู่มือ

คู่มือ

คู่มือ

ธ.กรุงเทพ

Service code: KSEC

 

14114

คู่มือ

คู่มือ

คู่มือ

ธ.ไทยพาณิชย์

 

0143063200

คู่มือ

คู่มือ

คู่มือ

ธ.กรุงไทย

 

5335

คู่มือ

คู่มือ

คู่มือ

ธ.ทหารไทย

 

2603

คู่มือ

คู่มือ

คู่มือ

ธ.กรุงศรีอยุธยา

 

24709

คู่มือ

คู่มือ

คู่มือ

ธ.ธนชาต

 

3133

คู่มือ

คู่มือ

คู่มือ


บริการชำระเงินผ่านบริการหักบัญชีอัตโนมัติ E-Payment (ODD)

บริการพิเศษเฉพาะลูกค้าธนาคารกสิกรไทย โดยไม่มีค่าธรรมเนียมในการสมัครบริการและการฝากหลักประกัน


คู่มือการใช้งาน

วิธีการสมัครบริการ

สมัครผ่าน K-Cyber website
สมัครผ่าน ATM

วิธีการฝากเงินหลักประกัน

ใช้งานผ่าน K-Cyber website
ใช้งานผ่าน K-Cyber mobile

เงื่อนไขการรับเงินหลักประกัน
 • สำหรับการฝากหลักประกันเพื่อเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ประเภทเครดิตบาลานซ์ (Credit Balance) ประเภทเงินสด (Cash) และประเภทแคชบาลานซ์ (Cash Balance) ระบบจะเพิ่มอำนาจซื้อหลักทรัพย์ในทันที ภายในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 - 19.00 น. เว้นวันหยุดตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย
 • สำหรับการฝากหลักประกันเพื่อเข้าบัญชีซื้อขายอนุพันธ์ (Derivatives) ระบบจะเพิ่มอำนาจซื้อหลักทรัพย์ในทันที ภายในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 - 20.00 น. เว้นวันหยุดตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย

Automatic Transfer System - ATS

ลูกค้าที่มีความประสงค์จะเพิ่มหลักประกันในบัญชี Credit Balance, Cash Balance, Cash Account และ Derivative สามารถส่งคำสั่งหักบัญชีอัตโนมัติเพื่อทำการวางเงินหลักประกันเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ท่านต้องการได้ โดยบริษัทฯ จะทำการเพิ่มยอดเงินให้ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ ลูกค้าจะได้รับดอกเบี้ยจากการวางเงินหลักประกันในอัตราที่บริษัทฯ กำหนด

กรณีลูกค้าส่งคำสั่งหักบัญชี 8.30 น. - 10.00 น. ลูกค้าจะได้รับยอดเงิน ภายในเวลา 11.00 น. (วันที่ T)
กรณีลูกค้าส่งคำสั่งหักบัญชี 10.00 น. - 13.30 น. ลูกค้าจะได้รับยอดเงิน ภายในเวลา 14.30 น. (วันที่ T)
กรณีลูกค้าส่งคำสั่งหักบัญชี หลัง 13.30 น. ลูกค้าจะได้รับยอดเงิน ภายในเวลา 10.00 น. (วันที่ T+1)

ท่านสามารถใช้งานบริการหักบัญชีอัตโนมัติ ATS ได้ 3 ช่องทาง ดังนี้


หมายเหตุ :

 • 1. ธนาคารที่บริษัทฯ มีบริการหักเงินและ / หรือนำเงินเข้าบัญชีเงินฝากโดยระบบอัตโนมัติ ATS จำนวน 8 ธนาคาร ดังนี้ KBANK / BBL / SCB / KTB / TMB / BAY / CIMB / TBANK
 • 2. จำนวนเงินขั้นต่ำที่สามารถทำรายการฝากเงินโดยหักบัญชีอัตโนมัติ ATS ได้ คือ 10,000 บาท

 
 
 

 

เข้าสู่ระบบ
Retrieving Data