บริการ NDID


 

บริการเอ็นดีไอดี (NDID หรือ National Digital ID) คืออะไร?

บริการเอ็นดีไอดี คือการยืนยันตัวตนในรูปแบบดิจิทัลเพื่อขอสมัครหรือ ใช้บริการต่างๆ ซึ่งได้ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ทําให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกในการสมัครบริการต่างๆ ผ่านช่องทางออนไลน์ โดยไม่ต้องเดินทางไปที่สาขา หรือสํานักงาน เพื่อทําการแสดงตนสําหรับ สมัครบริการ

NDID เกี่ยวกับเรายังไง?

NDID เป็น "ทางเลือก" ในการเข้าถึงการให้บริการออนไลน์ต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ โดยจะเริ่มต้นจากการเปิดบัญชีเงินฝากออนไลน์ ที่ท่านสามารถทําได้ทุกที่ทุกเวลา และจะทยอยเปิดบริการอื่นๆ เช่น การเปิดบัญชีหลักทรัพย์ออนไลน์ เป็นต้น

ประโยชน์ของ NDID ในการเปิดบัญชีกับหลักทรัพย์กสิกรไทย?
เปิดบัญชีหลักทรัพย์ โดยการยืนยันตัวตนผ่านธนาคารต่างๆ ที่ให้บริการ โดยบริษัทจะแจ้งรายละเอียดต่างๆ ให้ท่านทราบอีกครั้ง

ผู้สนใจใช้บริการต้องทําอย่างไร?

ปัจจุบันผู้สนใจใช้บริการ NDID สามารถลงทะเบียนกับธนาคารที่ท่านเป็นลูกค้าอยู่ โดยเงื่อนไขการสมัครเป็นไปตามที่แต่ละธนาคารกําหนด ลงทะเบียนและใช้บริการ NDID มีค่าใช้จ่ายหรือไม่? ไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน และใช้บริการ

บริกาs NDID ปลอดภัยหรือไม่ ?

เป็นบริการที่มีความปลอดภัยสูงตามมาตรฐานสากลและอยู่ภายใต้การดูแลของบริษัท National Digital ID

ข้อพึงระวังในการใช้บริกาs NDID มีอะไรบ้าง ?
หากผู้ใช้บริการได้รับ Notification สําหรับยืนยันตัวตนเพื่อเปิดใช้บริการ ขอให้ผู้ใช้บริการตรวจสอบให้แน่ชัดว่าเป็นการขอยืนยันตัวตนเพื่อขอเปิดใช้บริการต้นทางที่ลูกค้าได้ทําการสมัครไว้

ติดต่อได้ที่ โทรศัพท์ : 02-7960011 , 02-3450011


เข้าสู่ระบบ
Retrieving Data