บริการหักและฝากเงินเข้ากองทุน

บริการ K-Stock2Fund (บริการซื้อขายหลักทรัพย์อัตโนมัติผ่านกองทุนกสิกรไทย)

K-Stock 2 Fund เป็นบริการเพิ่มผลตอบแทนของเงินลงทุนระหว่างรอลงทุนในหลักทรัพย์ โดยการนำเงินที่ได้จากการขายหลักทรัพย์เข้าลงทุนในกองทุน K-Treasury หรือ K-Money โดยอัตโนมัติ ซึ่งเป็นกองทุนรวมที่มีความเสี่ยงต่ำและมีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่ดีกว่า อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ และเมื่อมีการซื้อหุ้นจะทำการขายกองทุน เพื่อมาชำระค่าซื้อหลักทรัพย์โดยอัตโนมัติ

จุดเด่นของบริการ

ลูกค้าสามารถเลือกใช้บริการหักบัญชีอัตโนมัติเพื่อดำเนินการ ดังต่อไปนี้

  • Value Added

    โอกาสเพิ่มผลตอบแทนเมื่อไม่ได้ลงทุนในหลักทรัพย์

  • Convenience

    บริการอัตโนมัติทั้งซื้อกองทุนเมื่อมีการขายหุ้นและขายกองทุนเพื่อนำมาชำระค่าหุ้น สะดวกสบายโดยการโอนค่าซื้อขายผ่าน KBANK ATS ติดตามผลการลงทุนผ่าน SMS, Monthly statement และสมุดบัญชีกองทุน K-TREASURY

  • Flexible

    สามารถทำรายการทั้งจำนวนหรือบางส่วนโดยมีขั้นต่ำในการทำรายการ 5,000 บาท และเปลี่ยนแปลงรายการได้ภายในเวลา 16.30 น. ของวันทำการถัดจากที่มีการซื้อขายหุ้น

TIPS

ผลตอบแทนจากการลงทุนที่เพิ่มขึ้นใช่ว่าจะมาจากหลักทรัพย์ที่ซื้อไว้แต่อย่างใด ส่วนที่เพิ่มขึ้นจะมาจากการสร้างโอกาส ของเงินทุน ที่เดิมนักลงทุนมักจะนำมาพักไว้ในบัญชีออมทรัพย์หากมีการขายหลักทรัพย์ออกไปมากกว่า โดยบริการนี้ จะนำเงินจากการขายหลักทรัพย์ไปลงทุนในกองทุนตราสารหนี้ความเสี่ยงต่ำอย่าง K-TREASURY ซึ่งมีสภาพคล่อง ใกล้เคียงกับเงินฝาก แต่ให้ผลตอบแทนที่สูงกว่าเสมือนเป็นทางเลือกที่นอกเหนือจากการพักเงินไว้ในบัญชีออมทรัพย์

 

เข้าสู่ระบบ
Retrieving Data